יום פטירתו של רבי רפאל ג'אמי זצ"ל

"מלכי תרשישי" דף קל"ח כותב עליו המחבר כך:
"רבינו היה תחילה איש פשוט ולא ידע תורה מהי והיה ראש לחבורת אנשים ריקים. פעם אחד בעוברו ליד ביהכ"נ העתיק שבתוניס שבו הייתה חבורה קבועה העוסקת בלימוד הקבלה, נכנס הוא וחבורתו לשם וישבו לשמוע. והנה הוא שומע דברים נסתרים ולא מובנים. הוא שמטבעו אדם סקרו ואיש חריף, החל לשאול שאלות. כאשר הסבירו לו את הדברים לפי הבנתו הדברים מצאו חן בעיניו. מאז התחיל לבוא מדי פעם לשיעור זה וכך התמיד בדבר הרבה זמן. עד אשר קלט הרבה מחוכמת הקבלה, במשך הזמן היה לשמש של הלומדים באופן קבוע. עד שנהיה חכם בקבלה. כשנפטרו איזה חכמים מראשי המקובלים נתמנה לאחד מראשי החבורה, אט אט היה לראש החבורה".

בספר "שמחת כהן" כרך א' לרבי רחמים חי חיותה הכהן זצ"ל. "קוים לדמותו של מרן המחבר" רבנו עסק גם בתורת הח״ן (חכמת הנסתר] עם חברים ת׳׳ח. ביום ששי אחר חצות היום היו נאספים בבית הכנסת ״רבי אליעזר״ ועוסקים בספרי רבנו האר״י ותלמידיו זיע״א, והיו כותבים את ספיקותיהם ושולחים אותם לעיר הבירה ״תונס״ להגאון המקובל האלקי רבי רפאל ג׳אמי זצוק״ל (נ״ע שבט התרצ״ז), והיה רבנו מתרגש מ אד מתשובותיו החדות והקצרות שהם כמסמרות נטועים שאמתתן מעידה עליהם, כדרך לימוד התוניסאים בלימוד הפשט בגפ״ת .

בספר "יצחק ירנן" חלק א' לרבי יצחק ברדא בני ברק תשמ"א-1981 דף ר"י " והוא לאפיקומן והוא כנגד ז״א וא״כ הוא הימין שכן הסכימו המקובלים הגדולים ר׳ מסעוד הכהן ור׳ רפאל ג׳אמי תלמידו זצ״ל, דלא כמ״ש בס׳ זכרנו לחיים למהרח״ך ז״ל שהימין הוא הדלית ואותיות כסדרן ע״ש,

בספר "יצחק ירנן" חלק ב' לרבי יצחק ברדא- דף רל"ב "ואפילו מקובלים גדולים כפי ששמענו, כמו האלק׳י רבי רפאל ג׳אמי ז צ״ל מגדולי מקובלי תוניסיה, ותלמידו מו״ח הגה״ק ר׳ מצליח מאזוז ז צ״ל ורבו הגאון ר׳ חויתה כהן זצ״ל. זיע״א.

בספר "איש מצליח" חלק א' לרבי מצליח בלא"א רפאל מאזוז ת"א תשל"ד-1974. דף כ"ד: רבי רפאל ג׳אמי המקובל זצ״ל. עמ״ש בה״א פ״ג מגדלוהו וכבר תראה גודל שבחו מאיגרת מוהדח״ר זצ״ל נדפסה באוד תורה שבט התשל״ג סימן קח הערה, יא. ע״ש. וע״ע

בספרו "מנחת כהן" ח״ב פרשת כי תצא דצ״ו ע״ב בשם הרב החסיד מהרפ״ג זצ״ל, ואבא מארי ז׳׳ל ביקר אצלו בביתו פעם ורשם מפיו כמה ביאורים בכתבי האר״י ז״ל, ולא הלך יותר. בימים נוראים היו מהדרים אבא מארי ומר זקגי זצ״ל להתפלל דוקא בבית הכנסת שלו והוא דל היה עובר לפני התיבה בכוונות עמוקות )בהסכמת הצבור כמובן) ובפסוק שמע ישראל או בברכת אבות היה שוהה זמן רב כרביע שעה ויותר ומתפלל מתור סידור רבינו הרש״ש זיע״א. היה מחבב את אבא מארי ז״ל, ופעם למדו אצלו רבנים ביום שבת בבהכ״נ בונאן בספר עץ חיים להאר׳׳י וחיפשו מקור הקדמה אחת ולא. מצאוה. נענה אבא מארי ז״ל שהיא במקום פלוני. העיר מהרפ׳׳ג ז״ל לרבנים שלפניו לאמור זה צעיר לימים מקרוב בא ויש לו זכירה טובה מכם.

בספר "איש מצליח" דף 21 "למד אז גם חוכמת הסוד אצל ר׳ רפאל ג׳אמי הנ״ל שהיה נותן שיעור כל יום שבת בבהכ"נ בונאן, כשלש וארבע שעות בספר עץ חיים ושמונה שערים".

עוד לו הזכורים רבים בספרים הנ"ל.

רבי רפאל ג'אמי נפטר ביום י"ד לחודש שבט שנת תרצ"ז-1937(מלכי תרשיש דף קל"ט).

ליקט וערך יוסי פרי

רבי רפאל ג'אמירבי רפאל ג'אמי

 

 

 

Check Also

יום פטירתו של רבי שלום הכהן זצ"ל

רבי שלום בר משה הכהן זצ"ל נולד בליל שבת ב' לחודש אייר בג'רבה ואביו קראו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *