רבנים שתאריך פטירתם לא נודע

רבי רחמים שמילה (הראשון) זצ"ל

  רבי רחמים שמילה (הראשון)  זצ"ל מחכמי העיר ג'רבה ובן דורו של רבי יצחק חדאד (הראשון) זצ"ל  בספר "תולדות יצחק" לרבי יצחק חדאד ליוורנו תקכ"ב דף ס"א ע"ב  "והחכם הר' רחמים שמילה זלה"ה אמר דאמרו "שם פרושה אחת היא " בספר "תולדות חכמי תונס" לרבי יוסף הכהן טנוג'י זצ"ל ב"ב …

קרא עוד »

רבי יוסף שמילא זצ"ל

  רבי יוסף שמילא זצ"ל  בן העיר ג'רבה תלמיד חכם ונבון. אנחנו פוגשים אותו בספר "קרני ראם" לרבי יצחק חדאד (הראשון) זצ"ל מהדורה חדשה ירושלים תשס"א דף י"ז ע,א   "וכן רבנים אחרים מבני עירו כמו רבי יוסף שמילא ז"ל המוזכר פעם אחת  ב"זרע יצחק, דף כ"ז וכך נכתב "ומהרב יוסף …

קרא עוד »

רבי יעקב ארכח/רקח זצ"ל

  רבי יעקב  ארקח/רקח זצ"ל  נראה לי שמוצאו מלוב , ולא כל כך ברור מה מעשה באותה העת בתוניס . אולי רבי יעקב רקח בעל הספר  "קול יעקב" ועוד הוא מצאצאיו  בר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 רבי יעקב ארכח  חתום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר …

קרא עוד »

רבי ראובן רפאל קורקוס זצ"ל

  בספר "תולדות חכמי תונס " לרבי יוסף הכהן טנוג'י זצ"ל בדף רל"ז  מספר לנו המחבר על רבי מסעוד רפאל אלפאסי זצ"ל ועל הספר "משחא דרבותא וכך הוא כותב " אותם סידר אח"כ חתנו בעל בתו מהר"ר ראובן רפאל קורקוס עם חידושי בניו מהר"ש ומהר"ח ויקרא להם בשם "משחא דרבותא"  …

קרא עוד »

רבי יצחק צוייד זצ"ל

  רבי יצחק צוייד זצ"ל זה הוא בן דורו ואולי גם קרוב משפחתו של הדיין רבי שמואל צוייד זצ"ל אשר חתום בהסכמת רבני תוניס בשנת תקי"ח-1758 לספר "בני שמואל" לרבי משה  עדאוי זצ"ל. בר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 רבי יצחק צוייד חתום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת …

קרא עוד »

רבי אליהו צפג' זצ"ל

  רבי אליהו צפג' זצ"ל דיין מבית דינו של רבי נתן בורג'ל (השני) זצ"ל. רבי אליהו צפג' חתום על פסקי דיין והסכמות לספרים. בהסכמת רבני תוניס משנת תרל"ב-1872 לספר "זהר על התורה" לרבי אליהו חי גיג' ליוורנו תרל"ב-1872 ראשון החתומים הוא ע"ה נתן בורג'יל ס"ט (השני). ע"ה דוד ן עטר …

קרא עוד »

רבי דוד צפג' (השלישי)  זצ"ל

  רבי דוד צפג' זצ"ל הוא בנו של רבי ישועה צפג'  זצ"ל . היה תלמיד חכם עצום כפי  שמופיע בספר "תולדות חכמי תונס" בדף קכ"ד. שם מספר לנו המחבר כי רבי דוד הוא בנו של רבי ישועה צפג' בנו של רבי דוד צפג' השני. כן מספר לנו המחבר כי רבי …

קרא עוד »

רבי דוד צפג' (השני)זצ"ל

  רבי דוד צפג'  זצ"ל, בן שושלת של רבנים וחכמים  מחוכמים וקורין לה "מנקיי הדעת שבתוניס" (תולדות חכמי תוניס דף קכ"ג). רבי דוד צפג' מתואר על ידי רבי חיים דוד יצחק הכהן טנוג'י (מגדורה)  "כלול בכל מיני חכמות נרתיקא דאורייתא" רבי דוד צפג' השני היה תלמיד חכם עצום  הוא תלמידו …

קרא עוד »

רבי דוד צפג' (הראשון)זצ"ל

רבי דוד זצ"ל, בן שושלת של רבנים וחכמים מחוכמים וקורין לה "מנקיי הדעת שבתוניס" (תולדות חכמי תוניס דף קכ"ג). רבי דוד צפג' היה תלמידו של רבי אברהם טייב "באבא סידי" זצ"ל. בראשית דרכו שימש כדין כפי שמעידה חתימתו בספר "תשב"ץ". לאחר פטירתו של רבי משה נג'אר זצ"ל בשנת תקי"ז-1757 נתמנה …

קרא עוד »