מדף ג-ז

 

רבי אליהו חי גז זצ"ל

 מחבר הספר "זה השולחן-חסד ואמת" * מנהגי אלג'יר. אלג'יר תרמ"ט

 רבי דוד חזקיה גז זצ"ל ראב"ד תוניס   

מחבר הספר "נר דוד" *חי' על הש"ס. ליוורנו תרכ"ח
  
רבי חיים דוד גז זצ"ל סוסאה
מחבר הספר "חיים לישראל" *חי על הש"ס. תוניס תרס"ט
רבי יאודה בר יעקב גז זצ"ל נאבל
 
 רבי יעקב חי  בר מרדכי גז זצ"ל נאבל
מחבר הספר  "אבי הנחל"* חי' על התורה. ירושלים תרע"א
 רבי יוסף גז  זצ"ל (הראשון)
מחבר הספרים "זר הזהב" *פרוש על הזוה"ק "פי המדבר" *פרושים על ההגדה . ליוורנו תרי"ד
 
 רבי מרדכי בר דוד גז זצ"ל
מחבר הספר   "מגן דוד". אלג'יר תרנ"א
רבי מרדכי בר יום טוב גז זצ"ל נאבל
מחבר הספר "ירך יעקב" נראה כי נשאר בכ"י
רבי משה בר יעקב גז זצ"ל
מחבר הספר "ישמח משה "* פרוש להגדה של פסח. ליוורנו תרכ"ג
 
רבי שלמה דאנה זצ"ל
מחבר הספר "שלמי תודה"* על הש"ס , שו"ע, הרמב"ם. תוניס תרע"ח
 
 רבי מכלוף דיעי זצ"ל
מחבר הספר "מר דרור" *חי ובאורים לש"ס. ג'רבה תשי"ז
 
 רבי אברהם דידי זצ"ל
מחבר הספרים "ויעש אברהם"* חי על התורה. ליוורנו תר"נ ."שמע אברהם" *חידושים על התורה. תוניס תרנ"ד
 
 רבי בנימין מקיקץ דידי זצ"ל
 מחבר הספרים "ברית שלום" *לקט מוסרים ודינים .ג'רבה תשי"ד "יד בנימין" *פי' על מסכת אבות. ישראל תשל"ח "מאמר אסתר"* משלי עם באור מוסרי. ג'רבה תשכ"ג  
רבי מכלוף נסים דידי זצ"ל
 מחבר הספר "נר תמיד"* חי גמרא, שו"ע ודרושים. ישראל תש"מ
  
רבי מקיקץ דידי זצ"ל
מחבר הספרים   "תולדות יצחק"* חידושים על הש"ס. "ברית יצחק"* מוסרים ותיקונים לעניין פגם הברית. ג'רבה תרצ"ו
 
 רבי צבי דידי זצ"ל
 מחבר הספר "ארץ הצבי"* חי על ש"ס ושו"ע, וחי' על התורה. ישראל תשל"א
  
רבי מיקקץ שאול השלי זצ"ל
מחבר הספרים "בית ושם" "ויעתק משם" * חי' תנ"ך ומארז"ל  "בני שלישים"*חי' על התורה "שמש ומגן"* חי' על מסכת פסחים. ישראל תשל"א הספר "ברכת אבות" *על מסכת אבות . בג'רבה. "כרמי שלי"* חי' על הש"ס. ישראל תשל"ג "לשם אשים" *דרושים לנפטרים. ג'רבה תשי"ט "מדרשו של שם"* חי' על התורה. ג'רבה תש"ז "קדמת אשור" *מערכות דרושים ישראל תשכ"ג "פלא יועץ"* ג'רבה תרפ"ח
 
 רבי אברהם משה הדמרי  זצ"ל מרבני גאבס
 מחבר הספרים "זכרון משה"* חי' על תהלים ודרושים.ישראל תשל"ה "חסד ורחמים"* חי' גפ"ת ישראל תשל"ט "ישמח משה" * חי על התנ"ך. ישראל תשל"א
 
 רבי אליהו חי הדמרי זצ"ל רב העיר אלחאמא
 מחבר הספרים "ויען אליהו" *שו"ת על השו"ע .ישראל תשל"ה  "פרח לבנון" * מערכות דרש. ג'רבה תש"ז   "פרחה הגפן" *דרושים ובסופו "פתח הסמדר" * חי' על התורה. ישראל תשכ"ח "קול אליהו" *חי' על הש"ס ושו"ת. ישראל תשל"ד
 רבי חואתי הדמרי  זצ"ל אלחאמא
מחבר הספר "יוסף חי" *קובץ דרושים לכבד הצדיק רבי יוסף אלמערבי זצ"ל. ג'רבה תש"ה
  
רבי חיים הדמרי זצ"ל
 מחבר הספר "חיים שאל"* דרושים ישראל תשל"ה
 רבי פראג'י הדמרי זצ"ל
 מחבר הספרים "ראש פינה" *מערכות דרושים "פדה שלום"* חידושי תורה.ג'רבה תש"ז
 רבי יהודה הלוי זצ"ל דיין לבורנזי
מחבר הספר "מחנה לויה" *הלכות שמחות. ליוורנו תקע"ט
 
 רבי צמח הלוי זצ"ל
 מחבר הספר "פרי קודש" *
 
 רבי דוד וזאן זצ"ל דיין בתוניס
מחבר הספר "מגן דוד" *חידושים על הש"ס.תוניס תער"ג
 
 רבי שלמה וזאן זצ"ל רב העיר סוסאה
מחבר הספר "יריעות שלמה"* ספר גדול של דרושים
 
 רבי משה זמור זצ"ל דיין בתוניס
מחבר הספר "בן מזה" *חידושים על מדרשים ומארז"ל. תוניס תרנ"ד
 
 רבי אברהם זיתון זצ"ל
 מחבר הספר "ויאמר אברהם" *חי' על מסכת חולין וליקוטים שונים.
 רבי ישראל זיתון זצ"ל ראב"ד תוניס
מחבר הספר "משפט כתוב"* שו"ת על ד' חלקי השו"ע ומערכות הלכה יחד, עם הדיינים רבי דוד בר נתן ג'אוי ורבי משה חיים זיתון זצ"ל. ישראל תש"מ
 
 רבי יוסף זרקא זצ"ל
מחבר הספרים "פרפראות לחוכמה"* כללים וכללי הקל וחומר בהרחבה"עוד יוסף חי"* חי' על הרמב"ם והשו"ע ושו"ת .תוניס תרס"ד
 
 רבי שלמה זרקא  זצ"ל הראשון מדייני תוניס
מחבר הספר "כסא שלמה" *שיטה על מסכת כתובות. ליוורנו תקצ"ו
 
 רבי שלמה בר שלום זרקא זצ"ל
מחבר הספרים "זבחי תרועה"* על דיני שחיטה וטרפות"תורת המנהגים" *מנהגי רוב תפוצות ישראל בענייני טריפות. ליוורנו תרכ"ו. "מנוחת שלום"  פרוש לספר תהלים בערבית. בשש חלקים ח.א ליוורנו  תרל"ג.  ח.א סוסה תרצ"ה. ח.ב ליוורנו תרצ"ו.ח.ג סוסה תרצ"ו.  ח.ד סוסה תרצ"ז. ח.ה סוסה תרצ"ז. "שי למורא" יחד עם רבי יהודה דרמון  זצ"ל. ליוורנו תרכ"ד
 

 

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

מדף ז-ט

   רבי ישועה זרח זצ"ל מחבר הספר "קול התור"* חי' על התורה ורמזים וגימטריות .ישראל תשל"ד …

4 תגובות

 1. יצחק גבריאל מימראן

  בערך ר'מרדכי גג' כתבת "ירך יעקב" נראה שנשאר בכ"י", בסוף ספר נחל יהודה חומש שמות יש שם "ירך יעקב" וכתוב בהקדמה שזה לאדוני אבי כה"ר יעקב חי אלגיז זצ"ל, והוא אביו של "נחל יהודה".
  דרך אגב יש הרבה וטעויות "בספריה התורנית" בשמות הספרים והמחברים.
  אני כעת ב"ה מכין לדפוס חוברת ובה כל שמות הספרים והמחברים נדפסו בתוניס וג'רבא וסוסה, ובליוורנו ובישראל. ושם תראה עד כמה שידי מגעת, דברים יותר מדויקים מאשר כתב "מלכי תרשיש" ועוד.

 2. יצחק ערב טוב
  לגבי "ירך יעקב" מאת רבי מרדכי אלגיז כך נאמר לי ע"י דור חמישי לרבי יאודה אלגיז יונתן מאמו. שירך יעקב נכתב ע"י רבי מרדכי והוא נימצא עדין בכתב יד.
  לגבי הערתך על הטעויות הרבות שיש בספריה באתר, ראה ראשית אני לא מתחרי באף אחד,וט. ל. ח. שנית מלכי תרשיש אולי לא מדייק בדברים.
  לגבי כל הספרים אשר נמצאים בספריה התורנית באתר ואשר ניתן לדפדף בהם הם מדויקים ונכונים.
  אשמח לקבל כל הערה וכמו כן אשמח לקבל את החוברת שאתה עתיד לפרסם ומתוכה לתקן את הטעון תיקון בספריה .
  בברכה
  יוסי פרי

 3. שלום יוסי

  רבי יהודה גיז זצ"ל מביא בספריו חידושים מסבו רבי מרדכי גיז זצ"ל. למשל בםפר נחלי יעקב על בראשית דף שעא עמוד א' (עמ' 747 ב-PDF) "מר זקני החו״ש הדו״מ כמהר״ר מרדכי אלגיז זצ״ל בס׳ ירך ימקב כ״י". וכן בספר נחל יהודה שמות עמ, קב (עמ' 110 ב-PDF) "מו״ר זקני החו"ש הדו״מ כמהר״ר מרדכי אלגיז זצ״ל בספרו ירך יעקב". ויש עוד כמה דוגמאות. מכאן מוכרחים לומר שרבי מרדכי גיז זצ"ל חיבר ספר בשם ירך יעקב.

  בנוסף כפי שציין רבי יצחק הי"ו יש ספר בשם ירך יעקב
  מרבי יעקב חי גיז ז"ל שהודפס בסוף ספר נחלי יעקב על בראשית.

 4. יצחק גבריאל מימראן

  שלום לכם ולכל הנכנסים ויוצאים ב"אתר תוניסיה" אודות ס' "ירך יעקב" מלבד מה שציין ר' יונתן הי"ו, ראה עוד "נחלי יעקב" עמ' 6, 312, 400, 489, 621.
  "נחל יאודה" שמות ויקרא עמ' 83, 105, 301. אם תראה בעמ' 6 כתוב שם שהספר נתחבר לכבודו של אביו זצ"ל שהיה בר אבהן ובר אוריין, ויכול להיות כמוזכר בהערת ר' יונתן הי"ו, שיש שני ספרים "ירך יעקב" אחד של ר' יעקב חי זצ"ל המודפס, והשני בכ"י שלא ברור מה עלה בגורלו ואם קיים או לא, של ר' מרדכי והדבר טעון בדיקה, ונקוה בע"ה שנמצא את הפתרון לזה.
  בברכת התורה החיים והשלום

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *