רבנים שתאריך פטירתם לא נודע

רבי דוד חי הכהן זצ"ל

  רבי דוד חי הכהן זצ"ל מרבני גאבס בן דורם של רבי יצחק טייב ורבי יהודה נאג'ר  זצ"ל  שמש כרב ודיין בעיר גאבס. . בספר "גנזי שלום" לרבי שלום שמעוני תונס תרע"ו-1916 דף י"ב ע"ב סימן ב' "תשובת רבני תונס יע"א למהרד"ח הכהן ז"ל לעיר קאבס יע"א (היא גאבס עיר …

קרא עוד »

רבי אברהם כרייף זצ"ל

  בספר "שערי חיים(חוקי חיים)" לרבי אברהם חיים בורג'ל זצ"ל ג'רבה תשי"ב בסוף הספר יש השמטות מתוך אבן העזר סימן ק"ב "שאלה מה ששלחו לנו מתס מעיר בנזרת יע"א מתא שני דייני העיר ה"ה החו"ש הדו"מ ר' שלמה פאריינתי הי"ו והחו"ש הדו"מ ר' אברהם כרייף הי"ו. בספר "אמרי שפר" לרבי …

קרא עוד »

רבי דוד ירחי זצ"ל

  רבי דוד ירחי זצ"ל הוא בנו של ראש רבני תוניס בדורו רבי נסים ירחי זצ"ל היה תלמיד חכם ודיין בבית הדין  הרבני בתוניס. בהסכמה לספר "שמן טוב" לרבי שמואל טייב זצ"ל סוסה תש"ה-1945 חתומים  בשנת "רצית" (ת"ש 1940) שבעה כוכבי לכת חכמי ורבני תוניס יע"א  אתה ה' תשמרם אמן …

קרא עוד »

רבי שמואל בר דוד טייב זצ"ל

  בהסכמת רבני תוניס משנת תרי"ג-1856 לספר "פי המדבר" לרבי יוסף גג' ליוורנו תרי"ד-1857 ראשון החתומים הוא הצעיר ישועה בסיס ס"ט, הצעיר נתן בורג'יל סלט"א, הצעיר שמואל צפג' ס"ט, ע"ה שלמה שמאמא ס"ט, הצ' אהרן הכהן טנוג'י, הצ' שמואל בכ"ר דוד טייב ס"ט, הצעיר יוסף בורג'יל ס"ט, הצ' אברהם הכהן …

קרא עוד »

רבי יוסף (השני) בר אברהם טייב (שלישי) זצ"ל

  רבי יוסף טייב זצ"ל לא כל כך ידוע מי הוא אך מחתימתו על מה שהוא חתום מטה נראה כי היה ת"ח או דיין אך מעבר לאזכורים הנ"ל לא מצאתי דבר נוסף. בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906  בסוף הספר בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר …

קרא עוד »

רבי משה טיבי זצ"ל .

  בספר "חן טוב למרי נפש" דף כ"ב ע"ב מספר לנו המחבר שלאחר מותו של רבי אליהו אברהמי(בראמי) בחרו פרנסי העיר נאבל ברבי משה טיבי  מהעיר תוניס כרבה של העיר נאבל. אך כאשר בא רבי משה טיבי לנאבל לא הסכים לשבת בה כי לא מצאה חן בעיניו. בספר "משפט כתוב …

קרא עוד »

רבי נסים טובייאנא (השני) זצ"ל

רבי נסים בר אליהו טובייאנא זצ"ל תלמיד חכם דיין ומ"ץ בעיר סוסא  כפי שמעידים עליו הכתובים. בספר "גן ירק" לרבי יעקוב בר אברהם כהן \זצ"ל ג'רבה תרע"ב במהדורה החדשה מזכירו המחבר בדף ע"ג וזה לשונו "מכתב זה נמצא בן כתבי הרב המחבר זצוק"ל וכנראה שהוא על עניין הפסק הנז"ל ששלח …

קרא עוד »

רבי נסים טובייאנא (הראשון) זצ"ל

  רבי נסים בר אברהם (מ.ת. ח.ב דף קנ"א)  טובייאנא  זצ"ל תלמיד חכם ודיין כפי שמעיד עליו הכתוב.     בהקדמה לספר "משחא דרבותא" לרבי מסעוד רפאל אלפאסי זצ"ל ליוורנו תקס"ה-1805  וכך מופיע בהקדמה "ואחריו היו אשורי"ם  מתלמידיו של בית רבי העוסקים בטלי תורה המה היו לי לעזרא…ראשון לציון דין הוא הדר …

קרא עוד »

רבי שלמה טייב זצ"ל

  רבי שלמה טייב זצ"ל לא כל כך ברור מי הוא אך נמצא חתום בעשרון האחרון לחודש תשרי שנת התרל"ב יחד אם רבי שלמה פאריינטי ורבי יאודה כהן בולאקייה כדייני העיר בנזרת בספר "אמרי שפר" לרבי שלמה מאיר פאריינטי סוסא תרפ"ד.                    …

קרא עוד »

רבי יעקב חג'אג' זצ"ל

  בספר "משחא דרבותא" לרבי מסעוד רפאל אלפאסי ליוורנו תקס"ו-1806 ישנו פסק דין ארוך ומנומק משנת תקל"ב -1772 בדף קנ"א  ע"א פסק דין בעניין החרם שגזרו על יוסף בכ"ר שמואל נטף . ועליו חתומים :מסעוד רפאל אלפאסי ס"ט, שמריה קאטאריואס ס"ט, דוד נג'אר ס"ט, יוסף זרקא ס"ט, אברהם כטורזה ס"ט, …

קרא עוד »