Tag Archives: רבי אברהם בלעיש (הראשון)

רבי אברהם בלעיש(הראשון) זצ"ל

רבי אברהם בר יעקב בלעיש זצ"ל היה תלמיד חכם ונבון, בספר "תולדות חכמי תונס לרבי יוסף הכהן טנוג'י זצ"ל בדף ס"ב כותב עליו המחבר כך: "מהר"ר אברהם בלעיש אחד המיוחד ביושר העיון חיבר באיור נכבד על התוספתא שמו "אילת אהבים ויעלת חן" כדרך רש"י ובעל התוספות, והסכימו עליו גדולי הדור …

קרא עוד »