מדף ז-ט

 

 רבי ישועה זרח זצ"ל
מחבר הספר "קול התור"* חי' על התורה ורמזים וגימטריות .ישראל תשל"ד
רבי אברהם חג'אג' זצ"ל ראב"ד תוניס
מחבר הספר "זרעו של אברהם"ח"א מערכות בעניינים שונים בהלכה ובש"ס .תוניס תרפ"ח ח"ב חי' על רוב הש"ס ירושלים תרמ"ד
רבי אבא שאול חדאד זצ"ל רב העיר בנגרדאן
מחבר הספר "ויגד שאול" *חי' על התנ"ך  "פני שאול"ג'רבה תש"ח
רבי אשר חדאד שליט"א נתיבות
מחבר הספרים "אבן חן" *דרושים לנפטרים. ג'רבה תשכ"ז "ישועה ונסים" *הגדה של פסח עם פרושים. ישראל תשל"ו "מאשר לאבינו" *דרושים לפרשת השבוע. ישראל תשל"ו "נשמת חיים" * על התורה. ישראל תשד"מ
רבי בועז חדאד  שליט"א
מחבר הספר "ויאמר בועז" *ג' חלקים, ח"א חי' על הלכות תערובת גרבה תש"ח.  , ח"ב חידושי תלמוד וליקוטי תורה הנבאים ג'רבה תשי"ג.
רבי בנימין חדאד זצ"ל
מחבר הספר "אמרות טהורות" *חי' על התורה ורמזים על מילת בראשית. ג'רבה תרפ"ז
רבי דוד חזקיה חדאד זצ"ל
מחבר הספרים "לדוד ולזרעו" * חי' על התנ"ך וש"ס, יחד אם בנו רבי מעתוק חזקיה חדאד זצ"ל . ישראל תשל"ד "קרן לדוד"* חי' על התורה,  ג'רבה תש"ב
רבי חזקיה חדאד שליט"א
מחבר הספר "מגדנות לחזקיה" *חידושים על חמישה חומשי תורה. ישראל תשל"א
רבי יוסף חדאד זצ"ל
מחבר הספר "שם יוסף" ג'רבה תש"י
רבי יצחק חדאד זצ"ל (הראשון)
רבי יצחק כמוס חדאד זצ"ל גאבס
מחבר הספר "פתח השער" ובאו שלושה חלקים. ח.א "פתח תקוה" ח.ב "שיח יצחק" ח.ג "לשון לימודים" ג'רבה תרמ"ח
רבי יעקב בר מעתוק עזיזי  חדאד זצ"ל מהעיר גאבס
מחבר הספר "בית יעקב"* חי' על התנ"ך. בסופו קונטרס "שארית יעקב" "מודה ועוזב " ג'רבה תש"א "כנף רננים" חיבור על ספר תהילים ליוורנו תרל"א
רבי יעקב חדאד זצ"ל
רבי כמוס חדאד זצ"ל רב העיר מדנין
מחבר הספרים "אורח חיים"* פרוש על מסכת אבות. ג'רבה תרפ"ו הספר "חכם לב"* פרוש להגדה של פסח. ליוורנו תרמ"ז
רבי מיקקץ ישראל חדאד זצ"ל רב העיר תיטאוין
רבי מכלוף חדאד זצ"ל
מחבר הספר "כרחם אב"* חי' תורה עם מעשיות ומשלים . ג'רבה תשי"ג
רבי מעתוק חזקיה חדאד זצ"ל
מחבר הספר מעשה נסים" סיפורים על כמה מרבני תוניס וג'רבה . ג'רבה תש"ח
רבי משה בר נסים חדאד זצ"ל
מחבר הספר "מאמר אסתר"* לארבעה חלקים, ח"א תולדות אשתו, ח"ב שירי חתונה ותוגה ממשוררי זמנו, ח"ג מכתבי נחמה, ח"ד  כ"ג דרושים למעלת נשים כשרות.  ג'רבה תש"ו
רבי משה בר שלמה  חדאד זצ"ל  רב ודיין העיר נאבל
מחבר הספר "דברי סופרים"* אוסף נוסחאות של שטרות, כתובות, שט"ח עם דינים.  ג'רבה תש"ז
רבי נסים בר חנאני חדאד זצ"ל
מחבר הספר "חן טוב למרי נפש"* מערכות לפי סדר א"ב על פסוקים ומארז"ל.  ג'רבה תש"ו
רבי פנחס חדאד זצ"ל
מחבר הספר "ויעמד פינחס"*חי' על תהלים, ובסופו קונטרס "ליקוטי פרחים"* חי תנ"ך וש"ס ובסופו שירים. תוניס תרע"ז
רבי ישועה חדאד זצ"ל גאבס
מחבר הספר "משמיע ישועה"* פרוש להגדה של פסח. ישראל תשל"ו
רבי מניני רפאל חדאד זצ"ל
מחבר הספר "מחי ומסי"* חידושים על התורה. ג'רבה תש"ך
רבי שבירצא חדאד זצ"ל
מחבר הספר "זרע יצחק"* חי' ש"ס ותורה. ג'רבה תשט"ז
רבי דוד חתאתו חדוק זצ"ל
מחבר הספר "דגן בחורים" ג'רבה תרח"צ
רבי חיים חורי זצ"ל אב"ד גאבס
רבי יעקב חורי זצ"ל
מחבר הספר "קול יעקב"* פיוטים שירים. "בני יעקב"* ח"א מוסרים ומעשיות בערבית, ח"ב לבושים לסיום כמה מסכתות. ג'רבה תרצ"ד
רבי נסים חיים חזקיה חורי שליט"א  נתיבות
מחבר הספר "נחלת אבות"* חידושים על רוב הש"ס  בסופו "מוסר אב"* מאמר מוסרי לחנוך הבנים. ג'רבה תשכ"א  "פינחס המגיד"* הגדה עם פרושים. ג'רבה תשל"ח
רבי רחמים חורי זצ"ל (הראשון)
הספר "קרית ארבע"* חידושים על התורה הכולל את . "שער רחמים" מהרב הנ"ל. "זרע האב" בנו רבי מנחם חורי."בני שלישים" נכדו רבי יצחק חורי."דור רביעי " נינו רבי רחמים חורי השני. ג'רבה תרנ"ו "כסא רחמים"* שיטות כמעט על כל מסכתות התלמוד. גרבה תשל"ב
רבי שלמה חורי זצ"ל
מחבר הספר "חשק שלמה"* קובץ דרושים להספד. ג'רבה תש"ב
רבי שמעון חירארי שליט"א
מחבר הספר "ישמח אב"* חי' על התורה. ישראל תשל"ו "ישמח לב"* דרושים. ישראל תשל"ח
רבי מעתוק חטאב  זצ"ל רב העיר בנגרדאן
מחבר הספר "אורה ושמחה"* מערכות מוסר. ג'רבה  "חכמה ומוסר"* דורשים ומוסר, נלווה אליו  "ציפורן שמיר"* לחיד"א  מתורגם לערבית. ג'רבה תש"ב "ששון ויקר"*  חידושים על התורה. תוניס תרפ"ב
רבי אברהם חלימי זצ"ל
מחבר הספרים "והוכח אברהם" תוניס תרע"ב. "ימי אברהם"  ח.א  ח.בג'רבה תרצ"ט. "משכיל לאיתן" ג'רבה תרצ"ד  
רבי פרג'י חלימי זצ"ל
מחבר הספר "לא אמות כי אחיה" ג'רבה תש"כ
רבי שלמה טובייאנה זצ"ל
מחבר הספר "כרם שלמה" ליוורנו תקס"ו
רבי אברהם טייב  זצ"ל (השני)
מחבר הספר "חיי אברהם"* חי על הש"ס  .ליוורנו תקפ"ו
רבי חיים טייב זצ"ל
מחבר הספר "דרך חיים"* ליוורנו תקפ"ו
 רבי יוסף טייב זצ"ל
מחבר הספר "ספר הזכרון" תוניס תרנ"ב
רבי יצחק חי טייב זצ"ל
מחבר הספר "חלב חטים"* חי' על הש"ס משארית הפליטה של כתביו . תוניס תרנ"ו

 

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

מדף ס-צ

 רבי משה סרוסי זצ"ל מחבר הספר "וישב משה"תוניס תרנ"ז רבי פרג'אללא סרוסי זצ"ל גאבס מחבר …

12 תגובות

 1. הערה קטנה לגבי הספר "פתח השער" של רבי יצחק כמוס חדאד זצ"ל מגאבס: הספר נדפס בתונס לפי מה שרשום בשער הספר.
  בברכה
  יונתן

 2. יונתן ערב טוב
  החשבון הוא אותו חשבון. תרמ"ח או תרח"מ זה אותו חשבון.
  כנס עכשיו לאתר וראה חידושים על נאבל
  בברכה
  יוסי פרי

 3. שלום יוסי
  ההערה שלי היתה לגבי מקום ההדפסה (תונס ולא ג'רבה) ולא לגבי התאריך.
  תודה רבה ויישר כח על כל החידושים
  יונתן

 4. יצחק גבריאל מימראן

  רבי בועז חדאד כמו כן חיבר את הספרים ג'רבא יהודית, חכמי ישראל בג'רבא ותונס.
  רבי חזקיה חדאד כמו כן חיבר את הספרים מכתב לחזקיהו שו"ת, קול רינה ותודה על תהלים, ועוד ספר אחד איני זוכר כעת.
  רבי יעקב חדאד מגאבס, צריך לסדר את הנכתב עליו והוא "בית יעקב" חי' על התנ"ך, "שארית יעקב" "מודה ועוזב" וידוי ותפלה "כנף רננים" על תהלים ליוורנו תרל"ב.
  רבי יצחק חדאד הראשון, ספריו יצאו לאור במהדורה חדשה ע"י מכון "נטע שעשועים" בנתיבות.

 5. יצחק גבריאל מימראן

  רבי יעקב חדאד מג'רבא, להוריד "כנף רננים" ובית יעקב ושארית יעקב.
  רבי כמוס חדאד כמו כן חיבר שו"ת דבק טוב, וספרו "חכם לב" יצא לאור במהדורה חדשה.
  רבי מקיקץ חדאד כמו כן חיבר שו"ת כה לחי.
  רבי מניני חדאד כמו כן חיבר שו"ת פטר רחם.
  רבי נסים חיים חורי כמו כן חיבר "חן וחסד" על התורה ו"חזקת אבות" על פרקי אבות, "שירי נסים" על שיר השירים, "שנות חיים" על העיבור.
  רבי אברהם ובנו ר' פרג'י חלימי הם מאלג'יריה
  רבי יוסף טייב חיבר ספר "טיב קידושין" על מס' קידושין ולא ספר הזכרון שהוא של אביו ר' יצחק

 6. יצחק גבריאל מימראן

  הספר "זרעו של אברהם" חלק א חידושי הש"ס, יצא לאור מחדש במהדורה מפוארת ומשוכללת, ע"י מערכת "אור תורה" בירושלים תשע"ד.

 7. מחפש את שורשיו של רבי רחמים חורי הראשון.
  וכן את מקור המשפחה קרעי
  אשמח לעזרתכם

 8. מה ההבדל בשם הספרים בין האותיות בצבע שחור לבין האותיות בצבע אדום.
  כמו כן אני מתעניין לגבי הספרים ויגד שאול ופני שאול ח״ב להרב אבא שאול חדאד זצ״ל. האם נדפסו בעבר או שרק ידוע שהמחבר כתבם. כמו כן האם מישהו יודע היכן ניתן להשיגם או לפחות לצלמם.

  • שלום.
   כל הספרים באדום ניתן לפתוח אותם ולדפדף בהם באופן חופשי.
   לגבי הספרים הכתובים בשחור, לא ניתן לדפדף בהם.
   בברכה
   יוסי פרי

  • יצחק גבריאל מימראן

   לגבי הספר "פני שאול" ידוע רק על חלק א' שנדפס, לעת עתה לא מוזכר בשום מקום "פני שאול" חלק ב, היכן ראה הכותב הנכבד שיש חלק ב? לגבי צילום הספר אפשר להוריד אותו מהיברו בוקס [מנהל האתר הנכבד כאן מפנה לשם] או בספריה הלאומית בירושלים או בישיבת כסא רחמים בבני ברק. להשיג את הספר ניתן רק ב"חנויות לספרים ישנים" בירושלים, כרחוב מאה שערים פינת חיי אדם [פתוח בין 11.30 בבוקר ל 3 אחה"צ], או ברחוב ילין פינת יהודית [פתוח אחה"צ]. כמו כן לגבי הספר "ויגד שאול".
   בברכת התורה החיים והשלום

   • בס"ד
    כוונת הכותב היא, כנראה, שבספר שיצא בתש"ח [אחרי פטירת המחבר] נכתב שזהו חלק א'. ואמת ספר 'פני שאול' עניינו דרשות על כל חודשי השנה מתשרי ועד אלול כמפורש בחלק א'. וכל חלק א' עוסק בדרשות עד ניסן בלבד. לכן ברור שהיה תכנון / מעשה של חלק ב'.

 9. הרב בועז חדאד זצ"ל הוא סבא רבה שלי!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *