רבי יצחק אפרתי זצ"ל

רבי יצחק בר יעקב (מלכי תרשיש ח"ב) אפרתי זצ"ל תלמיד חכם ומוצאו מחוץ לתוניסיה ולא ברור מהיכן הוא הגיעה. מלכי תרשיש ב' כותב שמצא כ"י בשם "המעלות לדוד" וכנראה שזה כ"י של רבי דוד גז זצ"ל בעל "נר דוד" וישנו דרוש שכך הוא נפתח: "זה הדרוש שדרשתי בקהל קדוש תונס על המשכיל הנבון הזקן כמה"ר ר' יעקב אפרתי אביו של מורי ורבי ועתרת ראשי ה"ה רבי יצחק אפרתי בשנת התקכ"ח -1768 בסדר וישב יעקב." מכאן נלמד שרבי יצחק אפרתי היה רבו של רבי דוד גז זצ"ל.

רבי יצחק אפרתי זצ"ל מוזכר בכמה ספרים:

הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 רבי יצחק אפרתי חתום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"כ-1860 סימן קי"ב דף ק"ג-210 אותה תקנה מופיעה גם בספר "די השב" לרבי דוד בר יצחק בונאן ליוורנו תרי"ז-1857 סימן י"ג דף י"ז-37.

בספר "ארץ יהודה" לרבי יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י ליוורנו תקנ"ז-1797 דף י"ז ע"ב מסכת מציעא "והקשה עליו מור' החכם השלם והכולל יצחק אפרתי נר"ו"

בספר "ברית יעקב" לרבי יעקב פיתוסי ליוורנו תקנ"ז-1797 דף ב' ע"א "א"י אם בקשת וכ"ו שמעתי מהחה"ש סוה"ר אשר הרביץ תורה פה קהילתנו יצ"ו כמוהר"ר יצחק אפרתי הי"ו "

בספר "שורש ישי" לרבי שלמה שמאמא ליוורנו תקס"ט-1809 דף נ"ז ע"א. "וריאתי בכתבי החכם השלם רבי יצחק אפרתי נר"ו שכתב דרש"י…"

בספר "כרוב ממשח" לרבי שלמה אלפאסי ליוורנו תרי"ט -1859 דף כ"א ע"ב "נשאלתי מהחו"ש כמ"ר יצחק אפרתי נר"ו ",

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

רבי פראג'י בר שמואל עלוש זצ"ל

  רבי פראג'י בר שמואל עלוש תלמיד חכם ונבון  והוא אחיו של רבי יוסף (סוסו)  …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *