חכמים/רבנים

יום פטירתו של רבי יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י (חצרייא)

רבי יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י חצרייא (לא ברור מדוע נוספה המילה "חצרייא" לשם המשפחה) דיין מבית דינו של רבי יצחק טייב זצ"ל בתוניס. רבי יהודה הכהן טנוג'י מחבר הספרים "ארץ יהודה" ליוורנו תקנ"ז-1797 לספר זה יש הסכמה של הצעיר חיים יוסף דוד אזולאי ס"ט (החיד"א) בספר זה יש הקדמת …

קרא עוד »

שושלת משפחת טייב

אחד המשפחות המפורסמים בתוניס אשר העמידה מספר גדול של רבנים חלקם ידועים יותר וחלקם פחות   היא משפחת טייב, המפורסמים בניהם הם רבי יצחק טייב זצ"ל ורבי יצחק חי טייב זצ"ל אשר מוכר יותר כרבי חי טייב. לעניות דעתי אין ספק שכולם בני משפחה אחד אשר התפזרו בחלק מערי תוניסיה ושם …

קרא עוד »

משפחת טאפייא-טאפייה

  בס"ד משפחת טאפייא/טאפייה מוצאה מספרד. לאחר הגרוש נדדה לליוורנו שבאיטליה ומשם חלק מבני המשפחה נדדו לתוניס. בחלק שנותר באיטליה אנו פוגשים את רבי אברהם חיים טאפייה זצ"ל חתום שלישי בשנת תקע"ט-1819 יחד עם רבי שלמה בר דוד מלאך זצ"ל ועם רבי שמואל בר משה הכהן זצ"ל על ההסכמה ל"תוספות רבנו פרץ" …

קרא עוד »

שושלת משפחת חדאד

  אין ספק שאחד המשפחות העתיקות ביותר בתוניסיה הם בני משפחת חדאד, כפי שמובא בספר "חן טוב למרי נפש" לרבי נסים בר חנאני חדאד זצ"ל מהעיר נאבל.אשר יצא לאור ע"י בנו רבי משה בר נסים חדאד זצ"ל   רבי נסים חדאד זצ"ל מציין בספרו שמוצאם של בני משפחת חדאד הוא מהכוהנים …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי שלמה שמאמא (הראשון) זצ"ל

רבי שלמה בר יהודה שמאמא תלמיד חכם והוא נכדו של ה "חק נתן" רבי נתן בורג'יל הראשון. למד אצל סבאו "חק נתן ". וכן למד אצל רבו רבי משה שלום מחבר הספר "ישמח משה" את שני רבותיו אלו הוא מזכיר בספרו "שורש ישי" (ר"ת שרש יהודה שמאמה יצ"ו) ליוורנו תקס"ט …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי ישועה כרייף זצ"ל

רבי ישועה כרייף זצ"ל מוצאו מהעיר סוסא. בשנת תרי"ד-1854 עלה לארץ ישראל ונתיישב בעיר ירושלים, והוא בן 62 שנים שמו מופיע ב"מפקד מונטפיורי" בירושלים בשנת התרט"ו-1855 ונושא בתואר "הר'". בחודש ניסן בשנת תרט"ז-1856 הוא חתום יחד אם עוד 32 רבנים על אגרת שליחות של השד"ר רבי יצחק קאלמריו למערב הפנימי. …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי שמואל דרמון זצ"ל

רבי שמואל בר משה דרמון היה מדייני קהילת הפורוטוגיזיס בתוניס. רבי שמואל דרמון חתום ביום ב' לחודש כסלו שנת תקי"ד-1753 יחד עם רבי מסעוד אלפאסי ורבי דניאל לומברוזו על מעשה בית דין בעינן הקיר בין בית הכנסת "רבי חיים" לבין בית גלאמז. (פנקס הקהילה הפורטוגיזית עמ' 46) רבי שמואל דרמון …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יהודה נג'אר זצ"ל

רבי יהודה בר יעקב נג'אר זצ"ל דיין מבית דינו של רבי יצחק טייב זצ"ל רבי יהודה נג'אר חיבר שישה ספרים בתחומים שונים. "למודי ה'" ליוורנו תקמ"ז-1787-סוגיות . אלפי יהודה" ליוורנו תקנ"ד-1794 -על מסכת שבועות "שבות יהודה "ליוורנו תקס"א-1801-על מכילתא "מועדי ה'" ליוורנו תקס"ח-1808 -פרוש לסמ"ג "שמחת יהודה" ו"חגי יהודה" פיסה …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי שלמה אלפאסי זצ"ל

רבי שלמה הוא בנו של רבי מסעוד רפאל אלפאסי זצ"ל. חיבר יחד עם אביו ואחיו רבי חיים אלפאסי זצ"ל את הספר הגדול "משחא דרבותא" ליוורנו תקס"ו . ואת הספר "כרוב ממשח" ליוורנו תרי"ט על גדולתו בתורה כתבו בני אחיותיו רבי ראובן רפאל קורקוס ורבי חיים עשור זצ"ל. "לא קים כמוהו …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יעקב פיתוסי זצ"ל

רבי יעקב בר אברהם פיתוסי זצ"ל מגדול רבני תוניס חי בין המאות 18-19 . היה מתלמידיו של רבי יוסף זרקא זצ"ל כפי שמופיע בספר "רנו ליעקב, שבסוף ספר "מזבח כפרה" בעמוד צ"ו "ומורי הרב המופלא נ"ר ישראל כמה"ר ר' יוסף זרקא ז"ל".ואיתו למדו רבי אברהם לומברוזו ורבי יצחק טייב ורבי …

קרא עוד »