יום פטירתו של רבי פנחס בר דוד הכהן טנוג'י זצ"ל

מעת מאוד אינפורמציה אנחנו יודעים על רבי פנחס בר דוד הכהן טנוג'י זצ"ל, וכל מה שאנחנו יודעים מופיע בספר "אוצרות יוסף" לרבי יוסף חיים ילוז זצ"ל אשקלון תשס"א-2001. ספר זה מחולק לחמישה ספרים שונים העוסקים בחכמי טבריה.

בספר "טוב רואי" דף קנ"ח ע"ב סימן י"ג "הרב החסיד העניו כהנא רבה ויקירא כמוהר"ר פינחס ב"ר דוד טאנג"י הכהן ז"ל וכתוב בתולדות ח"י ח"י מביא כי ראשית גזע המשפחה הזאת מתייחסת על שם כהן אחד מעיר טאנגיר שהתיישב בטונים והוא אבי משפחת טנוג"י עד היום ועליו יתייחסו כל רבני המשפחה עד היום היה יליד עיר מוכנין תוניסי' בש' התקע"ז ועלה יחד עם ב"ב לטבת"ו בש' תרמ"ב היה איש קדוש אלקים ולסבת חולי רגליו לא היה יכול לצאת מפתח ביתו וכל היום יושב ועוסק בתורה ורק בעת התפלה היה נשען על ידי אנשים והולך לבהכ"נ ומ"כ עש"ק ביום כ"ה תשרי ש' תר"ס לפ"ק תנצב"ה והשאיר אחריו ס' דרושים כ"י וחי' עה"ת וקונ' על כל מאמרי מפני מה הנמצאים בש"ס בבלי וכל גליונות הזהר שלו שהיה לומד בהם מלאים חי' כ"י ונמצאים ביד קרובו הח' אליהו אביגדור הי"ו כן שמעתי מפיו

בספר "מצבת אבן" דף רנ"ט ע"א סימן קפ"ט כן מספר לנו המחבר: "ר' פנחס הכהן טנוג'י יליד עיר מוכנין (תוניס) עלה לעה"ק טבריה בשנת תרמ"ב-1882 ומנוחתו כבוד עש"ק כ"ה תשרי שנת התר"ס.

בספר "טוב רואי" דף קע"ח ע"ב סימן כ"ב מספר המחבר על אחיו של רבי פנחס הכהן טנוג'י: "הרב הישיש ר' שמעון מונטיליה ז"ל יליד תוניס עלה לטבריה ונתבש"מ (נתבקש בישיבה של מעלה) ביום הוש"ר (הושענא רבה) שנת תרס"ג בחולי רע אחר בואו מבהכ"ת מתפילת ערבית
והיה אחיו מאמו להר' פנחס הכהן טאנוג'י ז"ל.

רבי פנחס בר דוד הכהן טנוג'י זצ"ל נתבקש בישיבה של מעלה ביום כ"ה לחודש תשרי שנת תר"ס-1890

ליקט וערך יוסי פרי.

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי מרדכי כמוס אמייס הכהן אברי"ש זצ"ל

רבי מרדכי כמוס אמייס הכהן אברי"ש-(כהן אברי"ש-אני בן/אבן ר' ישמעאל, יחוס לרבי ישמעאל הכהן זצ"ל. …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *