יום פטירתו של רבי אברהם למברוזו בנו של "זרע יצחק"

רבי אברהם (ג'אקומו) (השני) בר יצחק(הראשון) לומברוזו זצ"ל הוא בנו של "זרע יצחק" תלמיד חכם וחסיד גדול דרשן בחסד עליון ומוכיח בשער ודבריו נשמעים.
כתב הקדמה לספר "זרע יצחק" בשנת תקכ"ח-1768 אך לא חתם עליה.

בהסכמה של חכמי ק"ק פורטוגיזיס שבתוניס לספר "יכין ובועז" לרבי צמח בן שלמה דוראן ליוורנו תקמ"ב-1782 .
חתומים בשנת תקמ"א-1781 רבי מרדכי ברוך קאראבאליו, רבי יצחק בכ"ר דוד אלחאייך ורבי אברהם לומברוזו.

בסוף ספר "יתר הבז" לרבי נהוראי ג'רמון ליוורנו תקמ"ז-1787. ישנו "פסק הרב המחבר" רבי נהוראי ג'רמון זצ"ל מספר על בתו שנאלצה להתגרש . ישנה הסכמה עם נימוקים של כל אחד מהרבנים החתומים : רבי יוסף זרקא ס"ט, רבי יוסף הכהן ס"ט., רבי אברהם לומברוזו ס"ט, רבי משה שלום ס"ט, רבי יצחק טייב ס"ט.

על חסידותו של רבי אברהם לומברוזו זצ"ל מספר לנו רבי צמח בר נתן הלוי זצ"ל
בספר "פרי קודש" תוניס תרנ"א-1891 דף ל"ח ע'ב ל"ט ע'א

ובן ה(רב) ז״ל הנה הוא חתום בהקדמה של מר, אביו ס׳ זרע יצחק ומרוב חסידותו היה שח עיניים ־ ופעם א׳(חד) בתו של ה׳(רב) ז״ל רצתה לידע תוקף חסידותו שלא להסתכל באשה שאינה שלו ובאה לבית אביה והוא יושב ולומד והיא באה מתנכרה שלא להרגיש בה שהיא בתו וישבה ונייחדה עמו והרב ז"ל תכף הגביה המכסה של פתח הבית שחשש מאסור יחוד עד שבתו הנז׳(כרת) כ״כ הרבתה לדבר דברי קלות ראש עמו ה'(רב) ז״ל ברח תכף מן הבית ולא רצה לצערה ולהכלימה ולסוף כשראתה שנצטער אביה אותו צדיק בעניין תכף הודעה את עצמה אליו שהיא בתו . והרב ז״ל השיבה בלשון הזה : בתי יחידתי המקום ימחול לך אהה בתי הכרע הכרעתני ואת היית בעוכריי כמעט שנכשלתי בהרהור עבירה . מכאן ולהבא לא תעשה כזאת בישראל .

בספר "חיים וחסד" פרק "מערתא דחסידי" דף קל"ג דרוש ח'

 

רבי אברהם לומברוזו נתבקש בישיבה של מעלה  ביום ח' לחודש כסלו תקמ"ד-1784 ת. נ.צ.ב.ה  ( "חיים וחסד" דרוש ח')

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי יעקב לומברוזו זצ"ל (1)

רבי יעקב לומברוזו זצ"ל הוא אביהם של רבי יצחק לומברוזו (זרע יצחק) ורבי אברהם לומברוזו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *