Tag Archives: רבי יהדה בורג'יל

רבי יהודה בורג'ל זצ"ל

בספר "מעשה בית דין" ג'רבה תר"ע-1910 בדף מ"ו ע"ב סימן כד' "והעושר והכבוד והשלום כירא כ"ד חתומים בפה מתא תונס יע"א בעשרת ימי תשובה שנת תקב"ץ" (תקצ"ב-1832) חתומים: ע"ה דוד הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה מרדכי גג' ס"ט וע"ה יהודה בורג'ל ס"ט. ליקט וערך יוסי פרי

קרא עוד »