יום פטירתו של רבי אליהו הכהן זצ"ל

רבי אליהו בר צמח כמוס הכהן זצ"ל מצאצאי רבי צמח הכהן (השני) נולד בג'רבה בחארה צג'ריה. היה מתלמידיו של רבי משה זקן מאג'וז זצ"ל וגם אצל רבי חיים כהן זצ"ל.
רבי אליהו הכהן היה תלמיד חכם ונבון בקיאותו הייתה בדיני שחיטה וטרפות, אף שמש בפועל כשוחט ובודק.

רבי אליהו הכהן היה מסיע לרבי משה זקן מאג'וז זצ"ל להשיב לשאלות אשר היה נשאל בענייני שחיטה וטרפות כך נראה מתוף הספר "זכרון יוסף לרבי יוסף בוכריץ זצ"ל בשני מקומות.
ביום ח' טבת תרע"ג פונה רבי יוסף בוכריץ לרבי משה זקן מאג'וז בעניין בדיקת בהמה גסה שנוהגן להקל בהכנסת יד הבודק. רבי אליהו הכהן עונה לו. "לדעתי הדבר פשוט להתיר בנפיחה" שאלה שניה מיום ג' אדר תרע"ג מופנית שאלה לרבי משה זקן מאג'וז בעניין נקב בזפק מה השיעור וכן בעניין חלב החלחולת . גם כן עונה רבי אליהו הכהן על שתי השאלות.

בספר "בני משה" לרבי משה כלפון הכהן זצ"ל ירושלים תרס"ד מזכירו המחבר במספר מקומות .
דף ג' ע"א "שמעתי מר' אליהו הכהן הי"ו."
דף ד' ע"א "החה"ש כמוהר אליהו הכהן הי"ו"
דף ד' ע"ב "אשר העתקתי מכתבי החה"ש ר' אליהו הכהן הי"ו"

רבי אליהו בר צמח כמוס הכהן זצ"ל מחבר הספר "אורחות חיים" ירושלים תש"נ. בספרו זה מבאי המוצא לאור את תולדות חיו של הרב ושם הוא כותב שרבי אליהו הכהן זצ"ל שימש כשוחט ובודק וגם כרב בקהילה בטריפולי ורבי אליהו לא שבע נחת מקהילה זו.

באחרית ימיו שב לעיר הולדתו ג'רבה ושם נפטר.

רבי אליהו בר צמח כמוס הכהן זצ"ל נתבקש בישיבה של מעלה ביום כ' לחודש טבת שנת תרפ"ד ת.נ.צ.ב.ה אמן

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי דניאל חיים לומברוזו (השלישי)זצ"ל

רבי דניאל חיים לומברוזו זצ"ל הוא בנו של רבי יצחק לומברוזו נכדו של רבי יצחק …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *