חכמים/רבנים

יום פטירתו של רבי יצחק צרור זצ"ל

רבי יצחק בר אליהו צרור זצ"ל היה תלמיד חכם ונבון מרבני העיר גאבס, רבי יצחק צרור היה "מדקדק והמליץ הנפלא המשורר הגדול" כך נכתב בדף השער לספר "קול יעקב" לרבי יעקב חורי זצ"ל מהדורה חדשה ב"ב תשע"ג בספר הזה מובאים פיוטים שאותם חיבר רבי יצחק צרור . וכמו כן ישנו …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי כמוס יהודה אריס זצ"ל

אבי , כמוס יהודה אריס זצ"ל בנם של מריימה לבית מאמו ולחיים אריס מהעיר נאבל, נולד בשנת 1901 בעיר נאבל , למד בתלמוד תורה בעיר והשתלם בישיבת הרב הראשי יוסף גז זצ"ל (השני) שבתוניס הבירה. בשנת 1919 הוא הפליג לישראל בהיותו רווק בן 18, לביקור אצל סבתו ( אם אמו …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי דוד בונאן זצ"ל

רבי דוד בר יצחק בונאן זצ"ל תלמיד חכם וגדול בתורה, למד אצל רבי יצחק טייב זצ"ל. בשנת תקצ"ב-1832 (פנקס הקהילה עמ' 115 הערה 1) שימש כדיין בבית הדין הגורני יחד עם ידידו רבי יהודה הלוי זצ"ל. ולאחר מכן מונה לאב"ד ק"ק הפורטוגיזים (גורנים) בתוניס.(מלכי תרשיש עמ' ק"ז) רבי דוד בונאן …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יצחק בונאן זצ"ל

רבי יצחק בונאן זצ"ל. תלמיד חכם גדול ועצום נולד בשנת תקכ"ט- 1769(בערך) מתלמידיו של רבי אברהם לומברוזו זצ"ל בנו של "זרע יצחק" בן דורו של רבי משה כרייף זצ"ל ורבי יעקב פיתוסי זצ"ל ורבי יצחק טייב זצ"ל. שמש כדיין בקהילה הגורנית בתוניס.רבי יצחק בונאן זצ"ל  חיבר את הספרים: אהלי יצחק" …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי לומברוזו אברהם 4(נין זרע יצחק)

רבי אברהם לומברוזו זצ"ל בן דורו של רבי יצחק טייב זצ"ל שמש כדין בבית הדין ק"ק פורטוגיזיס בתוניס. חתום על כמה הסכמות לספרים: הסכמת הרבנים המובהקים מאירים ונהרי"ם ב' דינא דק"ק פורטוגיזיס עיר ואם תוניס לספר "מחנה לויה" לרבי יהודה הלוי זצ"ל ליוורנו תקע"ט-1819. חתומים בשנת תקע"ח-1818 רבי דוד חיים …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי פרץ אהרון זצ"ל

משפחת פרץ הגיע לתוניס ממרוקו, וייחוסה לפרץ בן יהודה, כך כתוב בהקדמה לספר "בגדי אהרון" לרבי אהרון פרץ זצ"ל תקנ"ו-1796 "דכי אתה רבין ממערבא (מרוקו) אשתכח (מצא) כאחמתיה (שראיתי) מגילת יוחסין הלא היא כתובה מקבלה ואילך דמר ניהו מיהודה קאתי (שהוא בא מיהודה) ואלה תולדות פרץ" חיזוק לטיעון זה מצאתי …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי זכריה יונה זצ"ל

מוצאו של רבי זכריה יונה הוא מתימן, מסיבה לא ברורה הגיעה ובא לתוניס והשתקע באי ג'רבה. רבי זכריה יונה היה סופר סת"מ, מוהל שו"ב חזן בעל תוקע וגם דרשן. כאשר ביקש לשאת אישה כולם חששו וחשדו כי הוא נשוי לאישה מעבר לים וסרבו לתת לו את אחד מבנותיהם לאישה . …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יצחק הלוי די ליאון זצ"ל

את רבי יצחק הלוי די ליאון אנו פגשים לראשונה "בפנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס" יצחק אברהמי לוד תשנ"ז בעמוד 189 וחתום יחד אם עוד רבים מבני הקהילה על תעודה שסימנה ע"ז מתאריך 25 אפריל שנת1867 . תעודה זאת עוסקת בהקצאת בשר מבית המטבחיים של קהילת הגראנה לילדי הכותב לארוחת הצהרים …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יצחק אלמאליח זצ"ל

רבי יצחק בר אליהו אלמאליח זצ"ל תלמיד חכם והוא אחיו של רבי ישועה אלמאליח זצ"ל מחבר הספר "תנובות שדי" רבי יצחק היה מתלמידיו של רבי שלמה דאנה זצ"ל. וכמו שכותב בדף השער לספריו "ויזרע יצחק" תוניס ב'צ'ר'ת'ה (לפ"ג) התרצ"ב-1932. "כי יצק מים ע"י אדמו"ר הרב המפורסם כמהר"ר שלמה דאנה זצוק"ל …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי כמוס חדאד זצ"ל

רבי כמוס מיכאל בר מוסה חדאד זצ"ל תלמיד חכם ונבון מבן תלמידיו של רבי דוד הכהן גישא זצ"ל. כל ימיו של רבי כמוס היו על התורה ועל העבודה לצורכי ציבור. תחילה שימש רבי כמוס כרב ומו"צ בג'רבה ולאחר מיכן עבר רבי כמוס חדאד לעיר מדנין ושם שימש כרבה של העיר …

קרא עוד »