רבנים שתאריך פטירתם לא נודע

רבי יצחק בר שלמה נטף זצ"ל

  רבי יצחק נטף בר שלמה זצ"ל היה דיין מבית דינו של רבי אברהם טייב (השני) זצ"ל. כמו כן רבי יצחק נטף חיבר את הספר "ושבועתו ליצחק" ליוורנו תקפ"ה-1825. רבי יצחק נטף חתום על הסכמות לספרים ולו הזכורים במספר  מקומות: בספר "למודי ה'" לרבי יהודה נג'אר לבוב  תרנ"ט-1899 דף ק"ד …

קרא עוד »

רבי יצחק בר שמואל  נטף זצ"ל

  בהקדמה לספר "בני שמואל" לרבי משה בכמוהר"ר שמואל עדאוי ליוורנו תקי"ט-1759  כך נכתב בשנת תקי"ח-1758 "אבן הראשה המשכיל והנבון כה"ר יצחק  נטף  נר"ו ומשנהו אדוני ר"ס ה"ה החכם המרומם נבון לאש והחכם  חרשים פלפלא חריפה בקיע ומומחה הגביר המפואר כהר"ר יוסף נטף  בני השר והטפסר תהילתו מי ימלל אין …

קרא עוד »

רבי סעדאני/סעדיה נטף זצ"ל

  רבי סעדאני /סעדיה נטף זצ"ל דיין מבית דינו של רבי נתן בורג'ל (השני) .הוא חתום על פסקי דין והסכמות לספרים. בפסק דין משנת תר"ל-1870הדן בנושא תשלומי מיסים בג'רבה  המופיע בדף ס"ז ע'ב בספר "מעשה בית דין" ג'רבה תר"ע-1910  סימן נ' חתומים רבי אברהם חג'אג'. רבי סעדאני נטף ורבי שלום …

קרא עוד »

רבי שלמה (הראשון) נטף זצ"ל

בספר "מעגל טוב" השלם לחיד"א ליוורנו תרל"ט כותב המחבר על ביקורו בשנת תקל"ג ותקל"ד-1773 1774 בדף 56 הוא כותב "והרב מרדכי (הלוי) היה עמי יום ולילה שבעת ימים בבית הקאייד" מעל למילה הקאייד יש סימן 1 שמפנה אותך למטה ושם נכתב "ע"ד ר' שלמה נטף " . בדף 64 "וסעדתי …

קרא עוד »

רבי שלמה בר אברהם נטף זצ"ל

בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל ליוורנו תר"כ. בדף קכ"ג ע"ב' כך נכתב: "גם בשנת תקס"ו (1806) כשנפטר הר' שלמה נ"ע בן לאותו צדיק ה' כמוהר"א (אברהם ) נטף תמ"ך. בדף ר"ן ע"ב כך נכתב "ועיין בדרשו דרוש למלך בשר מוה"ר שלמה נטף" ליקט וערך יוסי פרי

קרא עוד »

רבי שלמה חי נטף זצ"ל

הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי שלמה חי נטף עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"כ-1860 סימן קי"ב דף ק"ג-210 אותה תקנה מופיעה גם …

קרא עוד »

רבי שמואל בר אליהו נטף (השלישי) זצ"ל

  בדף השער לספר "כרוב ממשח" לרבי שלמה וחיים אלפאסי זצ"ל ליוורנו תרי"ט-1859 כך נכתב: "נדיבי עם הלא המה הגביר הנעלה לשם טוב ותהילה כמה"ר שמואל נטף יצ"ו ואחיו החכם המרומם אור יומם כמה"ר שלמה נטף הי"ו בני איש החסד והרחמים דדחיל ורחם והוקיר  רבנן כמה"ר אליהו נטף נ"ע" בסוף …

קרא עוד »

רבי שמואל (השני) בר יצחק נטף זצ"ל

בספר "יכין ובעז" לרבי צמח דוראן זצ"ל ליוורנו תקמ"ב-1782 בהקדמה של רבי אברהם טובייאנה משנת תקמ"ב-1782 כך נכתב "אותו האיש לטובה זרע אנשים תפארת בחורים ואדם כה"ר שמואל יצ"ו בר הגביר המרומם אב אמון כה"ר יצחק הי"ו בן הגביר השר והטפסר החכם השלם כה"ר שמואל תמ"ך תונס יע"א. מכאן נלמד …

קרא עוד »

רבי שמואל (הראשון) בר שלמה נטף זצ"ל

בספר "התשבץ" לרבי צמח דוראן חלק א' אמשטרדם תצ"ח-1737 בהקדמת רבני תוניס כנראה משנת תצ"ז-1736 כך נכתב "הוא הגביר הנעלה, גזע מיוחס ומעלה, פרח רימון, חכם ונבון, אשר בפיו דבש יוטף כמוהר"ר שמואל נטף יזיי"א (יראה זרע יאריך ימים אמן" (הוא אחיו של יוסף נטף ז"ל) בספר "בני שמואל" רבי …

קרא עוד »

רבי משה נקאש זצ"ל

רבי משה נקאש זצ"ל היה תלמיד חכם ,לא כל כך ידוע מי הוא ומה מוצאו ומהיכן הוא הגיע לתוניס. והזכורים שיש הוא היה רבו של רבי אברהם בר שלום בלעיש זצ"ל לראשונה אנחנו פוגשים אותו בר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי משה נקאש עם עוד חמישים ותשע ת"ח על …

קרא עוד »