רבי אברהם בר שמעון אשכנזי זצ"ל

רבי אברהם אשכנזי זצ"ל בנו של רבי שמעון אשכנזי זצ"ל. יצא בשליחות צפת בשנת תרכ"ז-1867 למערב החיצון. (טריפולי תוניס אלג'יר)

בספר "נר דוד" לרבי דוד גז זצ"ל אשר הודפס בליוורנו בשנת תרכ"ח-1868 ישנה הסכמה של רבני תוניס, אך ניראה לי כי מפאת כבודו נתנו לו לחתום ראשון וכך הוא כותב
"ואני בתוך הגולה גולה ונידח דרך זו אלך בשליחותייהו דרבנן קדישי ההר הטוב צפ"ת היא"ור ת"ו אורה ושמחה, הבוטח בה' עוזו….הצעיר אברהם בכ"ר שמעון אשכנזי זלה"ה ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תרל"ב-1872 לספר "זהר על התורה" לרבי אליהו חי גיג' ליוורנו תרל"ב-1872 ראשון החתומים הוא ע"ה נתן בורג'יל ס"ט (השני). ע"ה דוד ן עטר ס"ט, ע"ה חיים בורג'יל ס"ט, ע"ה אברהם ואכיל ס"ט, ע"ה יצחק פרג'ון ס"ט, ע"ה מרדכי סמאג'א ס"ט, ע"ה אברהם חג'אג' ס"ט, ע"ה שלמה פיתוסי ס"ט, ע"ה אברהם ן שמעון אשכנזי ס"ט. ע"ה שלום לישע ס"ט, ע"ה אברהם הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה משה שמאמא ס"ט, ע"ה משה זמור ס"ט, ע"ה אליהו גאביזון ס"ט, ע"ה אליהו בורג'יל ס"ט, ע"ה סעדיה נטף ס"ט, ע"ה שלום זרקא ס"ט, ע"ה יהודה ג'רמון ס"ט, ע"ה אליהו צפג' ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס בשנת תרל"ב-1872 לספר "שירי זמרה" לרבי יוסף סלאמא ליוורנו תרל"ב -1872 ראשון החתומים הוא ע"ה נתן בורג'יל ס"ט (השני)ס"ט, ע"ה אברהם חג'אג' ס"ט, ע"ה אליהו גאביזון ס"ט, ע"ה שלמה פיתוסי ס"ט, ע"ה אליהו חי בורג'יל ס"ט, ע"ה חיים בורג'יל ס"ט, ע"ה אברהם ואכיל ס"ט, ע"ה סעדיה נטף ס"ט, ע"ה שלום לישע ס"ט, ע"ה שלום זרקא ס"ט, ע"ה אברהם אשכנזי ס"ט. ע"ה חיים אברהם הכהן ס"ט, ע"ה אברהם הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה יהודה ג'רמון ס"ט, ע"ה אליהו צפג' ס"ט, ע"ה משה שמאמא ס"ט, ע"ה מרדכי סמאג'א ס"ט.

בספר "תפארת בחורים "לרבי שלום חי הכהן זצ"ל ליוורנו תרל"ז-1877 חתום "רבינו הגדול ראש גולת אריאל הצעיר אברהם אשכנזי ס"ט " ללא תאריך.

רבי אברהם בר שמעון אשכנזי נתבקש בישיבה של מעלה בשנת תרל"ז-1877 (מלכי תרשיש ח"ב דף פ"ו)

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף שע"ג כ"ד וג"ן (וגם נפש) הרב ר' אברהם אשכנזי

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *