יום פטירתו של רבי חיים בר אברהם דמרי זצ"ל

רבי חיים בר אברהם דמרי זצ"ל תלמיד חכם ונבון שקדן גדול בתורה  מתלמידיו של רבי חיים חורי שלמד בישיבתו ישיבת "תורה וחיים. והיה מרבני גאבס. רבי חיים דמרי הוא נכדו של רבי מעתוק רחמים דמרי זצ"ל.

בספר "שעת הרחמים" לרבי מעתוק רחמים דמרי זצ"ל  הספד ראשון בספר הוא "דרוש מאת  רבי חיים דמרי ז"ל נכד הרב המחבר זצ"ל. המובא בספרו "חיים שאל"

וכך כתב "דרוש והספד  על סילוקו של מר זקני החה"ש והכולל החסיד והעניו כמוה"ר רבי מעתוק דמרי זצ"ל שנלב"ע  בר"ח אלול התרצ"ד לפ"ג.

בספר "יהודה יעלה" לרבי יששכר חדאד ירושלים תש"ס

דף ס"ט ע"א "וזאת תשובתי לידידנו רבי חיים דמרי נ"י  הנז' לעיל במכתב הראשון

דף קצ"ו ע"א "וידין החה"ש והכולל כה"ר חיים דמרי נ"י"

בדף קכ"ט ע"א "וזה שלח אלי ידידנו הרה"ג המנוח זצוק"ל מעיר אלחאממה יע"א זמנו ך אייר וצר"ת הכסף (תרצ"ו) לפ"ק וז"ל

רבי חיים חיבר את הספר "חיים שאל" שנדפס בספר של אביו  "זיכרון משה"

רבי חיים בר אברהם נתבקש בישיבה של מעלה ביום כ"ג לחודש סיון שנת תש"ה ת.נ.צ.ב.ה אמן

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי דניאל לומברוזו (השני) זצ"ל.

רבי דניאל לומברוזו זה לא ידוע מי הוא וגם לא נמצאו אזכורים של שמו בספרים. …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *