Tag Archives: רבי שמואל נטף (השני)

רבי שמואל (השני) בר יצחק נטף זצ"ל

בספר "יכין ובעז" לרבי צמח דוראן זצ"ל ליוורנו תקמ"ב-1782 בהקדמה של רבי אברהם טובייאנה משנת תקמ"ב-1782 כך נכתב "אותו האיש לטובה זרע אנשים תפארת בחורים ואדם כה"ר שמואל יצ"ו בר הגביר המרומם אב אמון כה"ר יצחק הי"ו בן הגביר השר והטפסר החכם השלם כה"ר שמואל תמ"ך תונס יע"א. מכאן נלמד …

קרא עוד »