רבנים שתאריך פטירתם לא נודע

רבי יצחק בר ישועה הכהן זצ"ל

  רבי יצחק הכהן הוא בנו של רבי ישועה הכהן מחבר הספר "מעיני ישועה" תוניס תרס"ו-1906.  רבי יצחק הכהן כותב הקדמה  לספרו של אביו  ולבסוף הוא חותם ללא תאריך "הלכ"ד (הרהור לא כדבור דמי ) אני הצעיר יצחק בן המחבר ס"ט" בנוסף להקדמה הוא כותב קונטרס בשם "יצחק בנו" דרוש, …

קרא עוד »

רבי שלמה כהן  (השני)זצ"ל

  רבי שלמה כהן זצ"ל תלמיד חכם בתוניס. לראשונה אנו פוגשים אותו חתום בחתימת העדים על הצוואה משנת תרל"ח-1878 לצוואתו של הקאיד נסים שמאמא המופיע בספר "משפט הירושה" ליוורנו תרל"ח-1878 ראשון החתומים הוא ע"ה יצחק בשמוט סלי"ט, ע"ה ישועה חי שתרוג ס"ט, ע"ה ישועה כהן ס"ט, ע"ה שלמה חיון ס"ט, …

קרא עוד »

רבי שלמה כהן (הראשון) זצ"ל

  רבי שלמה כהן זצ"ל שימש כסופר בבית הדין בתוניס. לראשונה אנו פוגשים אותו בחודש תמוז שנת תקנ"ז-1797 חתום יחד אם הסופרים יצחק הכהן ומרדכי דרמון על שטר מתנה בספר "משחא דרבותא" לרבי מסעוד אלפאסי זצ"ל ליוורנו תקס"ה בדף קע"ד ע"ג. בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל ליוורנו תר"ך …

קרא עוד »

רבי משה כייאט זצ"ל

  רבי משה כייאט זצ"ל הוא בן דורו ואולי גם צאצא או קרוב משפחתו של הדיין רבי אברהם כייאט זצ"ל אשר חתום בהסכמת רבני תוניס משנת תקי"ח-1758 לספר "בני שמואל" לרבי משה עדאוי בר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 רבי משה כייאט  חתום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת …

קרא עוד »

רבי אברהם כלף זצ"ל

  בהסכמת רבני תוניס משנת  תרכ"ז-1867 לספר "נר דוד" לרבי דוד גג' זצ"ל ליוורנו תרכ"ח-1868 ראשון החתומים הוא הצעיר נתן בורג'יל ס"ט. הצעיר שמואל צפג' ס"ט, הצעיר אהרן הכהן טנוג'י ס"ט, הצעיר אברהם חג'אג' ס"ט, שלום חי בשמוט ס"ט, הצעיר דוד בן עטר ס"ט, הצעיר יוסף נטף ס"ט, הצעיר אליהו …

קרא עוד »

רבי משה  כרייף זצ"ל

  רבי משה כרייף זצ"ל תלמיד חכם עצום  מתלמידם של רבי צמח צרפתי ורבי "זרע יצחק" לומברוזו זצ"ל. רבי משה כרייף מחבר הספר "באר משה" ליוורנו תרי"ב אשר עלה על מזבח הדפוס על ידי  תלמידו רבי דוד בר יצחק בונאן זצ"ל  החיבור "באר משה" הוא שיטה גדולה  ורחבה על מסכת …

קרא עוד »

רבי נסים כייאט זצ"ל

  משפחת כייאט  זאת ככול הידוע לנו מוצאה מג'רבה . הראשון שידוע לנו הוא הדיין רבי נסים כייאט זצ"ל רבם של רבי אהרן פרץ ורבי יצחק חדאד (הראשון) זצ"ל. בספר "תעופות ראם" לרבי מרדכי ברוך קארבאליו ליוורנו תקכ"א  דף כ"ד ע"א "וראיתי בספר קרני ראם כי שהקשה משם רבי הר'  …

קרא עוד »

רבי דוד כהן (השלישי) זצ"ל

  רבי דוד הכהן (השלישי) זצ"ל  מרבני גאבס אך מוצאו מהאי ג'רבה כשאר רוב הרבנים בערים ובכפרים בדרום תוניס . רבי דוד כהן זצ"ל היה משם כפי שמעיד עליו הכתוב. אין אני יודע מי היו אבותיו. בספר "שלום דוד" ח"א לרבי דוד בר משה הכהן תוניס תרנ"ה-1895 בסוף הספר ישנו …

קרא עוד »