יום פטירתו של רבי יוסף הכהן יצחקי זצ"ל

רבי יוסף הכהן יצחקי זצ"ל מגדול חכמי תוניס נצר למשפחת רבנים גדולים, אבותיו שימשו כדינים ואבות בתי דין בתוניס.
רבי יוסף הכהן יצחקי זצ"ל היה תלמיד חכם עצום בתורת הקבלה והתכתב אם המקובלים בירושלים בניהם הרש"ש זצ"ל ורבי יוסף קאלאמרו זצ"ל.
מסופר כי את הסמיכה לדיינות קיבל בהיותו בן 17 שנה ע"י גדולי הדור שראו שכתב פסק דין אחד "קולע אל השערה". ומאז הוא נקרא "רבי יוסף הדיין"

קיימת סברה (מלכי תרשיש דף קצ"א .תולדות חכמי תוניס דף רי"א) שרבי אברהם הכהן(באבא רבי) הוא אבי משפחת הכהן יצחקי לפי סדר הדורות הבא:

אברהם הוליד את שמואל. שימש כראש רבני תוניס לאחר אביו, חתום ראשון בהסכמה לספר "שתי ידות" בשנת תפ"ח-1728.

שמואל הוליד את יצחק. שימש כדיין בבית דינו של רבי אברהם טייב (באבא סידי), חתום שלישי בהקדמה לספר "תשב"ץ " בשנת תצ"ח-1738.

יצחק הוליד את יוסף. הוא רבי יוסף הכהן יצחקי הדיין אשר הוסיפו לו את השם יצחקי כי בדורו היו שני דיינים שנשאו את השם יוסף הכהן, רבי יוסף הכהן יצחקי נתמנה לדיין בהיותו בן שבע עשר, לאחר פטירתו של רבי מסעוד רפאל אלפאסי בשנת תקמ"ה-1775. נתמנה לראש רבני תוניס.

יוסף הוליד את שמואל. רבי שמואל הכהן יצחקי שימש תחילה כדיין בבית דינו של אביו רבי יוסף הכהן יצחקי, ולראיה חתומים שניהם בשנת תקמ"א-1781 בהסכמה לספר "עץ חיים-אשל אברהם" רבי יוסף הכהן ראשון ורבי שמואל במקום החמישי, לאחר פטירתו של רבי שלמה אלפאסי בשנת תקס"א-1801 נתמנה תחתיו.

שמואל הוליד את יצחק חי. רבי יצחק חי הכהן יצחקי שמש כסופר בבית הדין הרבני בתוניס, חתום בספר "מעשה בית דין" בדף נ"ב ע'ב יחדם אם רבי שלמה הכהן בשלהי חודש אדר שנת התק"ץ ואחד-תקצ"א-1831.

יצחק חי הוליד את אברהם. רבי אברהם הכהן יצחקי דיין בבית דינו של רבי ישועה בסיס ומחבר הספר "משמרת כהונה"

אחרי פטירתו של רבי מסעוד רפאל אלפאסי זצ"ל בשנת תקל"ה-1775 נתמנה לראש רבני תוניס עד לפטירתו בשנת תקמ"ו-1876

בהסכמה משנת תקי"ח- 1758לספר "בני שמואל" לרבי משה בר שמואל עדאוי זצ"ל .ליוורנו תקי"ט-1759. חתום שני אחרי רבי דוד צפג' זצ"ל.

בספר "משחא דרבותא" לרבי מסעוד רפאל אלפאסי זצ"ל בדף ק"פ "חכמי שלומי אמוני ישראל החכמים השלמים הדיינים המצוינים הרבנים המובהקים אשר אור תורתם זורחת במתא תוניס יע"א ה"ה ראשי גולת אריאל כמוהר"ר מסעוד אלפאסי נר"ו. וכמהר"ר יוסף הכהן נר"ו וכמהר"ר שמריה קאטאריוס נר"ו".

בהסכמה לספר "תולדות יצחק" לרבי יצחק חדאד זצ"ל ליוורנו תקכ"ב-1762 חתומים רבי יוסף כהן, רבי מרדכי אלחאייך, רבי דוד נג'אר, רבי יוסף זרקא ורב נתן בורג'ל זצ"ל

בהסכמה לספר  "קרני ראם-זרע יצחק" לרבי יצחק חדאד זצ"ל. ליוורנו תקכ"ה-1765. בשנת תקכ"ה-1765 חתומים: רבי יוסף כהן, רבי מרדכי אלחאייך, רבי דוד נג'אר, רבי יוסף זרקא ורבי נתן בורג'ל זצ"ל.

בספר "זרע יצחק" לרבי יצחק לומברוזו זצ"ל. תוניס תקכ"ח-1768. בהסכמה משנת תקכ"ח-1768 חתום שני אחרי רבי מסעוד אלפאסי זצ"ל.

בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזאל אלחאייך זצ"ל. ליוורנו תר"כ בדף ק"נ "ונשאו ונתנו בדבר כפעם בפעם ושוב נמנו עימהם לדין מאריה דאתרא ה' מוהר"י הכהן ז"ל.
בדף רס"א "ראינו את דברי השאלה ומה שנגזר עליה מהבן יקיר לנו החכם השלם והכולל סוה"ר כהה"ר עוזיאל אלחאייך ס"ט…. ש' אשרי"ך (תקל"א-1771).חתומים: יוסף הכהן, שמריה קאטאריוס דוד נג'אר.

בהסכמה משנת תקמ"א-1780 לספר "יכין ובעז" ליוורנו תקמ"ב-1781 . חתומים יוסף הכהן, רבי שלמה אלפאסי, רבי אברהם כייאט, רבי יוסף זרקא, רבי שמואל בכמוהר"ר יוסף הכהן, רבי עוזיאל אלחאייך ורבי נתן בורג'ל.

בהקדמה לספר "בגדי אהרן" לרבי אהרן פרץ זצ"ל ליוורנו תקנ"ו-1796 כותב בן הרב המחבר רבי חזקיה פרץ זצ"ל בשנת תקמ"ד-1784 "ואני אגיד לעולם על דבר אמת אוזן ששמעה מפי קדוש אישי –סבא דמשפטים מורנו הרב המובהק כמהר"ר יוסף הכהן זלה"ה אב"ד בעיר תהלה תוניס יע"א.

בהסכמה משנת תקמ"ו-1786 לספר "לימודי ה' " לרבי יהודה נג'אר זצ"ל ליוורנו תרנ"ט-1899. חתומים: יוסף הכהן, אברהם כייאט, שלמה אלפאסי, אליהו גאביזון, שמואל כהן יצחק .משה נג'אר ונתן בורג'ל.
.
רבי יוסף הכהן יצחקי נתבקש בישיבה של מעלה ביום כ"ג לחודש טבת  בשנת תקמ"ו-1786.(צילום מצבה)

ליקט וערך יוסי פרי

באדיבות דובב שפתי ישנים

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי דניאל חיים לומברוזו (השלישי)זצ"ל

רבי דניאל חיים לומברוזו זצ"ל הוא בנו של רבי יצחק לומברוזו נכדו של רבי יצחק …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *