יום פטירתו של רבי אברהם עלוש זצ"ל

רבי אברהם בר פנחס עלוש זצ"ל תלמיד חכם שימש כאב"ד בעיר גאבס ומרביץ תורה ברבים . העמיד תלמידים בעלי שם בעירו גאבס. מבן תלמידיו הידועים הם רבי פראג'י עלוש ורבי יצחק חי בוכובזה אשר שמשו גם הם אב"ד בעיר גאבס..
וכן את הרבנים רבי משה (בישי) מימון מחבר הספר "המילואים למשה" ואת רבי ישראל דוייב, רבי ישועה צייאדה ורבי מעתוק דמרי ובנו רבי אליהו עלוש זצ"ל כולם חתומים מתחת להקדמה של רבי יצחק חי בוכובזה לספר "דברי הברית" ביום ה' לחודש שבט שנת תער"ג (תרע"ג)

רבי אברהם עלוש זצ"ל חבר את הספר "דברי הברית "ג'רבה תרע"ג אשר עלה על מזבח הדפוס על ידי תלמידו רבי משה(בישי) בר יצחק מימון, אשר הוסיף חידושים משלו וקראם "דברי משה" ובנו של המחבר רבי אליהו עלוש זצ"ל. כתבים אלו היו מונחים מספר שנים אצל תלמידיו עד אשר נלקטו כולם ונערכו לספר בעזרתו של רבי יצחק חי בוכובזה אשר היה בקי בלשון הקודש

לספר זה מספר הקדמות. הפתיחה נכתבה על ידי רבי יצחק חי בוכובזה זצ"ל ללא תאריך. הקדמה נוספת נכתבה על ידי רבי פראג'י עלוש זצ"ל ביום י"ט לחודש אדר א' שנת כחסדך "זכור ל"י (א)ת"(ה) "תרע"ג.

הקדמה שלישית נכתבה על ידי רבי משה בר יצחק מימון זצ"ל מיום -לחודש אדר שנת התער"ב בא בס' "נעם נאוה תהלה"
הקדמה רביעית נכתבה על ידי רבי יצחק חי בוכובזה זצ"ל מיום כ"ה לחודש שבט שנת תער"ב בא בס' "והארכתם".

הקדמה חמישית נכתבה על ידי רבי משה בר יצחק מימון זצ"ל מיום ה-ו לחודש אדר א' שנת תער"ג בא בס' "ברכהו תהלה"

רבי אברהם בר פנחס עלוש נתבקש בישיבה של מעלה ביום ו' לחודש טבת שנת תרס"ג-1903

ליקט וערך יוסי פרי

דברי הברית - עלוש, אברהם

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי יעקב לומברוזו זצ"ל (1)

רבי יעקב לומברוזו זצ"ל הוא אביהם של רבי יצחק לומברוזו (זרע יצחק) ורבי אברהם לומברוזו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *