רבי יעקב מהדאר זצ"ל

רבי יעקב מהדאר זצ"ל היה רב מרבני תוניס מפולפל ושקדן מאוד בתורה . בן דורם של רבי מסעוד אלפאסי, רבי יצחק לומברוזו, רבי נתן בורג'ל (הראשון) רבי יוסף זרקא ורבי נהוראי ג'רמון זצ"ל . רבי יעקב מהדאר היה עני ולמרות עניות היה שקדן גדול על התורה יום ולילה. וזכה להעמיד …

קרא עוד »

חודש סיון

  החודש השלישי מניסן והתשיעי מתשרי. הוא לעולם מלא שלושים יום, ולעולם ראש חודש יום אחד,  וחל אלא בימי אגד"ו ולא בה"ז. יום ב' סיון קורין יום מיוחס, לפי שעומד בן ראש חודש ובן שלושת ימי הגבלה(עי' מסכת תענית י"ח. הואיל ומוטל בין שני ימים טובים הוא כיום טוב עצמו) …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי משה הכהן גדישא זצ"ל

רבי משה כהן גדישא (לא ברור מה זה) זצ"ל תלמיד חכם ונבון איש של תורה  איש ירא שמים עניו וצנוע כל חיו הסתובבו סביב התורה.  רבי משה היה סגי נהור . והיה מתלמידיו של רבי אברהם כהן (השני) מחבר הספר "קנה אברהם". ומבין תלמידיו של רבי משה היו רבי חיים …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי משה דוד בר נסים חדאד זצ"ל

רבי משה דוד בר נסים חדאד נולד בנאבל ב י' תמוז שנת תרמ"א-1881 למד בבית מדרשו של רבי שלמה דאנה זצ"ל בישיבת "חברת התלמוד" היה מנכבדי העיר ומתלמידי חכמיה עסק בצורכי ציבור ואמונה לשם שמים.. עמד בחליפת מכתבים אם רבני ארץ ישראל והתפוצות ובניהם רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי חיים חורי זצ"ל

  רבי חיים חורי זצ"ל התייחד בהיותו מזכה את הרבים, כל פועלו ומעשיו היו לטובת הכלל. רבי חיים למד אצל רבי דוד כהן, מחבר הספר "שירי דוד" על הדקדוק ועל העיבור, וכן אצל רבי משה זקן מאזוז רבה של ה"חארה צ'גירה" שבג'רבה, מחבר ספרים רבים בהלכה. סיפרו "שערי משה" היה …

קרא עוד »

רבי שלום שאלא זצ"ל

  רבי שלום שאלא זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לאזכור  הנ"ל לא מצאתי דבר נוסף. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906  בסוף הספר בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר …

קרא עוד »

רבי משה שאלתיאל זצ"ל

  בחתימת העדים על הצוואה משנת תרל"ח-1878 לצוואתו של הקאיד נסים שמאמא המופיע בספר "משפט הירושה" ליוורנו תרל"ח-1878 חתומים  ע"ה יצחק בשמוט סלי"ט, ע"ה ישועה חי שתרוג ס"ט, ע"ה ישועה כהן ס"ט, ע"ה שלמה חיון ס"ט, ע"ה אברהם חיים ברדע ס"ט, ע"ה שלום חי גויטע ס"ט, ע"ה שלמה פיתוסי ס"ט, …

קרא עוד »

רבי שמואל  בר יוסף שמאמא

רבי שמואל בר יוסף שמאמא היה רב ומקובל שחיי בתוניס בן דורם של רבי יוסף הכהן (הדיין) רבי נתן בורג'יל הראשון רבי שלמה אלפאסי ועוד. הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי שמואל שמאמא  עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם …

קרא עוד »

רבי נסים שמילה זצ"ל

  רבי נסים שמילה זצ"ל לא ברור מי הוא  לא נמצא לו הזכורים  נוספים בכתובים למעט זה. הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 רבי נסים שמילה  חתום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה …

קרא עוד »

רבי ישועה חי שתרוג זצ"ל

  רבי ישועה חי שתרוג זצ"ל ר"מ ודיין בבית הדין בתוניס ואחיהם של רבי מרדכי שתרוג ורבי משה שתרוג ראש רבני תוניס בדורו. לראשונה אנו פוגשים אותו חתום על פסק דין בספר "משפט הירושה" ליוורנו תרל"ח-1878 יחד אם עוד  ט"ו ת"ח באותה שנה תרל"ח. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן …

קרא עוד »