רבנים שתאריך פטירתם לא נודע

יום פטירתו של רבי יצחק אלחאייך זצ"ל

רבי יצחק בר דוד אלחאייך זצ"ל היה תלמיד חכם עצום. בן דורם של רבי שלמה אלפאסי זצ"ל רבי אברהם טייב זצ"ל רבי אברהם אבוקארא זצ"ל . בשנת תקנ"ד-1794 כאשר נפטר רבי מרדכי ברוך קאראבליו שהיה רבה של הקהילה הגורנית נתמנה רבי יצחק בר דוד אלחאייך תחתיו ושימש בקודש עד לפטירתו …

קרא עוד »

רבי יעקב מהדאר זצ"ל

רבי יעקב מהדאר זצ"ל היה רב מרבני תוניס מפולפל ושקדן מאוד בתורה . בן דורם של רבי מסעוד אלפאסי, רבי יצחק לומברוזו, רבי נתן בורג'ל (הראשון) רבי יוסף זרקא ורבי נהוראי ג'רמון זצ"ל . רבי יעקב מהדאר היה עני ולמרות עניות היה שקדן גדול על התורה יום ולילה. וזכה להעמיד …

קרא עוד »

רבי שלום שאלא זצ"ל

  רבי שלום שאלא זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לאזכור  הנ"ל לא מצאתי דבר נוסף. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906  בסוף הספר בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר …

קרא עוד »

רבי שמואל  בר יוסף שמאמא

רבי שמואל בר יוסף שמאמא היה רב ומקובל שחיי בתוניס בן דורם של רבי יוסף הכהן (הדיין) רבי נתן בורג'יל הראשון רבי שלמה אלפאסי ועוד. הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי שמואל שמאמא  עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם …

קרא עוד »

רבי נסים שמילה זצ"ל

  רבי נסים שמילה זצ"ל לא ברור מי הוא  לא נמצא לו הזכורים  נוספים בכתובים למעט זה. הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 רבי נסים שמילה  חתום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה …

קרא עוד »

רבי ישועה חי שתרוג זצ"ל

  רבי ישועה חי שתרוג זצ"ל ר"מ ודיין בבית הדין בתוניס ואחיהם של רבי מרדכי שתרוג ורבי משה שתרוג ראש רבני תוניס בדורו. לראשונה אנו פוגשים אותו חתום על פסק דין בספר "משפט הירושה" ליוורנו תרל"ח-1878 יחד אם עוד  ט"ו ת"ח באותה שנה תרל"ח. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן …

קרא עוד »

רבי שלמה שתרוג זצ"ל

רבי שלמה שתרוג הוא בנו של ראש רבני תוניס בדורו רבי משה שתרוג זצ"ל. הוא שימש כדיין בבית הדין הרבני בתוניס. יש לו מספר הזכורים בכתובים. בספר "תנובת שדי" לרבי  דוד כטורזא ולרבי ישועה אלמאליח זצ"ל ג'רבה תרצ"ו-1936 על ההקדמה לספר מערב חג שבועות שנת תרצ"ו-1936 חתומים:        …

קרא עוד »

רבי מרדכי שתרוג זצ"ל

  רבי מרדכי שתרוג זצ"ל הוא אחיו של ראש רבני תוניס בדורו רבי משה שתרוג זצ"ל בספר "תולדות חכמי תונס" לרבי יוסף הכהן טנוג'י זצ"ל ב"ב תשמ"ח בדף רמ"ב וכך כותב לנו המחבר "מהר"ר מרדכי שתרוג החו"ש והכולל קולע אל השערה תלמיד הרב "משמרת כהונה"(רבי אברהם הכהן יצחקי) היה מורה …

קרא עוד »

רבי משה שמלא זצ"ל

  רבי משה שמלא זצ"ל תלמיד חכם ומתלמידיו של רבי ישועה בסיס זצ"ל כי שמעיד עליו הכתוב. לראשונה הוא מתגלה לנו בספר "חן טוב למרי נפש" לרבי משה חדאד זצ"ל ג'רבה תש"ו. בדף תולדות המחבר וכך הוא כותב , "בשנת התר"ס הופיע עלינו אחד  הרבנים הגדולים הקדמונים החכם המופלג בתורה …

קרא עוד »

רבי דוד שמול (סמול) זצ"ל

רבי דוד שמול  נולד בעיר תוניס בשנת תר"כ – 1860 ולמד בישיבת "חברת התלמוד" אצל רבי שלמה דאנה אנו פוגשים אותו לראשונה בספר "משפט הירושה" (דף כ"ז ע' ב') משנת תרל"ח-1878 לצוואתו של הקאיד נסים שמאמא חתומים  ע"ה יצחק בשמוט סלי"ט, ע"ה ישועה חי שתרוג ס"ט, ע"ה ישועה כהן ס"ט, …

קרא עוד »