Tag Archives: רבי יצחק ג'רמון

רבי יצחק ג'רמון זצ"ל

בספר "ויען שמואל" לרבי שמואל שאול עידאן זצ"ל בני ברק תשע"ה דף תשצ"ה מבאי המחבר את תולדות רבי יצחק ג'רמון זצ"ל וכך הוא כותב "חידושים אלו מתוך כ"י בספרית "בן צבי" ירושלים מספר 2826. בראש הכתב יד כתוב כתיבות מהר"י ג'רמון זצ"ל" בהמשך הוא כותב "בסוף הכ"י כתב הרב המעתיק …

קרא עוד »