פיוטים לימים נוראים

אדון הסליחות http://www.piyut.org.il/tradition/2924.html?currPerformance=3800 אנא בקראנו http://www.piyut.org.il/tradition/1719.html?currPerformance=2249 אל מלך יושב על כסא רחמים http://www.piyut.org.il/tradition/2526.html?currPerformance=3272 אלהי אל תדינני http://www.piyut.org.il/tradition/542.html?currPerformance=660   אנא בקראנו http://www.piyut.org.il/tradition/1719.html?currPerformance=2249    

קרא עוד »

רבי דניאל לומברוזו (הראשון) זצ"ל

  רבי דניאל לומברוזו זצ"ל חי במאה ה-18 והיה מדייני הקהילה הפורטוגיזית בתוניס . בספר "עוד יוסף חי" לרבי יוסף זרקא זצ"ל בעמוד קמ"ד כותב: הר' דניאל לומברוזו פי' דמאי דקאמר…" ובעמוד קנ"א כותב "מה שהקשה החבר הר' דניאל לומברוזו נ"ר.מזה ניתן לשער כי היה לומד עם או אצל רבי …

קרא עוד »

רבי שמואל הכהן זצ"ל

  רבי שמואל הכהן זצ"ל מגדולי דייני תוניס במאה החמישית, בן דורו של רבי יצחק לומברוזו זצ"ל, לאחר פטירת אביו(אולי) רבי אברהם הכהן (באבא רבי) בשנת תע"ח-1718 נתמנה לראש רבני תוניס עד פטירתו בשנת תצ"ח-1738. קיימת סברה (מלכי תרשיש דף קצ"א. תולדות חכמי תוניס דף רי"א) שרבי אברהם הכהן(באבא רבי) …

קרא עוד »

רבי משה נג'אר זצ"ל

רבי משה נג'אר זצ"ל מתלמידיו של רבי צמח צרפתי זצ"ל שמש בקדש כראש רבני תוניס אחרי רבי יצחק לומברוזו זצ"ל בן השנים תקי"ב-1752 לשנת תקי"ז-1757 (בערך). בספר "ברית יעקב" לרבי יעקב פיתוסי זצ"ל הודפס בליוורנו בשנת תק"ס-1800. דרוש כ"ח :"ושמעתי מהחה"ש הדיין המצויין כמה"ר משה נג'אר". בהסכמה לספר "שתי ידות" …

קרא עוד »

רבי מאיר לומברוזו זצ"ל

בספר "משמרת כהונה" חלק ג' לרבי אברהם הכהן יצחקי זצ"ל ליוורנו תרכ"ב-1862 בסוף הספר יש סקירה קטנה על תולדות יהדות תוניס ורבניה עמ' 4 כך כתב: "בעיר תוניס בשנת תנ"ח-1698 היו שני ת"ח, האחד ר' אברהם רומני, ושם השני רבי מאיר לומברוזו, ונתמנה ר' מאיר לומברוזו ז"ל. וחלש דעתו של …

קרא עוד »

רבי דוד צפג' זצ"ל

רבי דוד בר ישועה בר דוד בר ישועה בר דוד זצ"ל, שושלת של רבנים וחכמים מחוכמים וקורין לה "מנקיי הדעת שבתוניס" (תולדות חכמי תוניס דף קכ"ג). רבי דוד צפג' היה תלמידו של רבי אברהם טייב "באבא סידי" זצ"ל. בראשית דרכו שימש כדין כפי שמעידה חתימתו בספר "תשב"ץ". לאחר פטירתו של …

קרא עוד »

רבי דוד טייב זצ"ל

רבי דוד טייב זצ"ל היה תלמיד חכם ונבון הוא בן למשפחת טייב המפורסמת. רבי דוד תחילה שימש כסופר גיטין וקידושין בב"ד בתוניס, לאחר מכן מונה לדיין לאחר פטירתו של רבי שמואל הכהן יצחקי בשנת תקס"ד-1804 מונה לראש רבני תוניס. בהסכמה משנת תקנ"ז-1797 לספר "ברית יעקב" לרבי יעקב פיתוסי זצ"ל חתומים: …

קרא עוד »

רבי דוד חזקיה גיג' זצ"ל

רבי דוד חזקיה בר אברהם גיג' זצ"ל תלמיד חכם עצום, חיבר כמה חיבורים והם "נר דוד" ליוורנו תרל"ג-1873. "שאל דוד"- על הרמב"ם, "משפטי דוד"-על הש"ס, "המעלות לדוד"- חידושי תורה . אך אלה  נשארו בכ"י. הערה: סביר להניח שבשנת תקע"ה-1815 נתמנה לראש רבני תוניס אנו פוגשים אותו כדיין בשנת תקנ"ג-1793. בספר …

קרא עוד »

רבי אברהם טייב (השני) זצ"ל

רבי אברהם טייב (השני) זצ"ל הוא נכדו של רבי אברהם טייב (הראשון) המכונה "באבא סידי". רבי אברהם טייב זצ"ל חיבר את הספר "חיי אברהם" אשר הודפס בליוורנו בשנת תקפ"ו-1826. רבי אברהם טייב חתום על מספר פסקי דין והסכמות. בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל. בדף ק"ב סימן קי"א בשנת …

קרא עוד »

רבי אברהם טייב (באבא סידי)זצ"ל

רבי אברהם טייב (הראשון) זצ"ל המכונה "באבא סידי" (סבא רבא) חי באמצע המאה ה18  בתוניס .תלמידם של רבי אברהם הכהן "באבא רבי" ורבי צמח צרפתי זצ"ל. רבי אברהם טייב זצ"ל העמיד תלמידים רבים, מבניהם: רבי יצחק לומברוזו, רבי דוד צפג' ורבי נתן בורג'ל הראשון ועוד. רבינו היה תלמיד חכם עצום …

קרא עוד »