חכמים/רבנים

יום פטירתו של רבי מעתוק עתוג'י הכהן זצ"ל

רבי מעתוקו עתוג'י בר כמוס הכהן זצ"ל תלמיד חכם נבון וחשוב. בהקדמה לספר "תולדות ומדות" לרבי משה כלפון הכהן זצ"ל ג'רבה ת"ש. כותב לנו המחבר בקצרה את אבותיו וכך הוא כותב "הר' כמוס הכהן ז"ל בן הר' יצחק הכהן ז"ל שלשלת יוחסין גזע איתנים ומסדי ארץ הרב הגדול המלומד בנסים …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי חיים דוד ואלנסי זצ"ל

רבי חיים דוד ואלנסי זצ"ל אב"ד לקהילה הפורטוגזית (גורנית). לראשונה אנו פוגשים אותו חתום ב"מעשה בית דין"-חלק ראשון בדף נ"ג סימן ל' "ביום י"א לחודש סיון המקודש בשנת התק"ע וחמש"-1815 חתומים ראשון ע"ה חזקיה דוד גג' ס"ט (האב"ד לקהילה התוניסאית). ע"ה חיים דוד ואלאנסי ס"ט (האב"ד לקהילה הגורנית) ורבי יצחק …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי מרדכי ברוך קאראבאליו זצ"ל

רבי מרדכי ברוך בר יוסף* קאראבאליו זצ"ל תלמיד חכם עצום מתלמידיו של רבי יצחק לומברוזו זצ"ל (זרע יצחק). ושימשו יחד בבית הדין הרבני בתוניס, לאחר פטירתו של רבי יצחק לומברוזו אשר שימש כרב ראשי לשתי הקהילות , מונה רבי מרדכי ברוך קאראבאליו לרבה של הקהילה הגורנית בתוניס. רבי מרדכי קאראבאליו …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי אברהם עלוש זצ"ל

רבי אברהם בר פנחס עלוש זצ"ל תלמיד חכם שימש כאב"ד בעיר גאבס ומרביץ תורה ברבים . העמיד תלמידים בעלי שם בעירו גאבס. מבן תלמידיו הידועים הם רבי פראג'י עלוש ורבי יצחק חי בוכובזה אשר שמשו גם הם אב"ד בעיר גאבס.. וכן את הרבנים רבי משה (בישי) מימון מחבר הספר "המילואים …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי משה שמאמא זצ"ל

רבי משה שמאמא זצ"ל מדייני תוניס שימש כדיין בבית דינו של רבי אברהם חג'אג' זצ"ל. רבי משה שמאמא זצ"ל חתום על כמה פסקי דין והסכמות לספרים. בפסק דין משנת תרכ"ח-1868 המופיע בספר "ברית כהונה" לרבי משה כלפון הכהן ג'רבה תשי"א-1951 דף מ"ב ע'ב חתומים: ע"ה נתן בורג'ל (השני) ע"ה יוסף …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יהודה בר נתן הלוי זצ"ל

  רבי יהודה בר נתן הלוי זצ"ל מוצאו מג'יברלטר וצורף לקהילה הפורטוגזית מעצם היותו מצאצאי מגורשי ספרד. רבי יהודה הלוי היה תלמיד חכם ומתלמידיו של רבי יצחק טייב זצ"ל בעל "ערך השלחן", כפי שמעידה ההסכמה בספרו "מחנה לויה" של רבי יצחק טייב זצ"ל. רבי יהודה הלוי שימש כדיין בב"ד לק"ק …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יעקב הכהן גדישא זצ"ל

רבי יעקב בר אברהם הכהן גדישא (עדין לא ברור מאין התוספת גדישא לשם המשפחה) נולד בדיג'ת בג'רבה בשנת תרי"ב-1852. רבי יעקב הכהן גדישא זצ"ל היה מגדול רבני ג'רבה בדורו. תלמיד חכם חריף ומפולפל. למד תורה אצל רבותיו המקובל רבי דוד הכהן גישא זצ"ל ורבי סאסי הכהן יהונתן זצ"ל כפי שמעיד …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יעקב אבוקארא זצ"ל

רבי יעקב בר אליהו אבוקארא זצ"ל נולד בשנת תר"ג-1843. היה תלמיד חכם ודרשן ידוע ומפורסם, איש של תוכחה. שימש כרבה של הקהילה הגורנית בתוניס בן השנים תרע"ד-1914 לתש"א-1941. השתדל בהוצאת הספר "בן אברהם" לרבי אברהם אבוקארא (השלישי) זצ"ל ,והיה נכד דודתו של המחבר כפי שמופיע בהקדמה לספר. בשנת 1910 יסד …

קרא עוד »

יום ההילולה לרבי יוסף אלמערבי זצ"ל

רבי יוסף אל-מערבי זצ"ל לא השאיר חיבורים או חידושים כתובים בתורה, וכל מה שידוע עליו זה מתוך סיפורים ומעשי נסים המופיעים בספר "יוסף חי" לרבי חואתי דמרי מאלחאמה וסיפורים מפי השמועה. האגדה מספרת שרבי יוסף היה אחד מעשרת התלמידים שלמדו את חכמת הקבלה יחד עם רבי חיים ויטאל זצ"ל אצל רבנו האר"י הקדוש זצ"ל בעיר הקודש …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי מסעוד רפאל אלפאסי זצ"ל

רבי מסעוד רפאל אלפאסי זצ"ל מוצאו מפס שבמרוקו, בדרכו לארץ ישראל נתעכב בתוניס ושם קבע את מושבו(ראה סיפור בהמשך) . רבי מסעוד רפאל אלפאסי היה בקי בכל מקצועות התורה בנגלה ובנסתר, היה מלומד בנסים ובעל מופת. שאלות רבות בהלכה הופנו אליו ממדינות שכנות והשיב לכולם החריפות ובבקיאות רבה. לאחר פטירתו …

קרא עוד »