רבנים שתאריך פטירתם לא נודע

רבי שלמה (השני) בר שלום זרקא

  רבי שלמה בר שלום זרקא היה מחכמי תוניס היה מלמד תלמים ובניהם רבי  יהודה הכהן טנוג'י ורבי אליהו גז בעל "זה השולחן". רבי שלמה זרקא מסיבות לא ברורות השתקע  באלג'יר ושימש כרב העיר סוק אראס ,לאחר מכן ישב בעיר והראן , ומשם עבר למחוז קצמיטינא   ושם נפטר. כך כתוב …

קרא עוד »

רבי שלמה זרקא (הראשון) זצ"ל

  רבי שלמה זרקא זצ"ל דיין מבית דינו של רבי יצחק טייב , חתום על פסקי דין והסכמות לספרים . בספר "גנזי שלום " לרבי שלום שמעוני תוניס תרע"ו-1916  דף י"ד  ע"א סימן ד' חתומים על תשובה  בשנת תקפ"ה-1825 ע"ה יצחק טייב ס"ט, ע"ה שלמה זרקא, ע"ה יאודה בר אברהם …

קרא עוד »

רבי שלום זרקא זצ"ל

  רבי שלום זרקא זצ"ל דיין מבית דינו של רבי נתן בורג'ל (השני) זצ"ל  רבי שלום זרקא חתום על פסקי דין והסכמות לספרים. בפסק דין המופיע בספר "מעשה בית דין" ג'רבה תר"ע-1910 דף ס"ז ע'ב  סימן נ' ביום ראש חודש אלול שנת כרת"י(תר"ל-1870)עליו חתומים הרב המובהק ר' אברהם חג'אג' הי"ו. …

קרא עוד »

רבי משה זמור זצ"ל

  רבי משה זמור זצ"ל דיין מבית דינו של רבי נתן בורג'ל זצ"ל. רבי משה זמור מחבר הספר "בן מז"ה" (נוטריקון הרב משה זמור) תוניס תרנ"ד-1894. רבי משה חתום על פסקי דין הסכמות לספרים. בהסכמת רבני תוניס משנת תרל"ב-1872 לספר "זהר על התורה" לרבי אליהו חי גיג' ליוורנו תרל"ב-1872 ראשון …

קרא עוד »

רבי אליהו זיתון זצ"ל

  בחתימת העדים על הצוואה משנת תרל"ח-1878 לצוואתו של הקאיד נסים שמאמא המופיע בספר "משפט הירושה" ליוורנו תרל"ח-1878 חתומים  ע"ה יצחק בשמוט סלי"ט, ע"ה ישועה חי שתרוג ס"ט, ע"ה ישועה כהן ס"ט, ע"ה שלמה חיון ס"ט, ע"ה אברהם חיים ברדע ס"ט, ע"ה שלום חי גויטע ס"ט, ע"ה שלמה פיתוסי ס"ט, …

קרא עוד »

רבי אברהם זיתון זצ"ל

רבי אברהם זיתון זצ"ל תלמיד חכם לא ברור כיצד הוא קשור לרבי ישראל זיתון זצ"ל. רבי אברהם זיתון זצ"ל מחבר הספר "ויאמר אברהם" כך כותב "מלכי תרשיש" לראשונה אנו פוגשים אותו בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן תוניס תרס"ו -1906 בדף מ"ה ע"א ישנם שתי תשובות החתומות ע"י רבי ישועה …

קרא עוד »

רבי אברהם וויזמאן זצ"ל

  בספר "אוצר גנזים" לרבי יעקב משה טולידאנו  תש"ך עמוד 120 כותב לנו המחבר על אברהם בר משה וויזמאן בא מתוניס והתיישב בצפת או אולי היה אורח לזמן מה. מש' וויזמאן מצאנוה גם במרוקו עיין בספר "נר מערבי" עמוד 161, לדעתי מקורה אשכנזית וויצמן שבאה מאירופה וישבה בתוניסיה והוסב שמה …

קרא עוד »

רבי דוד וזאן זצ"ל (השני)

  רבי דוד בר יהודה וזאן זצ"ל  דיין כנראה מבית דינו של רבי דוד בן עטר זצ"ל.. בהסכמה לספרו "מגן דוד" תוניס תער"ג (תרע"ג-1913) מראש רבני תוניס רבי אליהו זרח זצ"ל מתואר כ "החו"ש הדו"מ המקובל האלוקי"  מזה נראה כי עסק גם בתורת הקבלה. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן …

קרא עוד »

רבי דוד וזאן זצ"ל (הראשון)

רבי דוד וזאן זצ"ל זה יכול להיות שהוא בנו של רבי יהודה וזאן הראשון ואחיו של רבי שלמה וזאן זצ"ל מהעיר סוסא אשר פגש את החיד"א בעת ביקורות בתוניס בשנת תקל"ג-1773 . הסימוכין לכך שהוא חתום בר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" …

קרא עוד »

רבי חיים שמואל וזאן זצ"ל

בספר "אוצרות יוסף טוב רואי לרבי יוסף ילוז זצ"ל כותב לנו המחבר על רבי חיים שמואל ווזאן זצ"ל יליד העיר סוסא שבתוניס שעלה לארץ ישראל ונתיישב בעיר טבריה. בשנת תקצ"ז חותם יחד אם רבני המקום על שטר ביטול השד"ר רבי דוד הרוש זצ"ל. באותה שנה הוא חותם יחד אם חנ"א …

קרא עוד »