יום פטירתו של רבי משה זקן מאג'וז זצ"ל

רבי משה זקן מאזוז נולד בג'רבה בשנת תרי"א-1851 לאביו ר' כמוס מעתוק מאזוז זצ"ל שעסק במסחר והיה אחד מראשי העדה . אביו ר' כמוס הקדיש את בנו משה ללמוד תורה. תחילה למד אצל רבי אברהם הכהן זצ"ל ואחר כך העבירו אביו ללמוד אצל רבי חיים כהן זצ"ל בעל "לב שומע".

בהיותו בן י"ד שנים היה הולך לרובע הגדול ללמוד ולצקת מים על ידיו של רבי סאסי הכהן זצ"ל הראב"ד, והיה הולך וגדול בתורה.

בהיותו בן כ"ד שנים נבחר להיות דיין ומו"ץ ברובע הקטן. בשנת תרמ"א-1881 והוא בן ל' שנים חיבר את ספרו הראשון "סבר פנים" אשר עלה על מזבח הדפוס בליוורנו בשנת תרמ"א-1881. ואחריו חוברו עוד ספרים ואלה הם: "שיר חדש" ליוורנו תרמ"ה. "הוראת זקן" ג'רבה תרנ"ה. "שם משה" ירושלים תרס"ג. "ביד משה" ג'רבה תר"ע. "שערי משה" ג'רבה תרע"ג. "שערי תורה" ג'רבה תרע"ג. "זכר צדיק" ג'רבה תרע"ה. "צדקת משה" ג'רבה תרע"ו. "צדיק ונשגב" ג'רבה תרע"ו. "ויקהל משה" ג'רבה תרע"ו. "ויכתב משה" ג'רבה תרע"ו.

רבי משה זקן מאזו היה תלמיד חכם עצום וגדול בתורה. העמיד תלמידים רבים וחתום על הסכמות ופסקי דין רבים. שמו מופיע מאות פעמים בספריהם של גדולי הדור. בשנת תרס"ה-1905 נפטר הראב"ד ג'רבה רבי סאסי מעתוק כהן יהונתן זצ"ל , ורבי משה זקן מאזוז נתמנה תחתיו עד לפטירתו בשנת תרע"ה-1915.

בהסכמת רבני ג'רבה מחודש סיון שנת ברכת"ך-תרמ"ב-1888 לספר "שירי דוד" לרבי דוד בר משה הכהן זצ"ל ליוורנו תרמ"ב-1888 חתומים: ה"ה הקטן ע"ה נסים ביתן ס"ט, ע"ה נסים הכהן ס"ט, ע"ה רחמים חדאד ס"ט, ע"ה רחמים בוכריץ ס"ט, הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה מחודש סיון שנת תרמ"ב-1888 לספר "שירי דוד ח"א לרבי דוד בר משה הכהן בני ברק תשמ"ג-1983 חתומים: ע"ה נסים ביתן ס"ט, ע"ה רחמים חדאד ס"ט, ע"ה נסים הכהן ס"ט, ע"ה רחמים בוכריץ ס"ט, הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה מחודש אלול שנת תרנ"ב-1892 לספר "מאין יבא" לרבי יעקב בר אברהם הכהן ג'רבה תרנ"ג-1893 חתומים: ע"ה נסים ביתאן ס"ט, ע"ה רחמים חדאד ס"ט, ע"ה נסים הכהן ס"ט, ע"ה רחמים בוכריץ ס"ט, ע"ה זקן משה מאזוז ס"ט, ע"ה דוד הכהן ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרס"ט-1909 לספר "שלום דוד" חלק א' לרבי דוד הכהן תוניס תרס"ט-1909 חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט .רחמים בוכריץ ס"ט. ע"ה יוסף ברבי ס"ט. ע"ה יעקב בכ"ר אברהם הכהן ס"ט. ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט. הצעיר שלום הכהן סלי"ט. העומד לשרת בקדש בק"ק זרזיס יע"א

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ו-1909 לספר "שלום דוד" חלק ב' לרבי דוד הכהן ג'רבה תרע"ו-1909 חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, ע"ה רחמים בוכריץ ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט , ע"ה יעקב בכ"ר אברהם הכהן ס"ט, ע"ה ציון די שושן הכהן ס"ט. הצעיר שלום כהן סיל"ט. העומד לשרת בקדש בק"ק זרזיס יע"א.

בהסכמת רבני ג'רבה לספר "כסא רחמים" לרבי רחמים מאזוז זצ"ל ירושלים תר"ע-1910 חתומים :הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, ע"ה דוד כהן ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט, ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ב-1912 לספר "ויחי יעקב" לרבי יעקב כהן זצ"ל ג'רבה תרע"ב-1912 חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ב-1912 לספר "מעיל יעקב" לרבי יעקב כהן זצ"ל ג'רבה תרע"ב-1912 חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ב-1912 לספר "בכור יעקב" לרבי יעקב הכהן ג'רבה תרע"ב-1912 חתומים : הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט. ע"ה שלום הכהן סלי"ט

בהסכמת רבני ג'רבה מחודש ניסן תרע"ב-1912 לספר "גן יעקב" לרבי יעקב הכהן זצ"ל ג'רבה תרע"ב-1912 חתומים : הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט. ע"ה יוסף ברבי ס"ט .ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט..

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ה-1915 לספר "זרע ברוך" לרבי ברוך צגייר הכהן זצ"ל ג'רבה תרע"ה-1915 חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט ע"ה יוסף ברבי ס"ט.

רבי משה זקן מאזוז נתבקש בישיבה של מעלה בעש"ק ביום ב' לחודש אייר שנת תרע"ה-1915 והוא בן ס"ד שנים ת.נ.צ.ב.ה אמן
ליקט וערך יוסי פרי

סבר פנים - מאזוז, משה זקן בן כמוס מעתוק, 1851-1915

שם משה - מאזוז, משה זקן בן כמוס מתוק, 1851-1915

ביד משה-חלק שני - מאזוז, משה זקן בן כמוס מעתוק, 1851-1915

ויכתב משה חלק ב - מאזוז, משה זקן בן כמוס מעתוק

ויקאל משה - מאזוז, משה זקן בן כמוס מתוק

צדקת משה - מאזוז, משה זקן בן כמוס מעתוק, 1851-1915

שערי משה - מאזוז, משה זקן בן כמוס מתוק, 1851-1915

ועוד לו בכתובים

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי דניאל חיים לומברוזו (השלישי)זצ"ל

רבי דניאל חיים לומברוזו זצ"ל הוא בנו של רבי יצחק לומברוזו נכדו של רבי יצחק …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *