חג השבועות

בס"ד

חג השבועות הוא אחד ממועדי ה' בשלושת הרגלים, ביום ו' סיון הוא יום החמישים ממחרת יום ראשון של פסח לספירת העומר.
לחג השבועות ניתנו שמות נוספים "חג הקציר"(שמות כ"ג ט"ז) "יום הביכורים" (במדבר כ"ח כ"ו) במגילת תענית פ"א נקרא "חגא דשבועיא" , אך בתלמוד נודע חג השבועות רק בשם "עצרת" כמו שנקרא יום טוב אחרון של פסח, שהוא נעצר ונאסף לחג העיקרי.
כי באמת חג השבועות אינו חג בפני עצמו והוא זקוק לחג הפסח שניקשר אליו על ידי ספירת העומר, נהגו לכנותו "יום מתן תורה" אך הוא לא יום מתן תורה כי אם "זמן מתן תורה" כי לא ברור מתי ניתנה התורה ביום ו' או ז' בסיון , התורה לא ניתנה ביום אחד.
 
ליל שבועות
מנהגינו לקיים בליל שבועות "תיקון" "לילת הנביתא" באחד מבתי הגבירים בעיר או בבית הכנסת,
סדר הלימוד עפ"י הזוה"ק והאר"י זצ"ל הוא. ת.נ.ך תרי"ג מצוות. מדרש ואדרה רבה. וגם בספר תרי עשר נוהגים כך כותב הרב מאזוז לקראו שלוש פסוקים ראשונים ושלוש פסוקים האחרונים.
נוהגים להגיש תקרובת של דברי מתיקה שונים תה וקפה וכ"ו. בסיום התיקון מתפללים בנ"ץ.
חג השבועות הוא למעשה " יום הנישואין" בין הקב"ה לעם ישראל ולכן יש הנוהגים לקראו "כתובה לחג השבועות" שנתן הקב"ה לעם ישראל, בפתיחת היכל.
קוראים בפרשת יתרו "בחודש השלישי לצאת בני ישראל….." וכמובן את "עשרת הדיברות".
בתוניס נהגו מנהגים שונים בעניין וכן בעניין קריאת "מגילת רות" כל עיר ומנהגה.
המקובל היה שהיו מזמינים את אנשי השלטון המוסלמי הביי ושאר המכובדים לשמוע את קריאת עשרת הדיברות ואת מגילת רות. היו קוראים פסוק ומתרגמים לערבית כדי שהמוזמנים יבינו את הנאמר. היו שנהגו לעשות זאת לפני מנחה גדולה או אחרי מנחה.היו מזמינים את כל המכובדים בעיר כדי שיכבדו בנוכחותם את אנשי השלטון.
 
מדוע אנו קוראים את מגילת רות?
א.     ללמדך שלא ניתנה התורה אלא ע"י ייסורים ועוני(ילק"ש רות)
ב.     כי בשבועות נפטר דוד המלך ומגילת רות שושלת היוחסין של מלכות דוד.
ג.       להזכיר בימי קציר חטים את המצוות הקשורות בקצירה, לקט. שכחה. פאה.
אזהרות
נהגו לומר אזהרות כל עיר ומנהגה. מבוססת על יסוד "בעל הלכות גדולות" שמונה בין תרי"ג מצוות וגם מצוות דרבנן בשיטה מיוחדת והיא: 200 מצוות עשה, 65 פרשיות שלמות בתורה שבאה בכל פרשה מהן מצוה מסוימת, אם עשה ואם לא תעשה, כגון פרשת יום-הכפורים, 71 עברות שיש בהם כרת או מיתת בית דין או מיתה בידי שמים, ועוד 277 לאוין.
 
 
 
ספר משלי
 
יש הנוהגים לקראו את ספר "משלי", לפי שיש בו תוכחות ומוסרים, כדי שתחול התורה על האדם כמו שאמרו כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו וכ"ו(וכן אמרו דרך ארץ קדמה לתורה). וכן תמצא "משלי שלמה" עם האותיות והכולל בגמאטריא "עצרת" עם ארבע אותיות, לרמז שקורים אותו בעצרת. (מנחה חדשה" על משלי בתוך אורחות חיים ג'רבא התרע"ד)
.
חג שמח
 
 
אוצר דינים ומנהגים
מחזור לחג השבועות, איש מצליח
 
 

 

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

כליני נסכר יא יהודי פי פסח פרחת ג'דודי

   מנהגינו לאחר סיום מקרא ההגדה ולאחר אמירת שיר השירים לשיר פיוט זה.  

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *