חכמים/רבנים

יום פטירתו של רבי יוסף זרקא זצ"ל

רבי יוסף זרקא זצ"ל היה תלמיד חכם עצום ואחד מגדולי רבני תוניס. נולד בשנת תפ"ב-1722. בתחילת ספרו "עוד יוסף חי" כותב. "זה שלי ממה שחנן השי"ת לעבדו יוסף זרקא ואם שגיתי אותי תלין משוגתי יוסף בן שבע עשרה שנה, שנת התצ"ט בע"ה התחלנו זאת המסכת, יום א' י"ח ימים לחודש …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי משה ברבי זצ"ל

  רבי משה ברבי זצ"ל היה מתלמידיו של רבי אברהם הכהן יצחקי בעל "משמרת כהונה" . רבי שלמה דאנה מיסד ישיבת "חברת התלמוד" היה תלמידו. רבי משה ברבי זצ"ל שימש כראש רבני תוניס לאחר פטירתו של רבי אליהו חי בורג'ל (השני) משנת תר"ס-1900 עד שנת תרס"ב 1902 בספר "חג הפסח" …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי נהוראי ג'רמון זצ"ל

רבי נהוראי ג'רמון זצ"ל נולד בכפר ג'בל שבטריפולי לאביו הדיין רבי יצחק ג'רמון זצ"ל. בהיותו בן י"ב שנים לאחר שנתייתם מאביו היגע לתוניס ושם נאסף על ידי רבי "זרע יצחק" ידידו של אביו המנוח. רבי יצחק לומברוזו זצ"ל גידלו ממש כבנו ממש. רבי נהוראי ג'רמון זצ"ל למד אצל רבי יצחק …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי אליהו עלוש זצ"ל

רבי אליהו ( המכונה לויהא מדף השער לספר "ילד אליהו")בר אברהם עלוש זצ"ל תלמיד חכם ונבון בן למשפחה של תלמידי חכמים. ידוע עליו מעט מאוד. רבי אליהו עלוש מחבר הספר "ילד אליהו" אשר הודפס בסוף ספר "אהב משפט ח"א " לרבי פראג'י עלוש זצ"ל ג'רבה תרפ"ח. בהקדמה לספר זה כותב …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי פראג'י דמרי זצ"ל

רבי פראג'י בר גאלי דמרי זצ"ל מתלמידיו של רבי אברהם עלוש זצ"ל מהעיר גאבס. בימי עלומיו כנראה למד אצל הרה"ג החו"ש כמה"ר ר' שושן חורי זלה"ה מילידי ג'רבה יע"א והרביץ תורה באלחאממה. עמיתיהם בתורה של רבי פראג'י עלוש זצוק"ל שהיה ראש הרבנים בעי"ת גאבס, רבי יצחק חי בוכובזה זלה"ה שהיה …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי אבא שאול חדאד זצ"ל

רבי אבא שאול בר אבא יהודה חדאד זצ"ל תלמיד חכם ונבון נולד בג'רבה היה מתלמידיו של אביו רבי אבא יהודה חדאד זצ"ל. בשנת תרכ"ה-1925 הוא מעתיק את מקום מגוריו לעיר בן-גרדאן ושם הוא משמש כרבה הראשי של העיר. הוא גם יסד ובנה את בית הכנסת "בא שאול" מכספו הפרטי רבי …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי ישועה צפג' זצ"ל

רבי ישועה בר דוד (השני) צפג' היה דיין מבית דינו של רבי ישועה בסיס זצ"ל. לרבי ישועה צפג' שני בנים ידועים האחד רבי דוד צפג' אשר שימש מו"ץ בעיר מוסתיר והשני רבי יוסף צפג' זצ"ל. רבי ישועה צפג' חתום על הסכמות לספרים ותשובות לשאלות אשר נשאלו חכמי תוניס. בהסכמת רבני …

קרא עוד »

יום בו נרצחו רבי יום טוב גז ושלושת בניו הי"ד נאבל

בליל כ"ח אדר א' שנת תרנ"א-1891 התפרצו לביתו .של רבי יום טוב גז ארבעה ערבים ושחטו אותו ואת שלושת בניו אברהם. יצחק ויוסף. אחר הרצח שדדו ובזזו את כל רכושו ונמלטו מן המקום. שלוש קינות חוברו בעקבות האסון, אליעזר פרחי מתוניס חיבר שתי קינות בערבית יהודית ובהן תיאור מפורט של …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי משה בוכריץ זצ"ל

רבי משה בוכריץ תלמיד חכם ולמדן, לראשונה אנחנו פוגשים אותו בספר "נורא תהילה ח"א לרבי חיים כהן זצ"ל ולרבי רחמים בוכריץ זצ"ל ג'רבה תרפ"ה דף ק"ז ע"ב "כן שמעתי מפי אבא מארי ועט"ר המו"ן מוצנע משה בוכריץ נ"ע זצ"ל" בספר "קול בכיי, לרבי רחמים בוכריץ ליוורנו תרנ"א כותב המחבר בדף …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי כליפא עלוש זצ"ל

בספר "אוצרות יוסף טוב רואי" לרבי יוסף ילוז זצ"ל וכך הוא כותב: "רבי כליפא עלוש זצ"ל יליד העיר תוניס תלמיד חכם ונבון עלה לארץ ישראל ונתיישב בעיר טבריה והיה מחו"ר (מחכמיה ורבניה) ומ"כ (ומנוחתו כבוד) וז"ג (וזה גם )מצבת הרב הישיש הנכבד שייף עייל וכ"ו ר' כליפא עלוש נ"ע יום …

קרא עוד »