משפחת קאראבליו

 

בס"ד
משפחת קאראבליו מוצאה מספרד, לאחר הגרוש נדדה לצרפת ולאיטליה ומשם בתחילת המאה ה-18 נדדה לתוניס והצטרפה לעדה הגורנית שישבה שם מתחילת ה-17.
רבי מרדכי ברוך בר יוסף* קאראבליו זצ"ל תלמיד חכם עצום מתלמידיו של רבי יצחק לומברוזו זצ"ל (זרע יצחק). ושימשו יחד בבית הדין הרבני בתוניס, לאחר מותו של רבי יצחק לומברוזו אשר שימש כרב ראשי לשתי הקהילות ,בח' בשבט שנת תקי"ד-1754 , מונה רבי מרדכי ברוך קאראבליו לרבה של הקהילה הגורנית בתוניס. הוא חיבר שני ספרים "תועפות ראם" אשר הדפס בשנת תקכ"א-1760 בליוורנו ואת "מירא דכיא" בשנת תקנ"ב-1790 בליוורנו.
בהקדמה לספר "תועפות ראם" מספר רבי מרדכי ברוך קאראבליו זצ"ל   על הקשים הרבים בלשרת ציבור , ועל הקושי הגדול יותר לאחר מותו של רבי יצחק לומברוזו זצ"ל כאשר כל הנטל הכבד נופל על כתפיו, ואן לו זמן לחדש חידושים לתורה, ומביע צער גדול על כך. בהמשך הוא מספר על בניו יחידו יצחק אשר שכר לו מלמדים רבים אך ללא הצלחה מרובה. וגם על זה היה לו צער גדול מאוד, עד שאזר חלציו והניח רוב עסקיו והיה יושב ומלמד אותו תורה. הוא גם מספר על שלא נזקק לכספי ציבור אלה רק מיגע כפיו בכבוד, עד שבאחרית ימיו התהפך הגלגל וירד מנכסיו  וניזקק לחסדיהם של אחרים.
הוא ממשיך ומספר על מות בנו בהיותו בן כ"ח שנים והשאיר בן קטן בן ג' שנים ובת קטנה בת שנה א'.
רבי מרדכי ברוך קאראבליו זצ"ל חתום בהסכמה לספר "בני שמואל" עדאוי בשנת תקי"ט-1759 וכן בהסכמה לספר "זרע יצחק" לרבו רבי יצחק לומברוזו זצ"ל בשנת תקכ"ח-1768. ובהסכמה לספר "יכין ובעז" בשנת תקמ"ב-1782 חתום ראשון כרבה של הקהילה הגורנית , ובשם הקהילה התואנסה חתום ראשון רבי יוסף הכהן יצחקי זצ"ל וסוגר את הרשימה רבי נתן בורג'ל זצ"ל.
רבי מרדכי ברוך קאראבליו נפטר במגפה אשר פרצה בתוניס  ח' טבת שנת תקמ"ה-1785.
רבי יצחק בר מרדכי ברוך קאראבליו זצ"ל נולד בשנת תצ"א-1731 . בהקדמה לספר "תועפות ראם" מספר אביו על המלמדים ששכר כדי ללמד את יצחק בנו תורה, על שכרם הרב בנוסף למתנות שקיבלו אך ללא הועיל "לא מצאתי בהם דבר הנהנה, מפני רוב התלמידים שיש להם קטנים וגדולים" בהמשך הוא כותב "אז אזרתי כגבר חלצי והנחתי רוב עסקי והיתי לומד אות…." מכאן אנו למדים כי למד תורה אצל אביו. בהמשך הוא כותב על החשק הרב שהיה לרבי יצחק ללמוד תורה ולא פנה להבלי הזמן. עד שירד לעומקה של הלכה והיה מפולפל וחריף. כל שבת לאחר תפילת מנחה היה יושב עם אביו רבי מרדכי ברוך זצ"ל ולומדים יחד ומתפלפלים בספר הרא"ם על התורה. עם צאת השבת לאחר ההבדלה זירז באביו לשבת ולכתוב את כל החידושים שחודשו ולהעלותם על הכתב, וכך חוברו הספרים "ספר הזכרונות וחיי יצחק" והספר "תועפות ראם" אשר נדפסו בליוורנו בשנת תקכ"א-1761. בהיות בן כ"ח שנים בי' טבת שנת תקי"ט-1759 השיב את נשמתו לבורא והשאיר בן קטן בין ג' שנים ובת בת א' שנה.
*מרדכי בן יוסף: הספר "קונטריס לענין החתונה" רבי אליעזר בר יעקב סופינו זצ"ל שנת תק"ב? – 1742.
ט.ל.ח

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

משפחת לומברוזו/לומברוסו

משפחת לומברוזו/לומברוסו היא משפחה עתיקת יומין שמקורה בספרד. בשנת רנ"ב-1492 עם תחילת הגרוש מספרד, פוזרה …

One comment

 1. בס"ד
  כמה הערות קצרות:
   ספרי ר"מ ברוך המפורסמים הם: תועפות ראם [ולא 'תעופות'] ומירא דכיא.
   חתום כראש רבני פורטוגזיס בספר יכין ובועז בשנת תקמ"א [שנת "ישר יחזו לפ"ק"] ולא בשנת תקל"א.
   בספר 'משכנות הרועים' מערכות אות כ לרבי עזיאל אלחייך זצ"ל לוורנו תר"ך: "ודנתי בקרקע לפני מי שגדול עט"ר רבי אב'א והרב מורי הד'ן את דינינו… ונמנו עמהם לדין מאריה דאתרא הרב מוהר"י הכהן ז"ל וה' מוהר"ם ברוך קארבאלייו ז"ל והרב שמריה קאטריואס ז"ל והרב מוהר"א כ'ייט ז"ל והרב דניאל לומברוזו ז"ל… בשנת אשרך ישראל לפ"ק". שבעה אלו היה ראשי הרבנים של קהילת פורטוגזיס.
   כמו כן, הרב הנ"ל הספיד למוהר"ם ברוך קאראבאליו תמ"ך [=תהא מנוחתו כבוד] בספרו 'חיים וחסד' מערתא דדייני דרוש ו', ושם תיאר אותו: "ראש בית אב במדין בק"ק פורטוגיזיס אשר בעיר תהלה תוניס יע"א…".
   ביחס לתאריך פטירת הר"ם ברוך קאראבלייו זצ"ל הרי שנפטר בשבוע מקץ [כסלו] שנת התקמ"ה, ולמניינים דצמבר 1784 [ולא 1785].
   בהקדמתו לתועפות ראם הוא מתאר את כל שעבר בחינוך בנו עד שלימדו בעצמו. הדברים שם מתוארים בחריזה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *