רבנים שתאריך פטירתם לא נודע

רבי מיכאל וזאן זצ"ל

לא ברור לנו מה מוצאה של משפחת וזאן אך לראשונה אנו פוגשים את רבי מיכאל וזאן זצ"ל באי ג'רבה. אשר משמש כשו"ב (שוחט ובודק) יחד אם רבי נסים כייאט ורבי אהרן פרץ זצ"ל שהם בני דורו. בספר "בגדי אהרן" לרבי אהרן פרץ ליוורנו תקס"ו דף נ"ה ע"ב "ובראשית שמעתי ע"ש …

קרא עוד »

רבי אברהם כייאט (הראשון)

רבי אברהם כייאט זצ"ל (הראשון)  היה דיין בבית דינו של רבי דוד צפג' בתוניס. רבי אברהם כייאט חתום על מספר הסכמות ופסקי דין שונים. בהסכמת רבני תוניס משנת תקי"ח-.1758 בספר "בני שמואל" לרבי משה בר שמואל עדאוי זצ"ל בליוורנו תקי"ט-1759 חתומים: דוד צפג' ס"ט, יוסף כהן, ס"ט מרדכי ברוך קאראבליו …

קרא עוד »

רבי צמח חיים אבוקארה זצ"ל

לראשונה אנחנו פוגשים את רבי צמח חיים בר שמשון אבוקארה והוא חתום על תקנה האוסרת על נשות הקהילה הפורטוגיזית להעלות בכל ראש חודש לקבר יקיריהן בבית העלמין. תקנה זאת חתומה ביום י"ג לחודש אייר שנת תרכ"ח-1868 ומופיעה בספר "פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס" לדר' יצחק אברהמי לוד תשנ"ז. דף 193 …

קרא עוד »

רבי דניאל לומברוזו (הראשון) זצ"ל

  רבי דניאל לומברוזו זצ"ל חי במאה ה-18 והיה מדייני הקהילה הפורטוגיזית בתוניס . בספר "עוד יוסף חי" לרבי יוסף זרקא זצ"ל בעמוד קמ"ד כותב: הר' דניאל לומברוזו פי' דמאי דקאמר…" ובעמוד קנ"א כותב "מה שהקשה החבר הר' דניאל לומברוזו נ"ר.מזה ניתן לשער כי היה לומד עם או אצל רבי …

קרא עוד »

רבי שמואל הכהן זצ"ל

  רבי שמואל הכהן זצ"ל מגדולי דייני תוניס במאה החמישית, בן דורו של רבי יצחק לומברוזו זצ"ל, לאחר פטירת אביו(אולי) רבי אברהם הכהן (באבא רבי) בשנת תע"ח-1718 נתמנה לראש רבני תוניס עד פטירתו בשנת תצ"ח-1738. קיימת סברה (מלכי תרשיש דף קצ"א. תולדות חכמי תוניס דף רי"א) שרבי אברהם הכהן(באבא רבי) …

קרא עוד »

רבי מאיר לומברוזו זצ"ל

בספר "משמרת כהונה" חלק ג' לרבי אברהם הכהן יצחקי זצ"ל ליוורנו תרכ"ב-1862 בסוף הספר יש סקירה קטנה על תולדות יהדות תוניס ורבניה עמ' 4 כך כתב: "בעיר תוניס בשנת תנ"ח-1698 היו שני ת"ח, האחד ר' אברהם רומני, ושם השני רבי מאיר לומברוזו, ונתמנה ר' מאיר לומברוזו ז"ל. וחלש דעתו של …

קרא עוד »

רבי דוד טייב זצ"ל

רבי דוד טייב זצ"ל היה תלמיד חכם ונבון הוא בן למשפחת טייב המפורסמת. רבי דוד תחילה שימש כסופר גיטין וקידושין בב"ד בתוניס, לאחר מכן מונה לדיין לאחר פטירתו של רבי שמואל הכהן יצחקי בשנת תקס"ד-1804 מונה לראש רבני תוניס. בהסכמה משנת תקנ"ז-1797 לספר "ברית יעקב" לרבי יעקב פיתוסי זצ"ל חתומים: …

קרא עוד »

רבי אברהם טייב (השני) זצ"ל

רבי אברהם טייב (השני) זצ"ל הוא נכדו של רבי אברהם טייב (הראשון) המכונה "באבא סידי". רבי אברהם טייב זצ"ל חיבר את הספר "חיי אברהם" אשר הודפס בליוורנו בשנת תקפ"ו-1826. רבי אברהם טייב חתום על מספר פסקי דין והסכמות. בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל. בדף ק"ב סימן קי"א בשנת …

קרא עוד »

רבי אברהם טייב (באבא סידי)זצ"ל

רבי אברהם טייב (הראשון) זצ"ל המכונה "באבא סידי" (סבא רבא) חי באמצע המאה ה18  בתוניס .תלמידם של רבי אברהם הכהן "באבא רבי" ורבי צמח צרפתי זצ"ל. רבי אברהם טייב זצ"ל העמיד תלמידים רבים, מבניהם: רבי יצחק לומברוזו, רבי דוד צפג' ורבי נתן בורג'ל הראשון ועוד. רבינו היה תלמיד חכם עצום …

קרא עוד »

רבי אברהם הכהן (באבא רבי) זצ"ל

  רבי אברהם הכהן (באבא רבי) (הראשון) זצ"ל מגדול דיני תוניס בדורו. חי במאה ה17-18 ושימש ראש רבני תוניס. לא ברור מהזה שנה אולי יחד אם הרצ"ץ או אחריו עד לפטירתו בשנת תע"ה-1715. קיימת סברה (מלכי תרשיש דף קצ"א. תולדות חכמי תוניס דף רי"א) שרבי אברהם הכהן(באבא רבי) הוא אבי …

קרא עוד »