יום פטירתו של רבי יצחק חי בוכבזה זצ"ל

רבי יצחק חי בר גבריאל כמוס בוכבזה זצ"ל מגדול רבני גאבס, נולד וגדל בעיר גאבס כיהן כאב"ד בגאבס ובעוד ערים. רבי יצחק היה מבן תלמיו של רבי אברהם עלוש זצ"ל מחבר הספר "דברי הברית," יחד אם רבי פראג'י עלוש זצ"ל מחבר הספר "אהב משפט" ורבי משה בר יצחק מימון זצ"ל מחבר הספר "המילואים למשה" .
מאוחר יותר הוא מעתיק את מקום מגוריו לתוניס ושם הוא לומד אצל רבי אברהם חג'אג זצ"ל ורבי משה זמור ועוד. חברו לספסל הלימודים היה רבי ישראל זיתון זצ"ל. לפרנסתו עסק רבי יצחק במסחר שלא הפריע לו בלימודיו.
בשנת תרס"ה-1905 נקרא רבי יצחק חי בוכבזה לכהן כרב ודיין בעיר מוכנין. רבי יצחק מאוד רצה לבקר בארץ הקודש בחודש מאי בשנת 1911 הוא יוצא יחד אם מסר ת"ח לארץ ישראל.
בשנת תרפ"א-1921 הוא נקרא לשמש כרב ואב"ד בעיר הולדתו גאבס במשרה זאת הוא מכהן כ 5 שנים.

בתחילת שנת תרפ"ו הוא נבחר לשמש כרבה ואב"ד של טריפולי ולצידו כיהנו כדיינים רבי רחמים עגיב. רבי ציון ביתאן ורבי יוסף ג'יעאן זצ"ל

רבי יצחק חי בוכבזה חיבר את הספרים הבאים חלקם עלו על מזבח הדפוס ואלו הם "לחם לפי הטף" ג'רבה ת"ש. "ברכה ותהילה" ג'רבה תש"י "טובה תוכחה" ב"ב תשל"ג. "גנזי ברכה" ב"ב תשנ"ב "מבצר יצחק" ב"ב תשנ"ח.
ואלו הספרים אשר עדין לא ראו אור והם: "מרא זהר" "צור דבש" "מדרשי הספד" ביתה דרבנן" ועוד.
בהקדמתו לספר "דברי הברית" מיום כ"ה לחודש שבט שנת תרע"ב בא בס' "והארכתם" -תרע"ב וכך הוא כותב: "דברי המלך מו"ר ועטרת ראשנו עטרת תפארת צניף מלוכה החכם השלם הדיין והמורה כמהר"ר אברהם עלוש זצ"ל שרבה וקבץ פעילם לתורה"

בספר "גנזי שלום" לרבי שלום שמעוני תוניס תרע"ו הוא כותב כך :"אני המדבר אבילחם (ה) עיר גאבס יע"א וכעת רועה צאן קדושים פה עיר מוכנין יע"א כו"ח לכבוד הרב המחבר זיע"א ותורתו ביום החמישי הוא יום כ"ד לחודש סיון המובחר בכתר תורה שנת התרע"ד בא בס' "ותאזרני "(שמחה) לפ"ק " "הצעיר יצחק חי בוכבזה סליט"ט בן לא"א הירא את דבר ה' גבריאל כמוס זלה"ה.

ב18 אפריל שנת 1928 מבקר בטריפולי מלך איטליה ויטוריו אמנואלה השלישי והקהילה היהודית ערכה לכבודו קבלת פנים מספר ימים אחר הגעתו לטריפולי. כל בני הקהילה יצאו לקבל את פניו יחד אם רבי יצחק חי בוכבזה בפתח בית הכנסת הגדול בעיר. קבלת הפנים נערכה בתוך בית הכנסת בשיא הטכס העלו את המלך ובני משפחתו על בימת בית הכנסת ולצידם עמד רבי יצחק חי בוכבזה אשר ברכם בברכה "הנותן תשועה למלכים". המלך ויטוריו השתאה לנוכח אישיותו של רבי יצחק חי בוכבזה והעניק לו באותו מעמד את אות הכבד ממדרגה ראשונה.
לפי המסופר לאחר מספר חודשים מוזמן רבי יצחק על ידי מלך איטליה לביקור באיטליה והשתתפותו בחתונה בנו של המלך. האפיפיור שישתתף גם הוא באותה חתונה התפעל מאוד מאישיותו של רבי יצחק ומתשובותיו לשאלותיו. כשרצה רבי יצחק להיפרד מהלך ולחזור לטריפולי בקש המחך להעניק לו שי כל שהו, אך רבי יצחק השיב כי יש לו הכל והוא לא צריך מהומה., אבל המלך התעקש להעניק לו דבר כל שהוא . רבי יצחק השיב שהוא היה רוצה לבקר למרתפי הוותיקן . כדי לראות את כלי המקדש. לאחר שסודר העניין הגיע רבי יצחק לוותיקן ושם הצמידו לו מלווה מנציגיה האפיפיור ושניהם ירדו יחד למרתף שבו היו מאוחסנים כלי המקדש. כאשר הנציג התחיל להזיז את הווילון ענה לו רבי יצחק שדי לו במה שראו עיניו ובקש לסיים את הביקור.
אם שובו לטריפולי מביקור זה רבי יצחק לא חש בטוב ונפל למשכב במשך 40 יום וביום כ"ג לחודש שבט שנת תר"ץ השיב את נשמתו לבורא.

רבי יצחק חי בר גבריאל כמוס בוכבזה נתבקש בישיבה של מעלה ביום כ"ג לחודש שבט שנת תר"ץ-1930

ליקט וערך יוסי פרי

רבי יצחק חי בוכובזה זצ"ל

לחם לפי הטף - בוכ'בזה, יצחק חי, 1853-1930

 

 

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי יעקב לומברוזו זצ"ל (1)

רבי יעקב לומברוזו זצ"ל הוא אביהם של רבי יצחק לומברוזו (זרע יצחק) ורבי אברהם לומברוזו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *