רבי שמואל הכהן זצ"ל

 

רבי שמואל הכהן זצ"ל מגדולי דייני תוניס במאה החמישית, בן דורו של רבי יצחק לומברוזו זצ"ל,
לאחר פטירת אביו(אולי) רבי אברהם הכהן (באבא רבי) בשנת תע"ח-1718 נתמנה לראש רבני תוניס עד פטירתו בשנת תצ"ח-1738.

קיימת סברה (מלכי תרשיש דף קצ"א. תולדות חכמי תוניס דף רי"א) שרבי אברהם הכהן(באבא רבי) הוא אבי משפחת הכהן יצחקי לפי סדר הדורות הבא:

אברהם הוליד את שמואל. רבי שמואל שימש כראש רבני תוניס לאחר אביו, חתום ראשון בהסכמה לספר "שתי ידות" בשנת תפ"ח-1728.

שמואל הוליד את יצחק. רבי יצחק שימש כדיין בבית דינו של רבי אברהם טייב (באבא סידי), חתום שלישי בהקדמה לספר "תשב"ץ " בשנת תצ"ח-1738.

יצחק הוליד את יוסף. הוא רבי יוסף הכהן יצחקי הדיין אשר הוסיפו לו את השם יצחקי שמו של אביו, כי בדורו היו שני דיינים שנשאו את השם יוסף הכהן, רבי יוסף הכהן יצחקי נתמנה לדיין בהיותו בן שבע עשר, לאחר פטירתו של רבי מסעוד רפאל אלפאסי בשנת תקמ"ה-1775. נתמנה לראש רבני תוניס.

יוסף הוליד את שמואל. רבי שמואל הכהן יצחקי שימש תחילה כדיין בבית דינו של אביו רבי יוסף הכהן יצחקי, ולראיה חתומים שניהם בשנת תקמ"א-1781 בהסכמה לספר "עץ חיים-אשל אברהם" רבי יוסף הכהן ראשון ורבי שמואל במקום החמישי, לאחר פטירתו של רבי שלמה אלפאסי בשנת תקס"א-1801 נתמנה תחתיו.

שמואל הוליד את יצחק חי. רבי יצחק חי הכהן יצחקי שמש כסופר בבית הדין הרבני בתוניס, חתום בספר "מעשה בית דין" בדף נ"ב ע'ב יחדם אם רבי שלמה הכהן בשלהי חודש אדר שנת התק"ץ ואחד-תקצ"א-1831.

יצחק חי הוליד את אברהם. רבי אברהם הכהן יצחקי דיין בבית דינו של רבי ישועה בסיס ומחבר הספר "משמרת כהונה"

יתכן כי הוא כיהן כ ראב"ד בתוניס כפי שראיתי בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל בדף קכ"ג ע"ב .
"מעשה ידיהם של צדיקים תלתא סרכין כחדא שריין מוהרש"ך ומוהר"א טייב ומוהר"י לומברוזו זכר כולם לברכה כי בשנת התפ"ג קנה א' מולק"י, בפסק דין זה משנת תפ"ג-1723 ומוזכר שם ראשון ואחריו רבי אברהם טייב זצ"ל ורבי יצחק לומברוזו זצ"ל,

בספר "סמא דחיי" לרבי יעקב חיים זצ"ל אה"ע דף ע"א "אחר הדברים האלה נגלה אלי עדות אחר מפי החכם השלם הדיין המצוין כמה"ר יצחק ה"י שהעיד הר' שלמה חמיו של פרפרה לפניו ולפני החכם שמואל הכהן והחכם משה נאג'אר בבית הכנסת הגדולה".

בספר "שתי ידות" לרבי אברהם חזקוני זצ"ל בסכמה לספר זה משנת תפ"ח-1728 חתום ראשון ואחריו רבי אברהם טייב, רבי יצחק לומברוזו, רבי משה נג'ארה ורבי משה דרמון זצ"ל.
רבי שמואל הכהן נפטר בשנת תצ"ח-1738  (תולדות חכמי תוניס דף ש"א )

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *