Tag Archives: רבי כליפה הכהן (השני) זצ"ל

יום פטירתו של רבי כליפה (השני) הכהן זצ"ל

  רבי כליפה(השני) בר משה כהן זצ"ל היה תלמיד חכם ולמדן גדול ועסק גם בתורת הקבלה. שמש כחזן בבית הכנסת "אל-גריבה" והיה גם מרביץ תורה  בישיבה שבנה מכספו הפרטי. רבי כליפה כהן חיבר את הספרים "שמחה וששון "ג'רבה תרצ"ט רבי כליפה הוא אביו של רבי יהודה  מניני כהן מחבר הספר …

קרא עוד »