יום פטירתו של רבי יוסף אריכס זצ"ל

רבי יוסף אריכס זצ"ל מתלמידיו של רבי יצחק טייב זצ"ל בעל "ערך השלחן". תחילה שימש כדין בבית הדין ק"ק פורטוגיזיס יחד עם רבי חיים דוד ואלנסי זצ"ל ועם רבי אברהם לומברוזו זצ"ל.
בשנת תקפ"ו-1826 נתמנה לאב"ד עד לשנת תרי"ט-1858

רבי יוסף אריכס זצ"ל חתום על כמה הסכמות לספרים. וכן על כמה תקנות בפנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזיס בתוניס.
בשנת תקע"ט-1819 חתום יחד עם רבי דוד חיים ואלנסי ורבי אברהם לומברוזו בהסכמה לספר "מחנה לויה" לרבי יהודה בר נתן הלוי זצ"ל.

בשנת תקפ"א-1821 חתום יחד עם רבי דוד חיים ואלנסי ורבי אברהם לומברוזו בהסכמה לספר "אהל יצחק" לרבי יצחק בונאן זצ"ל.

בשנת תקפ"ח-1828 חתום בהסכמה לספר "דברי דוד-הון יוסף לרבי דוד בר זאמירו זצ"ל לפי סדר החתומים: רבי יצחק טייב, רבי יצחק הכהן טנוג'י, רבי שלמה זרקא, רבי נתן בורג'ל, רבי ישועה בסיס, רבי יוסף אריכס, רבי יאודה בר אברהם הכהן טנוג'י ורבי יצחק הכהן.

בשנת תקפ"ח-1828 חתום בהסכמה לספר "רבי פרץ" מסכת בבא קמא  יחד אתו חתומים רבי חיים דוד ואלנסי ורבי אברהם לומברוזו זצ"ל .

בספר "מחנה דוד" לרבי דוד בונאן זצ"ל מזכירו המחבר בדף נ' ע"ב "ומצאתי כתוב להחה"ש הדו"מ כמה"ר יוסף אריכס ז"ל שהקשה על דברי הר"ן ז"ל"

בשנת תקצ"ה-1836 חתום יחד עם רבי יהודה הלוי על הסכמה לספר "פה ישרים" לרבי חביב בר אליעזר טולידנו.

בספר "אהל ישרים" משנת תר"ו- 1846 בחידושים על הש"ס מרבי יוסף קוריאל זצ"ל "הלכות מאכלול אסורות פרק חמישי הדן בעניין תלישת אבר מין החי. "כעת חידשנו זה אני והחו"ש כה"ר יוסף אריכס הי"ו.

בשנת ורב שלום בניך-תרי"ח-1858 חתום על פסק דין המופיע בספר "ויקרא אברהם" לרבי אברהם חיים בר נתן אדאדי זצ"ל דף ע"א סימן ל' שנישלח לטראבלס. חתומים רבי יצחק טייב רבי יוסף אריכס רבי שלמה נטף ורבי יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י.

בשנת תקע"ה-1815 חתום יחד עם רבי דוד בונאן על שובר מגזבר הק"ק ליורשי שרה אשת רפאל אנריקס ז"ל בענין המתנה שנתנה לק"ק בחייה.

בשנת תקפ"א-1821 חתום יחד עם רבי חיים דוד ואלנסי ורבי אברהם אבוקארא על רשימה בדבר ההיטל שהוטל בפקודת הבאי בשנת התקפ"א וחלוקתו ע"י הדיינים ז"ל כראות עיניהם.

בשנת תקפ"ט-1829 חתום יחד עם רבי יצחק טייב ורבי ישועה בסיס ורבי יאודה בר אברהם הכהן טנוג'י על שטר מעה ב"ד בענין הר"ש אבוקארא אשר מתה אשתו וגם הבת מתה בגיל שמונה חודשים, והדיינים פסקו שאין מגיע ליורשים דבר כי אם הבעל היורש מאשתו כדין תוה"ק.

בשנת תקצ"ב- 1832 חתום יחד עם רבי אליהו לומברוזו החותם בשם רבי יצחק לומברוזו ורבי יהודה הלוי ור' מאיר מוייא על מעשה ב"ד לפיו לא יתמנה דיין בק"ק פורטוגיזיס הי"ו אלא בהסכמת כלל קהל הק"ק הי"ו.

תאריך פטירתו לא ברור. ב"מנוחת צדיקים" דף כ"ג כותב המחבר כי נפטר ביום כ"ב לחודש טבת בשנת ת"ר-1840 . אך בשנת תרי"ט-1858 אנו מוצאים אותו חתום על פסק דין המופיע בספר "ויקרא אברהם" לדעתי הענייה יש ט"ס במנוחת צדיקים, כתבו ת ר אך לא השלימו את יתרת השנה וכך נשאר. לגבי היום והחודש אני כן מקבל את מה שכתוב במנוחת צדיקים.

רבי יוסף אריכס נתבקש בישיבה של מעלה  ביום כ"ב לחודש טבת שנת תרי"ט-1858 או אחריה.

ליקט וערך יוסי פרי

הכיתוב באדום לקוח מהספר "פנקס הקהילה היהודית הפורטוגזית בתוניס"-יצחק אברהמי

ט.ל.ח

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי דניאל חיים לומברוזו (השלישי)זצ"ל

רבי דניאל חיים לומברוזו זצ"ל הוא בנו של רבי יצחק לומברוזו נכדו של רבי יצחק …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *