יום פטירתו של רבי רחמים בוכריץ (הראשון)זצ"ל

רבי רחמים בר משה בוכריץ זצ"ל היה מחשובי הדינים בג'רבה , מחבר הספרים אשר חלקם עלו על מזבח הדפוס וחלקם לא ברור מה עלה בגורלם: "מנחה חדשה" ו"קול ערב" הודפסו כספרים מצורפים לספר "אורחות חיים" ג'רבה תרע"ט-1919. "בגדי שש" נדפס בליוורנו תרנ"ט-1899, "קול בכיי" ליוורנו תרנ"ז-1897. "שער מטעמים-על הטעמים" ישראל תשל"ה-1975. ועוד.

בהסכמת רבני ג'רבה מחודש סיון שנת ברכת"ך-תרמ"ב-1888 לספר "שירי דוד" לרבי דוד בר משה הכהן זצ"ל ליוורנו תרמ"ב-1888 חתומים: ה"ה הקטן ע"ה נסים ביתן ס"ט, ע"ה נסים הכהן ס"ט, ע"ה רחמים חדאד ס"ט, ע"ה רחמים בוכריץ ס"ט, הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט.

בספר "שיר חדש" לרבי אברהם בר סעיד כהן ליוורנו תרנ"ה-1885 נפתחים עוד שני ספרים "פתגם המלך" ו "דברי משה" לרבי זקן משה מאג'וז זצ"ל. בהקדמה לספרים כותב המחבר רבי זקן משה מאג'וז כך " איש צעיר וידידי נפש אהובי ומיודעי תו'ח החה"ש הדה"מ כמוהר"ר רחמים בוכריץ הי"ו.

בהסכמת רבי ג'רבה מחודש תמוז שנת תרס"ט-1909 לספר "שלום דוד" ח"א לרבי דוד בר משה הכהן תוניס תרס"ט-1909, חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, רחמים בוכריץ ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט, ע"ה יעקב בכ"ר אברהם הכהן ס"ט, ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט, הצעיר שלום הכהן סיל"ט העומד לשרת בקודש בק"ק זרזיס יע"א.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ו-1909 לספר "שלום דוד" חלק ב' לרבי דוד הכהן ג'רבה תרע"ו-1909 חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, ע"ה רחמים בוכריץ ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט , ע"ה יעקב בכ"ר אברהם הכהן ס"ט, ע"ה ציון די שושן הכהן ס"ט. הצעיר שלום כהן סיל"ט. העומד לשרת בקדש בק"ק זרזיס יע"א.

בספר "קנה אברהם" לרבי אברהם בר סעיד כהן ג'רבה תרע"ג-1913 מזכירו המחבר בדף ס"ג ע"ב פרשת תצוה "ושמעתי רמז ע"ז ממו'ה החו"ש הדו"מ ר' רחמים בוכריץ הי"ו" וכן בדף ס"ו ע"א.

בהקדמה לספר "אורחות חיים" לרבי חיים כהן ג'רבה תרע"ט-1919 מזכיר המחבר את הספרים "מנחה חדשה" "קול ערב" שאותם חיבר " ר'ב חמ'א ה' הכולל ומו'ר גם הוא מר דיינא מחדש חדושים ונהני מיגיעו דורש טוב לעמו וחושק בתור' כמוהר"ר רחמים בוכריץ זלה"ה.

בהסכמת רבני ג'רבה מחודש אלול שנת תרנ"ב-1892 לספר "מאין יבא" לרבי יעקב בר אברהם הכהן ג'רבה תרנ"ג-1893 חתומים: ע"ה נסים ביתאן ס"ט, ע"ה רחמים חדאד ס"ט, ע"ה נסים הכהן ס"ט, ע"ה רחמים בוכריץ ס"ט, ע"ה זקן משה מאזוז ס"ט, ע"ה דוד הכהן ס"ט.

בספר "חסד ואמת" לרבי חיים חורי ג'רבה תרנ"ה-1895 בדף י"ב ע"א דרוש ג' "דרוש אשר דרשתי בפקידת החודש השני ביום כ"ד לחודש אדר א' לעילוי ולמנוחת אדונינו דוד מו'ר נ"ע ולכבוד הרב הקדוש בישישי חכמה הוא ורעהו של מו'ר נ"ע כבוד אדונינו הרב רבי רחמים בוכירץ זצוק"ל.

רבי רחמים בוכריץ עלה בסוף ימיו לארץ ישראל וקבע את מקום מושבו בעיר הקודש ירושלים ושם נפטר ונטמן בהר הזיתים.

רבי רחמים בוכריס נתבקש בישיבה של מעלה ביום כ"ג לחודש טבת שנת תרע"ג-1913. (דובב שפתי ישנים)

ליקט וערך יוסי פרי

באדיבות דובב שפתי ישנים

 

בגדי שש [ב"ח] - בוכריץ, רחמים בן משה

קול בכיי - בוכריץ, רחמים בן משה

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי דניאל חיים לומברוזו (השלישי)זצ"ל

רבי דניאל חיים לומברוזו זצ"ל הוא בנו של רבי יצחק לומברוזו נכדו של רבי יצחק …

One comment

  1. אהלן, יש מידע איך להגיע לקברו של הרב זכר צדיק לברכה ?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *