רבי נסים מעארך (הראשון)זצ"ל

רבי נסים מעארך חתום יחד עם רבני תוניס על שתי תקנות המופיעות בספר "תורה וחיים" לרבי אברהם הכהן מגוץ זצ"ל ג'רבה תשכ"ד. בתחילת הספר מופיעות שתי תקנות אשר תוקנו על יד חכמי תוניס באותו דור .
א. תקנת החזקת תלמידי חכם.
ב. תקנת המוהלים.
על תקנו אלו חתומים ביום ב' לחודש אייר שנת התרט"ו-1855 "והכל בריר ושריר וקיים וחתום עלה מורינו הרה"ג הצעיר ישועה בסיס .והרב משנה למלך הצעיר נתן בורג'יל. הצעיר שמואל צפג' ס"ט. הצעיר ישועה צפג' ס"ט. הצעיר אברהם הכהן יצחקי ס"ט, הצעיר משה פיתוסי ס"ט. הצעיר אברהם חג'אג' ס"ט. הצעיר שלום חי בשמוט ס"ט. הצעיר יעקב בן זקן ס"ט. הצעיר נסים מעארך ס"ט. נשמט ממקומו הצעיר אהרון הכהן טנוג'י ס"ט.
בהסכמת רבני תוניס משנת תרי"ט-1859 לספר "כרוב ממשח" לרבי שלמה אלפאסי ליוורנו תרי"ט-1859 ראשון החתומים הוא ע"ה ישועה בסיס ס"ט, עה נתן בורג'יל סלט"א, ע"ה שמואל צפג' ס"ט, ע"ה אברהם הכהן יצחקי ס"ט, ע"ה ישועה צפג' ס"ט, ע"ה אברהם חג'אג' ס"ט, הצעיר משה פיתוסי ס"ט, הצעיר שלום יי בשמוט סלט"א, הצעיר נסים מעארך סלט"א.

בהסכמת רבני תוניס משנת תר"כ-1860 לספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל ליוורנו תר"כ-1860 ראשון החתומים הוא הצ' נתן בורג'ל סלט"א, הצ' אברהם הכהן יצחקי ס"ט, הצ' אברהם חג'אג' ס"ט, הצ' משה פיתוסי ס"ט, הצ' שלום חי בשמוט סלט"א, הצ' נסים מעארך ס"ט.

בהסכמת רבני תונס לספר "עת לדבר" לרבי שמשון אבוקארה זצ"ל ליוורנו מחודש שבט שנת כת"ר (תר"כ)-1860 חתומים :הצעיר נתן בורג'יל סלט"א, הצעיר אהרן הכהן טנוג'י ס"ט, הצעיר משה פיתוסי ס"ט, הצעיר אברהם חג'אג' ס"ט, הצעיר שמואל צפג' ס"ט, הצעיר אברהם הכהן יצחקי ס"ט, הצעיר שלום חי בשמוט סלט"א, הצעיר נסים מעארך סלט"א

בספר "זבחים שלמים" לרבי אברהם אנקאווא ליוורנו תרי"ח-1858בסוף הספר ישנו ספר נוסף "טהרת הכסף" מאותו מחבר, וזה מכיל שאלות ותשובות, בדף ב' ע"ב ישנה אגרת אשר נשלחה מתוניס לווהראן (אלג'יר) ללא תאריך עליה חתומים: הצעיר שמואל צפג', ישועה צפג', משה פיתוסי, נסים מעארך, אברהם חג'אג', אברהם יצחקי הכהן.

בספר "כף הכהן" לרבי אברהם הכהן יצחקי ליוורנו תרכ"ח-1865 בקונטריס "חסדי כהונה" דרוש כ"א "דרוש שדרשתי בבה"כ על החו"ש הדו"מ כמה"ר נסים מעארך ז"ל".

בספר "שערי צדק-זרעו של אברהם" ח"ב לרבי אברהם חג'אג' ירושלים תרמ"ט-1889 דרוש ז' "דרוש שדרשתי על הרב ר' נסים מעארך ז"ל בבה"כ בתשלום החודש ביום ש"ק".

דרוש ח' "דרוש שדרשתי על הרב הנז' לפקודת השנה בבה"כ במנחה ס' תרומה יום ר"ח אדר א' ש' ברכו"ת" (תרכ"ח-1868) שנה זאת בטעות יסודה כי שנת תרכ"ח שנה לא מעוברת ולא חל בה אדר א' . בשנת תרכ"ב-1862 היא שנה מעוברת וחל בה אדר א' ור"ח נופל ביום ש"ק ס' תרומה. ואם דרוש זה הוא לפקודת השנה יוצא שרבי נסים מעארך נפטר
שנה קודם לכן בשנת תרכ"א-1861.

רבי נסים מעארך נפטר בשנת תרכ"א-1861.
בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף שע"ד ס"א וג"ן (וגם נפש) הרב ר' נסים מעארך.

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *