רבנים שתאריך פטירתם לא נודע

רבי אברהם נג'אר זצ"ל

רבי אברהם בר דוד נג'אר דיין מבית דינו של רבי שלמה אלפאסי זצ"ל רבי אברהם נג'אר חתום על פסקי דין והסכמות לספרים. בספר "מגדנות נתן" לרבי אליהו חי בורג'יל ליוורנו תקל"ח-1778 דף רפ"ו ע"ב "והחשוב והכולל רב רחומאי כמה"ר אברהם נג'אר הי"ו פי' לי בדבר התוס' ז"ל" בספר "אלפי יהודה" …

קרא עוד »

רבי מרדכי נג'אר זצ"ל

בספר "מעשה בית דין" ג'רבה תר"ע-1910 דף מ"א ע"ב סימן כ"א בחודש כסלו שנת תקצ"ב-1832 חתומים: הצעיר ישועה בסיס ס"ט. הצעיר אברהם הכהן ס"ט. ע"ה מרדכי נג'אר ס"ט. הצעיר משה ברדע סלט"א. דף מ"ז ע"א סימן כ"ה בחודש אדר א' (ללא שנה) חתומים ע"ה מרדכי נג'אר ס"ט. הצעיר משה ברדע …

קרא עוד »

רבי משה נג'אר (הראשון) זצ"ל

רבי משה נג'אר זצ"ל מתלמידיו של רבי צמח צרפתי זצ"ל שמש בקדש כראש רבני תוניס אחרי רבי יצחק לומברוזו זצ"ל בן השנים תקי"ב-1752 לשנת תקי"ז-1757 (בערך). בהסכמת רבני תוניס משנת תפ"ה-1725 לספר "שתי ידות" לרבי אברהם חזקוני אמשטרדם תק"ב-1742 חתומים שמואל כהן, אברהם טייב, יצחק לומברוזו, משה נג'ארה משה דרמון. …

קרא עוד »

רבי משה נג'אר (השני) זצ"ל

רבי משה בר דוד נג'אר זצ"ל היה דיין מבית דינו של רבי יוסף הכהן יצחקי בתוניס. רבי משה נג'אר חתום על הסכמות לספרים ויש לו הזכורים בכתובים. הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי משה נג'אר עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י …

קרא עוד »

רבי דוד נחום זצ"ל

  בספר "תנובת שדי" לרבי  דוד כטורזא ולרבי ישועה אלמאליח זצ"ל ג'רבה תרצ"ו-1936 על ההקדמה לספר מערב חג שבועות שנת תרצ"ו-1936 חתומים:       הצעיר דוד בן בארון ס"ט. שלמה בלא"א ר' משה שתרוג ס"ט. הצעיר דוד נחום ס"ט. ליקט וערך יוסי פרי

קרא עוד »

רבי אברהם נטף (הראשון)זצ"ל

בהסכמת רבני תוניס משנת תצ"ד- 1734 לספר "תשבץ" חלק א' לרבי שלמה בן צמח דוראן זצ"ל אמשטרדם תק"א-1741,ראשון החתומים הוא אברהם טייב ס"ט, ואחריו משה נהג'ר ס"ט. יצחק הכהן ס"ט. אברהם נטף ס"ט . דוד צפג' ס"ט. בספר "דברי דוד" לרבי דוד מולדולה זצ"ל אמשטרדם תקי"ג-1753 בדף צ"א ע"א סימן …

קרא עוד »

רבי אליהו נטף זצ"ל

רבי אליהו נטף זצ"ל הוא אביהם של רבי שמואל ורבי שלמה נטף זצ"ל. בדף השער לספר "כרוב ממשח" לרבי שלמה וחיים אלפאסי זצ"ל ליוורנו תרי"ט-1859 כך נכתב: "נדיבי עם הלא המה הגביר הנעלה לשם טוב ותהילה כמה"ר שמואל נטף יצ"ו ואחיו החכם המרומם אור יומם כמה"ר שלמה נטף הי"ו בני …

קרא עוד »

רבי יוסף בר שלמה נטף זצ"ל

בהקדמה לספר "בני שמואל" לרבי משה בכמוהר"ר שמואל עדאוי ליוורנו תקי"ט-1759 כך נכתב בשנת תקי"ח-1758 "אבן הראשה המשכיל והנבון כה"ר יצחק נטף נר"ו ומשנהו אדוני ר"ס ה"ה החכם המרומם נבון לאש והחכם חרשים פלפלא חריפה בקיע ומומחה הגביר המפואר כהר"ר יוסף נטף בני השר והטפסר תהילתו מי ימלל אין גומרים …

קרא עוד »

רבי יוסף בר שמואל  נטף

    בהקדמה לספר "בני שמואל" לרבי משה בכמוהר"ר שמואל עדאוי ליוורנו תקי"ט-1759  כך נכתב בשנת תקי"ח-1758 "אבן הראשה המשכיל והנבון כה"ר יצחק  נטף  נר"ו ומשנהו אדוני ר"ס ה"ה החכם המרומם נבון לאש והחכם  חרשים פלפלא חריפה בקיע ומומחה הגביר המפואר כהר"ר יוסף נטף  בני השר והטפסר תהילתו מי ימלל …

קרא עוד »

רבי יוסף נטף זצ"ל

בספר "מעשה ב"ד" ג'רבה תר"ע-1910 דף ס"ג ע'ב סימן מא' חתומים על תשובה ביום טו"ב חשון תרכ"ד-1864 אני אבר"ך ס"ט (אברהם הכהן) ע"ה יוסף נטף ס"ט. ע"ה אליהו גאביזון ס"ט. בהסכמת רבני תוניס משנת תרכ"ז-1867 לספר "נר דוד" לרבי דוד גג' זצ"ל ליוורנו תרכ"ח-1868 ראשון החתומים הוא הצעיר נתן בורג'יל …

קרא עוד »