יום פטירתו של רבי אברהם הכהן טנוג'י חדרייה זצ"ל

רבי אברהם הכהן טנוג'י חדריה זצ"ל הוא ללא ספק בנו של רבי יהודה בכ"ר אברהם טנוג'י זצ"ל (הראשון). (כי כך מקובל בקרב יוצאי תוניס שהבן הראשון שנולד נקרא ע"ש סבאו מצד אביו)רבי יהודה בכ"ר אברהם טנוג'י מחבר הספר "ארץ יהודה" ליוורנו תקנ"ז-1797 בהקדמה לספר הוא מזכיר לראשונה את המילה "חצ'רייה"
שם זה מתחבר למה שנכתב בספר "פי המדבר" לרבי יוסף גז זצ"ל ליוורנו תקצ"ג-1833 בהקדמה לספר זה כותב בנו של המחבר רבי ציון גז זצ"ל על אמו "כי בת איש כהן היא הרב המובהק ואח לברק מר דיינ' אדוני זקני רב יאודה הכהן חאדרייא זלה"ה" שם זה עובר מאב לבן , מרבי יהודה הכהן טנוג'י חדריה לבנו רבי אברהם הכהן טנוג'י חדריה. כך כותב לנו רבי יוסף הכהן טנוג'י זצ"ל בספרו "תולדות חכמי תונס" דף רצ"א "משפחת חצ'רייה היא משפחתנו והעיקר טנוג'י, כי כינוי "חצ'רייה" היא להכיר משפחות הכהנים הרבים פה תונס, זה "לחמר" וזה "באבא רבי" וזה "חמצי" וזה "אסקלי"

מלכי תרשיש ח"ב דף קס"א מציין כת"י (בן צבי 728) נכתב דרוש לפקידת השנה ושם נכתב : "ביום ר"ח כסלו הייתה תשובתו, בצרור החיים תהיה נשמתו. ענו וחכם לבב וגם דין אמת דן לאמתו ר' אברהם והוא ממשפחת רם והוא כהן חדריה חניכתו, ובתוך חדרי יה מנוחתו". לגבי השנה יש מחלוקת האם נפטר בשנת תרל"ח-1878 או תרל"ט-1879

רבי אברהם הכהן טנוג'י דיין מבית דינו של רבי נתן בורג'ל בתוניס. הוא חתום על פסקי דין והסכמות לספרים.
בהסכמת רבני תוניס משנת תרל"א-1871 לספר "אהבת ה'" לרבי יוסף סידבון זצ"ל ליוורנו תרל"א-1871 ראשון החתומים הוא ע"ה נתן בורג'ל ס"ט. ואחריו חתומים ע"ה אברהם חג'אג' ס"ט, ע"ה יוסף נטף ס"ט, ע"ה אליהו גאביזון ס"ט, ע"ה שלמה פיתוסי ס"ט, ע"ה אליהו חי בורג'יל ס"ט, ע"ה חיים בורג'יל ס"ט, ע"ה סעדאני נטף ס"ט, ע"ה שלום זרקא ס"ט, ע"ה שלום לישע ס"ט, ע"ה אברהם הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה מרדכי סמאג'א ס"ט, ע"ה משה שמאמא ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תרל"ב-1872 לספר "זהר על התורה" לרבי אליהו חי גיג' ליוורנו תרל"ב-1872 ראשון החתומים הוא ע"ה נתן בורג'יל ס"ט (השני). ע"ה דוד ן עטר ס"ט, ע"ה חיים בורג'יל ס"ט, ע"ה אברהם ואכיל ס"ט, ע"ה יצחק פרג'ון ס"ט, ע"ה מרדכי סמאג'א ס"ט, ע"ה אברהם חג'אג' ס"ט, ע"ה שלמה פיתוסי ס"ט, ע"ה אברהם ן שמעון אשכנזי ס"ט. ע"ה שלום לישע ס"ט, ע"ה אברהם הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה משה שמאמא ס"ט, ע"ה משה זמור ס"ט, ע"ה אליהו גאביזון ס"ט, ע"ה אליהו בורג'יל ס"ט, ע"ה סעדיה נטף ס"ט, ע"ה שלום זרקא ס"ט, ע"ה יהודה ג'רמון ס"ט, ע"ה אליהו צפג' ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס בשנת תרל"ב-1872 לספר "שירי זמרה" לרבי יוסף סלאמא ליוורנו תרל"ב -1872 ראשון החתומים הוא ע"ה נתן בורג'יל ס"ט (השני)ס"ט, ע"ה אברהם חג'אג' ס"ט, ע"ה אליהו גאביזון ס"ט, ע"ה שלמה פיתוסי ס"ט, ע"ה אליהו חי בורג'יל ס"ט, ע"ה חיים בורג'יל ס"ט, ע"ה אברהם ואכיל ס"ט, ע"ה סעדיה נטף ס"ט, ע"ה שלום לישע ס"ט, ע"ה שלום זרקא ס"ט, ע"ה אברהם אשכנזי ס"ט. ע"ה חיים אברהם הכהן ס"ט, ע"ה אברהם הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה יהודה ג'רמון ס"ט, ע"ה אליהו צפג' ס"ט, ע"ה משה שמאמא ס"ט, ע"ה מרדכי סמאג'א ס"ט.

בנוסח השכבה שאומרים בתוניס בליל כפור מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף שע"ד ע"ה וג"ן (וגם נפש) הרב ר' אברהם הכהן חצ'רייה.

רבי אברהם הכהן טנוג'י חדרייה נתבקש בישיבה של מעלה ביום ר"ח כסלו שנת תרל"ח-1878(כ"י בן צבי 728) ת.נ.צ.ב.ה
ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי יעקב לומברוזו זצ"ל (1)

רבי יעקב לומברוזו זצ"ל הוא אביהם של רבי יצחק לומברוזו (זרע יצחק) ורבי אברהם לומברוזו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *