רבי אליהו גאביזון (הגדול)

)

בר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי אליהו גאביזון עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו,
התקנה מופיעה בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"כ-1860 סימן קי"ב דף ק"ג-210 אותה תקנה מופיעה גם בספר "די השב" לרבי דוד בר יצחק בונאן ליוורנו תרי"ז-1857 סימן י"ג דף י"ז-37.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקמ"ו-1786 לספר "לימודי ה' " לרבי יהודה נג'אר זצ"ל ליוורנו תרנ"ט-1899. חתומים: יוסף הכהן ס"ט, אברהם כייאט ס"ט, ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט, אליהו גאביזון ס"ט, שמואל כהן יצחק ס"ט. משה נג'אר ס"ט ונתן בורג'ל ס"ט.

בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"ך-1860 דף קכ"ג ע"ב
"וכן עשינו מעשה כשנלב״ע ה׳ מוהר״א גאביזון תנצב״ה בשנת התק״ן ליצירה וזכינו לבנו יצ״ו בחלק שהיה לאביו הרב ז״ל ואעפ״י שאין לרב ז״ל חלק ונחלה בחזקת אותה החנות רק על מה שזכו"

בספר "ארץ יהודה" לרבי יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י ליוורנו תקנ"ז-1797 דף כ"ב ע"א "והרב כמהר"ר אליהו גאביזון נר"ו ההוא אמר שדברי התוס' מבוארים"

חשק שלמה זצ"ל ח"ב כותב שרבי אליהו גאביזון נח נפשיה בחודש אייר שנת התקנ"ה-1795

בספר "חיים וחסד" לרבי עוזיאל אלחאייך בפרק "מערתא דדייני דרוש ט'

 

דרוש להספד החכם השלם הדיין המצויין שפ'ר עצו'ר טו'ב לבית ישראל הא'ה נפשנו כמוהר"ר אליהו גאביזון תמ"ך ס' אמור שנת הר זה קנ"תה (התק"נ) ימינו ליצירה.

בנוסח השכבה שאומרים בתוניס בליל כפור  מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף  שע"ד  מ"ב וג"ן (וגם נפש) הרב ר' אליהו גאביזון הגדול.

רבי אליהו גאביזון נתבקש בישיבה של  מעלה בחודש אייר  בשנת התק"נ-1785.ת.נ.צ.ב.ה אמן

ליקט וערך יוסי פרי

 

 

 

נוסח המצבה שהועתק ע"י ר' רפאל ארדיטי בעיתון

REVUE TUNISIENNE   192

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *