יום פטירתו של רבי משה שלום

בספר "חיים שאל" ח"ב לרבי חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א) ליוורנו תקנ"ב-1792 סימן ל"ד "לאחד קראתי נועם ונעימות בימינו. דמצפרא כר"ך ותני גופי הלכות הוא עודינו. אהוב ונחמד החכם השלם והכולל סיני ועוקר הרים עצום הוא ורב להושיע כמה"ר משה שלום נר"ו יצרנו כאישון עינו"

הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי משה שלום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"כ-1860 סימן קי"ב דף ק"ג-210 אותה תקנה מופיעה גם בספר "די השב" לרבי דוד בר יצחק בונאן ליוורנו תרי"ז-1857 סימן י"ג דף י"ז-37.

בספר "ברית יעקב" לרבי יעקב פיתוסי ליוורנו תק"ס-1800 דף ע"ז ע"א "ומן האמור בענין שמעתי מהרב הכולל סוה"ר מר ניהו רב"ה כמוהר"ר משה שלום הי"ו. דף קל"א ע"ב "וידי"ן החה"ש והכולל סוה"ר מר ניהו רב"ה כמוהר"ר משה שלום הי"ו.

בספר "יוסף חן" לרבי יוסף קורקוס ליוורנו תקפ"ה-1825 דף כ"ג ע"א "ושמעתי זה הפ' הכ' ממורי ורבי החו"ש הדו"מ מוהר"ר משה שלום נר"ו. דף מ"ג ע"א "עוד שמעתי ממו"ר הרב משה שלום זלה"ה שאמר …"

בספר "שורש יש" לרבי שלמה שמאמא ליוורנו תקס"ט-1809 דף ס"ט ע"א "דקדק מורי הרב משה שלום נר"ו.

בספר "מעשה בית דין " ג'רבה תר"ע-1910 חלק א' דף נ"ב ע"ב סימן כט' "בשלהי חודש תמוז יה"ל שנת התק"ס וחמש (תקס"ה-1805 ) ליצירה והכל שריר ובריר וקיים ע"כ הטופס הנז' והב"ד דחתימי עליה ע"ה דוד טייב ס"ט, ע"ה אברהם טייב ס"ט, הצעיר משה שלום ס"ט, ע"ה אליהו חי בורג'יל ס"ט ע"ה יצחק טייב ס"ט ע"ה דוד גיג' ס"ט.

בסוף ספר "יתר הבז" לרבי נהוראי ג'רמון ליוורנו תקמ"ז-1787. ישנו "פסק הרב המחבר" רבי נהוראי ג'רמון זצ"ל מספר על בתו שנאלצה להתגרש . ישנה הסכמה עם נימוקים של כל אחד מהרבנים החתומים : רבי יוסף זרקא ס"ט, רבי יוסף הכהן ס"ט., רבי אברהם לומברוזו ס"ט, רבי משה שלום ס"ט, רבי יצחק טייב ס"ט.

בספר "טוב עין" לחיד"א ליוורנו תקמ"ו-1786 דף כ"ז ע"ב סימן טו"ב "החכם השלם והכולל סיני ועוקר הרים עצום ורב כמה"ר משה שלום נר"ו,

בספר "בארות יצחק" לרבי יצחק בר יוסף הכהן אברי"ש ב"ב תשס"ה-2005. דף כ"ז "וכן תרץ החכם ר' משה סלום יצ"ו ודו"ק"
דף ר"ח "הקשה לי ידי נפשי החו"ש והכולל כמה"ר משה סלום נר"ו".
דף רמ"א "והחכם הר' משה סלום תרץ דלא שייך בזה"
דף ר"ע ,וכן תירץ החכם ר' משה סלום"

רבי משה שלום מחבר הספר "ישמח משה" אשר הודפס בסוף הספר "כרוב ממשח" לרבי שלמה אלפאסי ליוורנו תרי"ט-1859.

בספר "חיים וחסד" בפרק "מערתא דדיני דרוש כ"ב

 

 

רבי משה שלום נתבקש בישיבה של מעלה בר"ח אייר שנת תקס"ו-1806 והוא בן נ"ח שנים (58 ) מזה יוצא כי נולד בשנת תק"ח-1748 ת.נ.צ.ב.ה אמן

ליקט וערך יוסי פרי

כרוב ממשח - אלפסי, שלמה בן מסעוד רפאל

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי דניאל חיים לומברוזו (השלישי)זצ"ל

רבי דניאל חיים לומברוזו זצ"ל הוא בנו של רבי יצחק לומברוזו נכדו של רבי יצחק …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *