חכמים/רבנים

יום פטירתו של רבי אליהו (לאלו) מימון זצ"ל

  רבי אליהו (לאלו) מימון זצ"ל תלמיד חכם ושימש  כמלמד תינוקות של בית רבאן.  בגאבס. לא נמצאו הזכורים בשמו למעט  בספר "ישמח לבב" לרבי שמעון חירארי זצ"ל בדף תק"ץ יש דף "אל מלא רחמים" למספר רבני גאבס ובכללם  רבי אליהו (לאלו) מימון נ"ע ח' אייר התשי"ט. רבי אליהו (לאלו) מימון …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי שמואל צוייד

רבי שמואל צוייד זצ"ל דיין מבית דינו של רבי דוד צפג' בתוניס כפי שמעידים עליו הסכמותיו על ספרים ופסקי דין. למרות זאת הספדו מופיע בספר "חיים וחסד" לרבי עוזיאל אלחאייך בפרק "מערתא דחסידי" ולא בפרק "מערתא דדייני" בהסכמת רבני תוניס משנת תקי"ח-.1758 בספר "בני שמואל" לרבי משה בר שמואל עדאוי …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי דוד ג'רמון זצ"ל

מתולדות ושבחי הרה"ק(הרב הקדוש) ר' דוד ג'ארמון זיע"א מחו"ר (מחכמי ורבני)תוניס וירושלים משפחת ג'רמון היא מהמשפחות המיוחסות בתוניס, וידועים כמה מבני המשפחה שהיו תלמידי חכמים עצומים. ר' דוד נולד בתוניס בסביבות שנת תקנ"ז. עלה לא"י בשנת תרכ"א, במפקד מונטפיורי מאותה תקופה הוא מכונה מו"ה (מורנו ורבינו הרב)דוד ג'ארמון, שם נאמר …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי שאול הכהן אברי"ש זצ"ל

רבי שאול בר מוסא הכהן אברי"ש נחשב לראש רבני ג'רבה במאה ה-19. הוא היה בקי בכל מקצועות התורה, בנגלה ובנסתר. רבי שאול הכהן הצטיין במיוחד בחכמת הדקדוק וחיבר את הספר "לחם הביכורים" ליוורנו תר"ל-1870 אשר עסק בחוכמת הדקדוק והיה מקובל כספר בר-סמכה בכל רחבי תוניסיה. רבי שאול כהן חיבר מספר …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי ישועה אלמאליח זצ"ל

רבי ישועה בר אליהו אלמאליח זצ"ל מתלמידיו של רבי שלמה דאנה למד בישיבת "חברת התלמוד" יחד אם רבי דוד כטורזה ורבי דוד בן בארון זצ"ל. לאחר מכן מונה למורה הלכה בבית המטבחים בתוניס יחד אם רבי דוד כטורזה והם חיבור יחד את הספר "תנובת שדי" ג'רבה ת"ש לאחר זמן מונה …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי אברהם פרג'ון זצ"ל

רבי אברהם בר אליהו פרג'ון זצ"ל יליד העיר סוסא ועלה אם אביו לארץ ישראל ונתיישב בעיר טבריה. והוא בן י"א שנים. רבי אברהם פרג'ון היה ילד חכם ונבון וחשקה נפשו בתורה ובפרט בחוכמת הנסתר .לא עבר עליו חצות והיה מסגף בתעניות ובטבילות תמיד. נתבקש בישיבה של מעלה והוא בן כ"ה …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי משה זקן מאג'וז זצ"ל

רבי משה זקן מאזוז נולד בג'רבה בשנת תרי"א-1851 לאביו ר' כמוס מעתוק מאזוז זצ"ל שעסק במסחר והיה אחד מראשי העדה . אביו ר' כמוס הקדיש את בנו משה ללמוד תורה. תחילה למד אצל רבי אברהם הכהן זצ"ל ואחר כך העבירו אביו ללמוד אצל רבי חיים כהן זצ"ל בעל "לב שומע". …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי חיים דוד בר יעקב פיתוסי זצ"ל

רבי חיים דוד פיתוסי זצ"ל הוא בנו של רבי יעקב פיתוסי זצ"ל אשר עלה מתוניס לארץ הקודש יחד עם אשתו ובנו יחידו והשתקע בירושלים. שם מתה עליו אשתו ונותר עם בנו רבי חיים דוד , רבי יעקב יצא כשליח דרבנן לארצות צפון אפריקה . רבי חיים דוד פיתוסי נתלווה לאבי …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי דניאל לומברוזו (הרביעי ) זצ"ל

רבי דניאל די שלמה לומברוזו זצ"ל תלמיד חכם ונבון ובן למשפחת לומברוזו מצאצאי "זרע יצחק" כפי שמעידים עליו הכתובים . בספר "כת"י של יהדות המגרב מכון בן צבי -יוסף אביבי ירושלם תשנ"ג . סימן 79 חידושים על מסכתות הש"ס מאת ר' דניאל די שלמה לומברוזו . בראש בדף "זה החדושים …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי משה שלום

בספר "חיים שאל" ח"ב לרבי חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א) ליוורנו תקנ"ב-1792 סימן ל"ד "לאחד קראתי נועם ונעימות בימינו. דמצפרא כר"ך ותני גופי הלכות הוא עודינו. אהוב ונחמד החכם השלם והכולל סיני ועוקר הרים עצום הוא ורב להושיע כמה"ר משה שלום נר"ו יצרנו כאישון עינו" הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 …

קרא עוד »