Tag Archives: רבי אליהו גאביזון (השני)

רבי אליהו גאביזון זצ"ל

רבי אליהו גאביזון (השני)דיין מבית דינו של רבי נתן בורג'ל (השני) הוא חתום על פסקי דין ועל הסכמות לספרים. בספר "מעשה ב"ד" ג'רבה תר"ע-1910 דף ס"ג ע'א סימן מ' חתומים על תשובה הצעיר אברהם הכהן יצחקי ס"ט. הצעיר אליהו גאביזון ס"ט. דף ס"ג ע'ב סימן מא' חתומים על תשובה ביום …

קרא עוד »