רבי דוד חזקיה גיג' זצ"ל

רבי דוד חזקיה בר אברהם גיג' זצ"ל תלמיד חכם עצום, חיבר כמה חיבורים והם

"נר דוד" ליוורנו תרל"ג-1873.

"שאל דוד"- על הרמב"ם, "משפטי דוד"-על הש"ס, "המעלות לדוד"- חידושי תורה . אך אלה  נשארו בכ"י.

הערה: סביר להניח שבשנת תקע"ה-1815 נתמנה לראש רבני תוניס

אנו פוגשים אותו כדיין בשנת תקנ"ג-1793.

בספר "משכנות הרועים" בדף ק"ב ע"ב חתום על תקנה משנת אשר ייטב לך (תקנ"ג-1793 ) לפי סדר זה. רבי שלמה אלפאסי, רבי אברהם נג'אר, רבי אברהם טייב, רבי דוד טייב, רבי דוד גג' רבי אליהו חי בורג'יל רבי עוזיאל אלחאייך ורבי יצחק אלחאייך זצ"ל .

בשני פסקי דין משנת תקס"ג-1803 המופיעים בספר "משכנות הרועים" האחד בדף ק"ה ע"א והשני בדף שס"א ע"א. חתומים רבי שמואל הכהן יצחק, רבי עוזיאל אלחאייך, רבי אברהם טייב, רבי דוד טייב, רבי דוד גג', רבי אברהם אבוקארא, רבי חזקיה יצחק מזרחי דידיע שרעבי, רבי משה סוזין, רבי יצחק טייב ורבי אליהו חי בורג'יל זצ"ל.

בהסכמה משנת תקנ"ז-1797 לספר "ברית יעקב" לרבי יעקב פיתוסי זצ"ל חתומים: רבי שלמה אלפאסי, רבי יוסף זרקא, רבי יצחק אלחאייך, רבי אברהם טייב, רבי דוד טייב, רבי אברהם אבוקארא, רבי דניאל פראנקו, רבי דוד גג' ורבי אליהו חי בורג'יל זצ"ל.

בספר "מעשה בית דין חלק א' דף נ"ב ע"ב "בשלהי חודש תמוז יה"ל שנת התק"ס וחמש (תקס"ה-1795 ) ליצירה והכל שריר ובריר וקיים ע"כ הטופס הנז' והב"ד דחתימי עליה ע"ה דוד טייב ס"ט, ע"ה אברהם טייב ס"ט, הצעיר משה שלום ס"ט, ע"ה אליהו חי בורג'יל ס"ט ע"ה יצחק טייב ס"ט ע"ה דוד גיג' ס"ט.
בדף נ"ג ע"א "תשובה מיום י"א לחודש סיון שנת תק"ע וחמש (תקע"ה-1815) ליצירה." חתומים ע"ה חזקיה דוד גג' ס"ט, ע"ה חיים דוד ואלאנסי ס"ט וע"ה יצחק טייב ס"ט.

בספר "וישב יוסף" לרבי יוסף נסים בר חיים יעקב בורלא זצ"ל ירושלים תרס"ה-1905 דף מ"ב ע"א "וחתימי עליה הרב המחבר(רבי עוזיאל אלחאייך) והרב יצחק טייב ז"ל והסכים עימהם הרה"ג חזקיה דוד גיג ז"ל.

על גדולתו של רבי דוד חזקיה גיג' זצ"ל כותב רבי נתן בורג'יל (השני) זצ"ל בהקדמה לספר "נר דוד" משנת תרכ"ז-1867 ."ראשי סנהדראות, יושבי כסאות, עשרה יוחסין תפשוהו הושיבוהו על המט"ה, להו"ד לבני ישראל ראש ממשלה אב"ד נודע בשערים וישת לו הד"רים הדר"א ארעא והד"רא פירי רב משרש"יא מבני עלייה תנא דאורייתה חד מן קמייה הרב הגדול מעוז ומגדול כמהר"ר דוד גיג זצוק"ל" חתומים :
נתן בורג'יל, שמואל צפג', אהרון הכהן טנוג'י, אברהם חג'אג', שלום חי בשמוט, דוד בן עטר, יוסף נטף, אליהו גאביזון, אברהם כ'לף, שלמה פיתוסי, אליהו חי בורג'יל וחיים בורג'יל זצ"ל.

רבי דוד חזקיה גיג'  נפטר בשנת תקע"ח -1818(מלכי תרשיש דף ק"מ)

נר דוד - גג’, דוד בן אברהם
ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי דניאל חיים לומברוזו (השלישי)זצ"ל

רבי דניאל חיים לומברוזו זצ"ל הוא בנו של רבי יצחק לומברוזו נכדו של רבי יצחק …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *