רבי אברהם הכהן (השלישי)זצ"ל

רבי אברהם כהן זצ"ל מחבר הספר "אברהם יגל" ליוורנו תר"ג-1843 . בספרו זה מזכיר את בני דורו
בדף ק' ע"א מסכת תמורה פרק ראשן "וגבי אחותו דאיצטריך קרא וכ"ו החכם חי טייב נר"ו "
בדף נ"ט מסכת ראש השנה פרק ג' "תירץ לי ידידי הלא הוא רב רחימאי הרב יצחק טייב הי"ו "
דף פ"ג ע"ב מסכת סנהדרין פרק שמיני "אבל  בעיבור החודש והתם ודאי כולם לא סרקים מנהו והחו"ש הר' אברהם טייב (השני) נר"ו".
דף ל"ג  ע"ב מסכת פסחים פרק ה' "זהו מה שהעלינו אני הצעיר והחה"ש ה"ר יצחק הכהן הי"ו "
דף כ' ע"ב  מסכת פסחים פרק ב' "והחה"ש הר' יוסף הכהן מחותני ההוא אמר כוונת התוס'"

בספר "תולדות חכמי תונס" דף ס"ז כך כותב המחבר רביו יוסף הכהן טנוג'י זצ"ל "    וראית אני יכ"ן שיטה עמוקה על מסכת גיטין בשקלה וטריא  גדולה לנכדו אשר יישא את שמו ר' אברהם הכהן בארבי שהיה אדם גדול ג"כ והיה חשקן גדול וכמעט לא ידע על מה מהעולם והבליו. זיע"א." בהמשך הוא כותב "ונכדו היה תורה וגדולה במקום אחד ומשמש בחצר בית המלכות, חיבר ספר "אברהם יגל" על רוב התלמוד בעומק העיון ונדפס  בליוורנו" .מכאן למדנו שהוא נכדו של רבי אברהם הכהן (באבא רבי). כך גם למד  "מלכי תרשיש" ח"ב דף קנ"ח קנ"ט.

בהסכמה לספר "אברהם יגל" משנת תקצ"ו-1836 כותב הראשל"צ רבי שלמה משה סוזין  זצ"ל  שרבי אברהם הכן זכה לעלות לארץ הקודש והתיישב בצפ"ת היאור תוב"ב . בהמשך הוא כותב בשבחו של בנו של רבי אברהם הכהן "הגביר החכם המרומם אור יומם שר ואור מנורת המאור, והוא כהן זית רענן. מגן דוד יהיה בעזרו שמרו כרועה עדרו ואלף עולות ועלה בעל כל גמולות אשר הוא היה בגר"ם המעלות לקרבה אל המלאכה לכבוד אביו יצ"ו ולהוציא מוניטין שלו בעולם"

סימוכין לטיעון שרבי אברהם הכהן זה הוא צאצא של רבי אברהם הכהן (באבא רבי) זצ"ל   בספר "אברהם יגל" חידושי תנ"ך דף ד' ע"ב פרשת יתרו "שמעתי מהרב הגדול מורי זקני הרב הגדול אברהם הכהן ז"ל"

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *