רבנים שתאריך פטירתם לא נודע

רבי יוסף הכהן אברי"ש

רבי יוסף הכהן אברי"ש (אני בן רבי ישמעאל) רב ומקובל בן דורו של רבי יוסף סדבון זצ"ל ושניהם היו מבן תלמידיו של רבי יעקב סלאמה זצ"ל . שניהם יחד עם חבורת ת"ח העוסקים בחוכמת הקבלה, הם בני דורו של הרש"ש (רבי שלום שרעבי זצ"ל) מירושלים האגדה מספרת כי הרבנים אי"ה …

קרא עוד »

רבי יצחק (השני) בר יוסף הכהן אברי"ש זצ"ל

רבי יצחק הכהן אברי"ש הוא בנו של מחבר "צנצנת המן" רבי יוסף הכהן אברי"ש זצ"ל. רבי יצחק מחבר הספר "בארות יצחק" אשר יצא לאור בבני ברק בשנת תשס"ה-2005. כמאתיים שנה אחרי פטירתו. בספר "בארות יצחק" מוזכרים לא מעט מרבני תוניס כגון הרב אליהו גאביזון, רבי חיים טייב, רבי אברהם טייב, …

קרא עוד »

רבי  יהודה הכהן זרדי זצ"ל.

  רבי יהודה הכהן זרדי זצ"ל זה הוא דמות לא מוכרת ולא ידועה. את שם משפחת  הכהן זרדי אנו פוגשים בספר "תולדות חכמי תונס" לרבי יוסף הכהן טנוג'י זצ"ל  בדף ס"ה מספר לנו המחבר על "המו"ן (המשכיל ונבון) אברהם גג' מכפר נאבל בסוף הת"ק -1740 ותחילת  הת"ר-1840  אולי תרכ"ה-1865 היה …

קרא עוד »

רבי חיים אברהם הכהן זצ"ל

  בהסכמת רבני תוניס בשנת תרל"ב-1872 לספר "שירי זמרה" לרבי יוסף סלאמא ליוורנו תרל"ב -1872  ראשון החתומים הוא ע"ה נתן בורג'יל ס"ט (השני)ס"ט, ע"ה אברהם חג'אג' ס"ט, ע"ה אליהו גאביזון ס"ט, ע"ה שלמה פיתוסי ס"ט, ע"ה אליהו חי בורג'יל ס"ט, ע"ה חיים בורג'יל ס"ט, ע"ה אברהם ואכיל ס"ט, ע"ה סעדיה …

קרא עוד »

רבי חיים מסעוד הכהן זצ"ל.

  רבי חיים מסעוד הכהן זצ"ל לא כל כך ברור מי הוא. משפחות כהן בתוניס הם משפחות ענפות מאוד וגם נתנו בהם סימנים יצחקי, טנוג'י וכ"ו אך רבי חיים מסעוד הכהן זה לא ידעתי למי מהמשפחות אלו הוא שייך וגם לא נמצאו הזכורים במקומות אחרים על פעולה. אך ברור לכל …

קרא עוד »

רבי יהודה הכהן טנוג'י

   רבי יאודה טנוג'י זצ"ל דיין מבית דינו של רבי ישועה בסיס זצ"ל  וחתום על פסקי דין  המופעים בספר "מעשה בית דין " בספר "מעשה בית דין" גרבה תרע"ד-1910 דף כ"ח ע"א סימן י"ב בחודש מנחם(אב) שנת צדק"ת (תקצד-1834 חתומים : ע"ה יהודה הכהן טנוג'י ס"ט. הצעיר ישועה בסיס ס"ט. …

קרא עוד »

רבי יוסף בר אהרן הכהן טנוג'י זצ"ל(השני)

בהסכמת רבני תוניס מחודש שבט שנת תקנ"ג-1793 לספר "בני יוסף" לרבי יוסף  (בר שלום) הכהן טנוג'י ליוורנ תקנ"ג-1793 חתומים" הצעיר יוסף זרקא ס"ט, ע"ה שמואל בכ"ר אברהם הכהן ס"ט, ע"ה שלמה הכהן טנוג'י ס"ט, הצעיר יוסף בכ"ר אהרן הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה יוסף הכהן טנוג'י ס"ט. בספר "תולדות חכמי תונס" …

קרא עוד »

רבי יוסף בר שלום הכהן טנוג'י (הראשון)זצ"ל

  רבי יוסף כהן טנוג'י זצ"ל הוא בנו של הקאייד  שלום כהן טנוג'י (דף השער בני יוסף) ואחיהם של רבי אברהם ורבי ישועה כהן טנוג'י זצ"ל  רבי יוסף כהן טנוג'י היה מתלמידיו של רבי אברהם טייב באבא סידי זצ"ל. רבי יוסף כהן טנוג'י זצ"ל הוא מחבר הספר "בני יוסף" ליוורנו …

קרא עוד »

רבי מרדכי כהן טנוג'י זצ"ל

  בספר "גדולי רבני תוניסיה ולוב" ליהודה מסינג ירושלים תשמ"ו-1986 בדף 31 איגרת משנת התר"א-1841 ובה בקשה לסייע לאחד השדרים באיסוף תרומות למען ארץ חמדתנו חתומים: הרב מרדכי הכהן טנוג'י, רבי נתן בורג'יל, רבי מרדכי נג'אר, רבי חיים אברהם אשכנזי, רבי שמואל צפג', רבי משה ברדע, רבי מרדכי גג', רבי …

קרא עוד »

רבי שלמה הכהן טנוג'י (חצ'רייא)

  רבי שלמה הכהן טנוג'י זצ"ל דיין מבית דינו של רבי יוסף הכהן יצחקי זצ"ל. רבי שלמה הכהן טנוג'י חתום על הסכמות ומוזכר בכמה ספרים. הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי שלמה הכהן טנוג'י עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי …

קרא עוד »