רבנים שתאריך פטירתם לא נודע

רבי בן ציון צרפתי זצ"ל

רבי בן ציון צרפתי זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לאזכור הנ"ל לא מצאתי דבר נוסף. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906 בסוף הספר בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר …

קרא עוד »

רבי יהודה צדיקא זצ"ל

רבי יהודה צדיקא זצ"ל מגדולי רבני ג'רבה העת היא תלמיד חכם ונבון . הוא אביו של רבי יצחק צדיקא זצ"ל מחבר הספר "זרעו של יצחק". בהסכמה לספר זה של רבני ג'רבה משנת תרנ"ה-1895 מתואר רבי יהודה צדיקא כך : "בן לאותו צדיק ראש גולה, משיירי כנסת גדולה , המרביץ תורה …

קרא עוד »

רבי דניאל פראנקו זצ"ל

בפנקס ק"ק פורטוגיזיס בתוניס נמצאו תעודות הנושאות את הכותרת "מנוחת צדיקים" זוהי רשימת החכמים, הדיינים והאישים של ק"ק פורטוגיזיס בתוניס מראשית המאה ה18 ועד ראשית המאה ה20.בעמוד י"ז כותב המעתיק שרבי דניאל פראנקו היה חבר בית דין יחד עם רבי יצחק אלחאייך רבי אברהם אבוקארה, יחד אתם הוא חתום על …

קרא עוד »

רבי ברוך בר שלמה פיתוסי זצ"ל

רבי ברוך בר שלמה פיתוסי זצ"ל חי בתוניס במאה-18. על שם הוריו אנו למדים מההקדמה לספרו "מקור ברוך" שהודפס בליוורנו בשנת תק"נ-1790. וכך הוא כותב. "מספר הזוהר הקדוש והמקובלים ע"פ כה תברכו גם תיבות מקו"ר ברו"ך במ"ק(במספר קטן) ע"ה של ח' אותיות וכלל אחד לכולם הם גימ' (גימטרייה) ברוך בן …

קרא עוד »

רבי שלמה פיתוסי זצ"ל

רבי שלמה בר משה פיתוסי זצ"ל דיין בתוניס מבית דינו של רבי נתן בורג'ל (השני) זצ"ל. רבי שלמה פיתוסי חתום על פסקי דין והסכמות לספרים. בהסכמת רבני תוניס משנת תרכ"ג-1863 לספר "כיום יאיר" לרבי יחיאל יהודה לוינזון ליוורנו תרכ"ד-1874 ראשון החתומים הוא אני הח"ו בגושפנקא דמלכא הצעיר נתן בורג'יל ס"ט, …

קרא עוד »

רבי דוד פלוס זצ"ל

רבי דוד פלוס זצ"ל זה הוא בן דורו ואולי גם קרוב משפחתו של הדיין רבי אברהם פלוס זצ"ל אשר קיבל עדות בעניין עגונה יחד אם רבי אברהם סעאדה ורבי שושן ג'רבי ביום ב י"ט לחודש שבט שנת תקמ"ח-1788 .עדות זאת מופיעה בספר "משכנות הרועים" דף רנ"ג ע"א. בר"ח אלול שנת …

קרא עוד »

רבי יצחק פרג'ון זצ"ל

רבי יצחק פרג'ון זצ"ל לא ידעתי אם רב הוא או גם דיין אך זה מה שראיתי בספר "שיחת רבני התלמוד" לרבי אברהם דוב הכהן ירושלים תר"מ-1880 תחת הסכמת רבני תוניס "כל אלה המה חתימת דייני תוניס". בהסכמת רבני תוניס משנת תרל"ב-1872 לספר "זהר על התורה" לרבי אליהו חי גיג' ליוורנו …

קרא עוד »

רבי יעקב פרץ זצ"ל

רבי יעקב פרץ זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לאזכור הנ"ל לא מצאתי דבר נוסף. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906 בסוף הספר בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר וקאפ"י …

קרא עוד »

רבי רחמים פרץ זצ"ל

רבי רחמים פרץ זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לאזכור הנ"ל לא מצאתי דבר נוסף. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906 בסוף הספר בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר וקאפ"י …

קרא עוד »

רבי שלמה מאיר פריאנטי זצ"ל

רבי שלמה מאיר פריאנטי זצ"ל תלמיד חכם דיין ומו"ץ בעיר בנזרת שבתוניס. רבי שלמה מאיר פריאנטי מחבר הספר "אמרי שפר" סוסא תרפ"ד-1924. בספר "אוצר גנזים" לר' יעקב משה טולידאנו תש"ך בעמוד 137 כותב לנו המחבר כי רבי שלמה פאריינטי היה שד"ר קהילת צפת מתוך אגרת המלצה לשד"ר ר"ש מאיר פריינטי …

קרא עוד »