יום פטירתו של רבי יצחק טאפיא זצ"ל

רבי יצחק בר אברהם טאפייה זצ"ל אין בידי פרטים מיוחדים על חיו. מה שכן אנו יודעים כי היה אב"ד לקהילה הפורטוגיזיס/גורנים בתוניס . אחר פטירתו של רבי אברהם פינסי זצ"ל בשנת תרמ"ח- 1888. רבי יצחק טאפייה נשא בתואר " " le grand rabbin בניגוד לקודמיו אשר נשאו בתואר "חכם באשי".
רבי יצחק טאפייה חתום על מספר תקנות ותנאים בספר "פנקס הקהילה היהודית הפורטוגזית בתוניס "

בשנת תרנ"ב-1892 חתום כרב ראשי על תקנה מן הדיינים והק"ק בדבר סדר ישיבת "עץ חיים".

בשנת תרנ"ג-1893 חתום על שובר הק"ק הי"ו ביד סי' גבריאל ואלנסי הבן בענין כלי הכסף שהיו אצלו בפיקדון מטעם הק"ק הי"ו מסרם לדיינים והושמו בארון הק"ק הי"ו.

באותה שנה הוא חתום יחד עם רבי אליהו חי בורג'ל ורבי מרדכי סמאג'א על מעשה בית דין בענין הר' יעקב די חיים שלום..
רבי יצחק טאפייא היה אב"ד דק"ק פורטוגיזיס בתונס בתקופה שבה כיהן רבי אליהו חי בורג"ל השני כראש הרבנים. הוא גיסו של רבי דוד בונאן כמו שכותב בנו רבי יצחק בונאן בהקדמתו לספר "אוהל ישרים" משנת התרי"ז וזה לשונו.
"עלה אתי בגורלי גיס"א דנהרא עסיק באורייתא תדירא החכם השלם והכולל שלמה משנתו ודעת צלולה סולת נקייה כמהר"ר יצחק טאפייא ע"ש".

בספר "צדק ושלום" לרבי שלום פלאח זצ"ל תוניס תרנ"ז 1897. כותב עליו שבזקנותו בעת שהיה אב"ד היה נכנע הכנעה גמורה בפני מנהיגי ק"ק פורטוגיזיס השתלטנים וחתם על מכתב סרוב להכיר בקריאתו של רבי אליהו חי בורג"ל ראש הרבנים לכנס אסיפה ,ועשה זאת מפחדו מראשי ק"ק פורטוגיזיס .כשהובא לפני הממשלה אמר שהוא חתם בלי לדעת את תוכן הדברים הכתובים שם וכשנתבקש לבקש סליחה מראש הרבנים על סרובו אמר שהוא ירא מאימת הקהל אולי יסקלוהו כי הוא איש זקן .השר שהכיר בטיבם של אותם אנשים הבין לרוחו.

בהסכמה לספר "פתח השער" לרבי יצחק כמוס חדאד זצ"ל תוניס תרמ"ח-1888 .חתום בשנת תרח"ם-תרמ"ח-1888 בשם ק"ק פורטוגיזיס.

בהסכמה לספר "פרי קדש" לרבי צמח בר נתן הלוי זצ"ל -תוניס תרנ"א-1891חתום הרב אב"ד ק"ק פורטוגיזיס הע"י "בעשור א' לחודש תמוז שנת אל הנער הזה התפללתי –תרנ"א-1891 .

בשנת תרנ"ט -1899 יוצא צו ע"י שלטונות צרפת על איחוד הקהילות התואנסא והגרנה בתוניס לקהילה אחד תחת הנהגה של רב ראשי אחד בלבד. רבי יצחק טאפייה זצ"ל היה הרוח החיה מאחורי יחדו הקהילות.

רבי יצחק טאפייא נתבקש בישיבה של מעלה  ביום כ"ו לחודש שבט שנת תרנ"ד-1894 (מנוחת צדיקים דף כ"ד)

ליקט וערך יוסי פרי

הכיתוב באדום לקוח מהספר "פנקס הקהילה היהודית הפורטוגזית בתוניס"-יצחק אברהמי
ט.ל.ח

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי יעקב לומברוזו זצ"ל (1)

רבי יעקב לומברוזו זצ"ל הוא אביהם של רבי יצחק לומברוזו (זרע יצחק) ורבי אברהם לומברוזו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *