יום פטירתו של רבי שלמה אלפאסי זצ"ל

רבי שלמה הוא בנו של רבי מסעוד רפאל אלפאסי זצ"ל. חיבר יחד עם אביו ואחיו רבי חיים אלפאסי זצ"ל את הספר הגדול "משחא דרבותא" ליוורנו תקס"ו . ואת הספר "כרוב ממשח" ליוורנו תרי"ט

על גדולתו בתורה כתבו בני אחיותיו רבי ראובן רפאל קורקוס ורבי חיים עשור זצ"ל.

"לא קים כמוהו יכנס הבן במקום האב אבן הראשה משיירי כנסת גדולה האי תנא דיידן מופלא הסמוך מו"ר ועט"ר המלך שלמה זיע"א, כל העם עונים אחריו בקודש שכבר קדשוהו"…. "המעתיק הרים וטוחנן והוא שאול בין דין לדין וכל דבר הקשה מעלוני העין היכי לידיינו דייני וישב שלמה גדולה תשובה בדברים המצדיקים"…

רבי שלמה אלפאסי זצ"ל נתמנה אחרי עלייתו של רבי נתן בורג'יל זצ"ל לארץ ישראל, לראש רבני תוניס וזה היה אחרי שנת תקמ"ח-1788. ושימש בתפקיד זה עד פטירתו בשנת תקס"א-1801.

בספר "משכנות הרועים" דף קכ"ג ע"ב:
" והרב מוהר"ש אלפאסי היה חוכך בזה ועדין לא הסכמו לדעתו נר"ו, ולעת נסיעת מוה"ר חק נתן הי"ו לירושלים תובב"א גזר אומר ואותי צוה בעת ההיא להורות כדעת מוהרש"א נר"ו שנתמנה אחריו לאב"ד מו"ץ יצ"ו".

הרב שלמה אלפאסי מוזכר רבות בספר זה. בדף מ"ו ע"ב "והרב המו' מוהר"ש אלפאסי ז"ל חולק עליו בדבר זה"
בדף צ"ד ע"א "ושאלתי את פי קודש תנא דידן מוהר"ש אלפאסי נר"ו".
בדף ק"ב ע"ב חתום על תקנה משנת תקנ"ג-1793 כראש רבני תוניס ואחריו חתומים רבי אברהם נג'אר, רבי אברהם טייב, רבי דוד טייב, רבי דוד גג' רבי אליהו חי בורג'יל רבי עוזיאל אלחאייך ורבי יצחק אלחאייך זצ"ל.
בדף רי"ז ע"א "ושאלתי על זה למורה צדק תנא דידן מוהר"ש אלפאסי נר"ו".

בהסכמה משנת תקמ"ו-1786 לספר "לימודי ה' " לרבי יהודה נג'אר זצ"ל חתום שלישי אחרי רבי יוסף הכהן ורבי אברהם כייאט ואחריו חתומים רבי אליהו גאביזון, רבי שמואל הכהן יצחק, רבי משה נג'אר ורבי נתן בורג'יל.

בהסכמה משנת תקמ"א-1780 לספר "יכין ובעז" לרבי צמח בר שלמה דוראן זצ"ל חתום שני אחרי רבי יוסף הכהן ואחריו חתומים רבי אברהם כייאט, רבי יוסף זרקא, רבי שמואל בר יוסף הכהן, רבי עוזיאל אלחאייך ורבי נתן בורג'יל זצ"ל.

בסכמה משנת תקנ"ז-1797 לספר "ברית יעקב" לרבי יעקב פיתוסי זצ"ל חתום ראשון ואחריו רבי יוסף זרקא רבי יצחק אלחאייך רבי אברהם טייב רבי דוד טייב רבי אברהם אבוקארא רבי דניאל פראנקו רבי דוד גיג' ורבי אליהו חי בורג'יל זצ"ל.

רבי שלמה אלפאסי נפטר בערב שבת קודש ביום ט"ו לחודש תמוז שנת תקס"א-1801.(תולדות חכמי תוניס דף רפ"ט).

ליקט וערך יוסי פרי

כרוב ממשח - אלפסי, שלמה בן מסעוד רפאל

 

משחא דרבותא - אלפסי, מסעוד רפאל

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי יעקב לומברוזו זצ"ל (1)

רבי יעקב לומברוזו זצ"ל הוא אביהם של רבי יצחק לומברוזו (זרע יצחק) ורבי אברהם לומברוזו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *