Tag Archives: שדרי"ם- שלוחי דרבנן

שלוחי ארץ ישראל בתוניס

  בס"ד השלוחים-שדרי"ם השלוחים נקראו שדרי"ם "שלוחי דרבנן".עיקר תפקידם היה גיוס כספים לישיבות, לקהילות וכוללים, הכסף נועד  לעניים החזקת ת"ח ועוד. היו שדרי"ם אחרים אשר נשלחו גם כדי להדפיס ספרים ולהפיץ ספרים. היו שדרים אשר עסקו בזה וגם בזה. והיו אחרים אשר יצאו בשליחות של עצמם. השדרים נחלקו לשלוש קבוצות. …

קרא עוד »